Malawi: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 7. 2019

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Malawi jsou nízké. Vývozy jsou doposud charakterizovány spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním českých firem či investicemi. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a de facto nepojistitelnost exportních úvěrů.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilaterální obchodní výměna (s odpočty, tisíce CZK): 

 

vývoz

dovoz

obrat

bilance

2014

11 842 85 254 97 097 -73 412

2015

10 212

62 217

77 428

-57 005

2016

12 937

157 869

170 806

-144 932

2017

12 204

257 188

269 392

-244 984

2018

6 273

120 628 126 901 -114 355

Zdroj: ČSÚ.

Obchodní bilance ČR s Malawi je negativní, vývoz z ČR do země je zanedbatelný, dovoz je tvořen z absolutní většiny dovozem tabáku (trend viditelný ve všech výše zaznamenaných letech).

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Za období 03/2018 až 03/2019, deset nejvýznamnějších položek českého vývozu do Malawi zahrnuje: 

Kód zboží Název zboží Objem - CZK(tis.)
8471 Stroje automat. zprac. dat jednotky snímače 2 545
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě  2 133
7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli 1 401
3822 Směsi diagnostické laboratorní reagencie 1 290
8437 Stroje pro čištění třídění ap semen zrní 475
8436 Stroje ost pro zemědělství a lesnictví 269
6211 Tepláky oděvy lyžařské plavky oděvy jiné 268
8208 Nože destičky břitové pro stroje zařízení 127
9003 Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné výrob 86
8423 Přístroje zařízení k vážení závaží pro váhy 63

Zdroj: ČSÚ. 

Za období 03/2018 až 03/2019, deset nejvýznamnějších položek českého dovozu z Malawi zahrnuje: 

Kód zboží Název zboží Objem - CZK(tis.)
2401 Tabák nezpracovaný odpad tabákový 121 940
1701 Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá 7 701
904 Pepř paprika sušené drcené v prášku 886
7103 Drahokamy polodrahokamy i opracované 854
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd 831
901 Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky 733
8523 Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, 617
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro p 384
3919 Desky folie filmy ap samolepicí z plastů 65
802 Ovoce skořápkové ost čerstvé sušené loupané 64

Zdroj: ČSÚ.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V letech 2018/19 nebyla zaznamenána žádná aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Malawi.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Malawi neexistují české investice ani joint-ventures. Působí zde jedna malá rodinná firma.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Malawi není uzavřena žádná bilaterální smlouva.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 byl v Malawi implementován malý rozvojový projekt zaměřený na zvýšení rezistence malých farmářů proti vlivům klimatických změn. V roce 2019 není v Malawi realizován žádný projekt české rozvojové spolupráce. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: