Malé EXPO s velkými cíly – Expo Astana 2017

4. 5. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

Přestože takzvané „malé EXPO“ – s ohledem na délku trvání akce a její další specifika – je svým pojetím čistě nekomerční záležitostí, všichni, kdo sem přijíždějí v pozici účastníků či jako návštěvníci, mají jednoznačně na mysli marketingové a prodejní cíle svých společností.

Na EXPO firmy prezentují své technologie v triku „národního týmu“: to má dobrý zvuk pro jejich byznysové aktivity v delším časovém období. Také možnost nalézt na jednom místě „výkladní skříně“ více než stovky zemí, přičemž v řadě případů se jedná o průmyslově nejvyspělejší státy světa, je příležitost.

Tu by ten, kdo má zájem držet prst na tepu doby – pokud chce vědět o špičkových produktech v oblasti energetiky – neměl opomenout ve svém kalendáři. Stejně jako „Český pavilon“, kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR představuje „chytrá“ řešení každodenních či aktuálních problémů a potřeb v oblasti energetiky, budou v dalších pavilonech zúčastněných zemí exponáty a jejich výrobci, se kterými je možné se na místě seznámit a tohoto seznámení
využít k navázání dialogu o případné kooperaci v budoucnosti.

Téma využití energie z bezemisních a obnovitelných zdrojů je na pořadu dne i v samotných zemích SNS. Bělorusko se chce zbavit závislosti na ruském plynu, staví v zemi jadernou elektrárnu a aktivně prosazuje hydroenergetiku. Pro tamní novou výstavbu hydroelektráren také dodávají české firmy. V Rusku je využití jádra tradiční, řada českých firem dodává pro tamní kolos Rosatom, který se mimo jiné poohlíží i po zelených projektech. Vstoupil do větrné i malé vodní energetiky.

Rusko je zároveň historicky prvním spolupořadatelem byznysového programu EXPO, což nabízí řadu možností pro české firmy otevřít témata energetické spolupráce a jednat o zakázkách jak v Rusku samotném, tak o možnostech společného vývozu na třetí trhy v rámci Eurasijské unie i světa. Samotný Kazachstán tlačí na zelenou ekonomiku několik let. Do značné míry má transformaci rozhýbat právě výstava EXPO.

Převzato z komerčního speciálu E15 – Energie budoucnosti. Autor článku: František Masopust, koordinátor speciálních programů české účasti na EXPO 2017 v Astaně.

Mavel: MT-turbína v reálné podobě

„Do Astany vezeme plně funkční turbínu, proto věříme, že si během EXPO najde svého budoucího majitele,“ říká Jan Šíp, člen představenstva MAVEL.

Na EXPO v kazašské metropoli Astana se sejde celosvětová špička u diskuze o využití energie. MAVEL bude reprezentovat Česko v hydroenergetice. S čím na výstavu jedete, jaká řešení budete prezentovat?
Na EXPO 2017 jedeme prezentovat naše špičkové produkty a jejich aplikace, které mají široké uplatnění nejen lokální, ale i v celém regionu. Tuto otázku můžeme chápat ve dvou rovinách. V té obecné se budeme prezentovat jako česko-americká výrobní společnost, která se řadí mezi světové lídry v oboru výroby vodních turbín a svým zákazníkům dodává řešení na míru.

Konkrétně s sebou přivážíme naši unikátní, a přitom jednoduchou technologii nazývanou MT (násosková vrtulová turbína Kaplanova typu), již si budou moci návštěvníci prohlédnout v reálné podobě (nejde o prototyp) a na informačním interaktivním panelu si budou moci navrhnout vlastní elektrárnu. Hlavní výhodou této technologie je rychlá a nenáročná instalace, která nevyžaduje výstavbu objektu elektrárny.

Jak probíhalo zařazení vaší firmy do české oficiální účasti?
Naše aktivity v regionu už dva roky před EXPO neunikly pozornosti ambasád obou států, a tak jsme se dostali do povědomí i dalších organizací a institucí. Oficiálně jsme byli osloveni s nabídkou prezentovat na EXPO české špičkové výrobce a bylo pro nás ctí tuto nabídku přijmout.

Nakolik je to nákladné?
Exponát jsme vyráběli v našem výrobním závodě a jeho hodnota je zhruba jeden milion korun. Výrobu jsme financovali z vlastních zdrojů stejně jako ostatní náklady spojené s EXPO. Turbína byla předána k expedici začátkem května.

Plánujete ji v Kazachstánu nechat?
Je to plně funkční turbína, proto věříme, že si během EXPO najde svého budoucího majitele.

Jaký má zvuk, že se EXPO účastníte − jak na to slyší třeba Bělorusové, kde máte několik referenčních zakázek?
Je to pro naši společnost velká prestiž. Dá se říci, že naši partneři v zemích Euroasijské unie (Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Arménie a Kyrgyzstán) naši účast na EXPO vnímají velmi pozitivně s možností využít nabízejících se synergií v dodavatelském systému či financování a pojištění.

Společnost Mavel v číslech

  • Rok založení: 1990
  • Počet zaměstnanců: 180
  • Počet dodaných turbín: 493
  • Celkový instalovaný výkon dodaných turbín: 490 MW
  • Počet referenčních států: 38
  • Počet referencí ve státech SNS: 5

Foto: Mavel

Wikov: nejvýkonnější česká převodovka na světě

V Astaně Wikov představí projekci velkoplošné fotografie největšího planetového stupně své převodovky. I přesto, že je jednou z konkurenčních výhod převodovekWikov právě „lehkost“, nebylo možné ji z technických důvodů na výstavě EXPO v Astaně vystavit.

Technologie Wikov se opírá právě o zásadní úspory hmotnosti celé převodovky. Referenční zakázkou modelu, který bude Wikov MGI na EXPO prezentovat je třeba dodávka 10 sad hlavní části převodovky pro svého času nejvýkonnější větrnou elektrárnu na světě.

Řešením z Wikovu uspořil zákazník na každé převodovce přibližně 17 tun hmotnosti, což je zcela zásadní pro konstrukci celé turbíny a její instalaci. Konvenční konkurenční řešení o takovém výkonu a vysokém krouticím momentu by vážilo zhruba osmdesát tun.

Společnost Wikov při exportu dlouhodobě spolupracuje se stání exportní pojišťovnou EGAP. Za posledních 10 let si pojistila vývoz do Číny, Indie, Ruska, Německa, Jižní Koreje a Nizozemska. Ve většině případů šlo o dodávky převodovek pro větrné elektrárny.

Referenční zakázka v zemích SNS

Wikov dodal převodovku pro cementárnu u ruského Vladivostoku, vyrobila ji společnost Wikov Gear v Plzni. Zařízení vážící 120 tun bylo tehdy nejtěžší a největší převodovkou, která kdy v plzeňské Škodovce vznikla. Na druhý konec světa převodovka v až 25 bednách putovala přes přístav Hamburk do Číny a Vladivostoku. Nejtěžší převážený díl vážil 45 tun. Hodnota kontraktu dosáhla 75 milionů korun.

Hedviga: funkční 3D model technologie na výrobu paliv a elektrické energie

„Na 3D modelu PTR POWER PLANT je vidět, jak vypadá a funguje, kolik potřebuje takové zařízení prostoru, jak multifunkční může být a jak pracuje s energiemi. Jednoduše začátek a konec,“ říká ředitelka pro výzkum a vývoj Monika Pullmanová z firmy HEDVIGA GROUP.

S čím jedete na výstavu EXPO, jaké řešení tam budete prezentovat?
Jedeme prezentovat výsledek vlastního výzkumu a vývoje – technologii PTR, která je chráněna mimo jiné evropským patentem a představuje spojení materiálového a energetického využívání organických materiálů zejména odpadů (pryže, plasty, biomasa, TAP).

Váš exponát je funkčním modelem?
Exponát, který jsme vytvořili speciálně pro EXPO jako 3D model PTR POWER PLANT, je nejen funkční model PTR technologie, ale zároveň ukazuje praktické možnosti využití procesu „pomalého termického rozkladu“. To, co bude na 3D modelu PTR POWER PLANT vidět, je nejen jak vypadá, ale také jak funguje, kolik potřebuje takové zařízení prostoru, jak multifunkční může být a jak pracuje s energiemi, kolik vyrobí elektrické energie, kolik tepla, kolik paliv. Jednoduše začátek a konec.

Už jste toto řešení někde ve světě postavili?
Ano. Londýn, Rainham Low-Emission Zone. Stojí tam první instalace PTR technologie – PTR 1000 kW6, což představuje zařízení o denní kapacitě 24 tun pryže PTR 1000 kW6 v Londýně bylo navrženo na zpracování pryže, za současné výroby certifikovaného kapalného a pevného paliva a elektrické energie s výkonem 1 MW a 1 MW v teple. Díky této instalaci a zkušenostem, které jsme při výrobě a instalaci v Londýně získali, se pro Hedvigu otevřel finanční prostor s referencí kvalitního know-how.

Jaký má zvuk, že se EXPO účastníte, pro vaše obchodní partnery? Pomůže vám zařazení do české oficiální účasti k zakázkám v delším časovém období?
EXPO 2017 je pro nás obrovská výzva. Začínají se nám ozývat firmy z Číny, Ruska, Indie, Íránu a také v Kazachstánu se již rodí projekt PTR. Právě v Kazachstánu bychom rádi postavili pilotní jednotku na výrobu elektrické energie a další pak také v centrálním Rusku.

Cílíte v rámci EXPO i na přesah Kazachstánu do zemí Eurasijské hospodářské unie (Rusko, Bělorusko a další), máte tam byznysové zájmy?
Přesah vnímáme jak geograficky v rámci zemí, jako je Kazachstán, Rusko, Ázerbájdžán, Čína, ale ještě více jako přesah technologický. Naše technologie PTR sama o sobě představuje přesah mezi ryze energetickými zařízeními a materiálovým využitím, výrobou paliv, chytrými tepelnými moduly a vlastním, pro nás Čechy typickým hledáním důmyslných řešení a vynalézavostí.

Foto modelu technologie na výrobu paliv a elektrické energie

Foto: Hedviga

Škoda Praha: virtuální elektrárna

Škoda Praha bude v rámci EXPO prezentovat vlastní způsob modernizace uhelných elektráren, představí jej vituální model Ledvické elektrárny s názvem – Svět 3D elektrárny. Ledvice jsou totiž referenční zakázkou firmy, která umožňuje předvést světu modernizovanou uhelnou elektrárnu bez komína. Jedná se o sofistikované a elegantní technologické řešení, které je šetrné vůči životnímu prostředí.

Spaliny se nejprve očistí od popílku, síry a tuhých částic a pak místo komínu, vedou do chladicí věže. Na EXPO Škoda Praha cílí nejen na světové publikum, ale potenciál uplatnění technologie vidí i v samotném Kazachstánu. Kazachstán má totiž na svém území desítky uhelných bloků postavených ještě za dob SSSR. Ty jsou v součastnosti zastaralé, narážejí na poruchovost a vyžadují modernizaci.

„Elektrárna Ledvice je tepelná elektrárna společnosti ČEZ nacházející se mezi městy Ledvice a Bílina. Elektrárna se kromě výroby elektrické energie zabývá výrobou tepla, které dodává především do Teplic a Bíliny. Elektrárna byla vybudována v letech 1966−1969 a její celkový výkon byl 640 MW. Modernizaci provádí Škoda Praha. Půjde o nejmodernější zařízení na výrobu elektrické energie spalováním hnědého uhlí v České republice a jedno z nejmodernějších ve střední Evropě vůbec,“ upozorňuje mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová.

Škoda Electric: interaktivní prototyp elektrobusu

Škoda Electric má vlastní řešení elektromobility, firma vyrobila třináct elektrobusů. „Čtrnáctý se v součastnosti vyrábí pro zákazníka na Slovensku,“ doplňuje Tereza Hajná, specialistka propagace a marketingu společnosti. Elektrobusy Škoda Electric již běžně slouží cestujícím v městské hromadné dopravě, například v Plzni či v severomoravském Třinci.

V Astaně Škoda Electric představí model unikátního škodováckého elektrobusu s futuristickým designem. Na jeho vzniku spolupracovali studenti pražské vysoké školy UMPRUM a specialisté plzeňské společnosti Škoda Electric. „Model pro Astanu spojuje dva pohledy. Je vytvořen na základech skutečného vozidla, které Škodovka dodává zákazníkům.

Studenti umělecké školy však vytvořili vlastní, zcela originální design elektrobusu a celý model vyrobili pomocí tisku na 3D tiskárně,“ říká Tereza Hajná, specialistka propagace a marketingu plzeňské Škody Electric. Model je zčásti interaktivní − u škodováckého vozidla budou na výstavě umístněny ovládací prvky, které umožní zájemcům seznámit se s moderní technologií plzeňských elektrobusů.

Škoda Electric zatím vyrobila celkem třináct plně nízkopodlažních elektrobusů, čtrnáctý se v současnosti vyrábí pro zákazníka na Slovensku. Na začátku letošního března Třinec slavnostně pokřtil deset nových elektrobusů ze Škodovky pro tamější městskou hromadnou dopravu. Stal se tak lídrem městské elektromobility v Česku.

„Město Třinec se stalo bez nadsázky pilotním projektem a ukázkou možností budoucího směru městské hromadné dopravy nejen v ČR, ale v rámci celé Evropy,“ doplňuje obchodní ředitel Radek Svoboda ze společnosti Škoda Electric. V Plzni jsou pak v provozu již téměř dva roky další dva elektrobusy Škoda Perun HP. Zároveň je zde v provozu nová nabíjecí stanice ze Škodovky.

 

Fenix: koncept pro domy s téměř nulovou spotřebou

Fenix group chce změnit obor. Firma spojila dům s elektrickým vytápěním s téměř nulovou spotřebou energie. Přitom velká část energie se získává pomocí solárních panelů, ve spojení s bateriovými úložišti umožňují využívat budovy jako aktivní prvky v řízení celé energetické soustavy. Samotný dům pak Fenix postavil ve spolupráci s ČVUT. Je vybaven moderními technologiemi a bude aktivním prvkem energetické soustavy. Bude tak poskytovat operátorům takzvané podpůrné služby, jimiž se vyrovnává hladina energie v síti.

Firma představí technologii a myšlenku budovy jako součást energetické soustavy, na EXPO ASTANA bude lákat na model Interaktivního energeticky úsporného domu.

Globální hráč s ambiciózními plány

Fenix exportuje svoji produkci do 62 zemí světa. Je největším evropským výrobcem tzv. velkoplošných sálavých systémů. V roce 2015 dosáhl tržeb více než 1,2 miliardy. Fenix má filiálky ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Norsku, na Slovensku a v Česku. Firma chce do budoucna obsazovat akvizicemi všechny zajímavé země.


Převzato ze speciálu deníku E15. Autorka článku: Anna Uljačenková.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek