Malawi: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

14. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Malawi jsou nízké. Vývozy jsou doposud charakterizovány spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním českých firem či investicemi. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a pojistitelnost exportních úvěrů.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. USD

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

469

579

414

529

526

Dovoz

2203

4058

2723

6431

11107

Obrat

2671

4637

3137

6960

11633

Saldo

-1734

-3479

-2309

-5902

-10581

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Do Malawi se z ČR vyváží především ošacení, telekomunikační technika, stroje pro automatické zpracování dat, přístroje pro fyzikálně-chemické rozbory a diagnostické reagencie.

ČR je dovozcem malawiského tabáku (v roce 2017 95 % dovozů), ořechů a kávy. Vzájemný obchod vykazuje dlouhodobě zápornou bilanci.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Malawi.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Malawi neexistují české investice ani joint-ventures. Působí zde jedna malá rodinná firma.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Malawi nebyla nikdy uzavřena žádná bilaterální smlouva.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 V roce 2018 bude v Malawi realizován malý rozvojový projekt zaměřený na zvýšení rezistence malých farmářů proti vlivům klimatických změn.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: