Maledivy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V tis. CZK

 

2013

2014

2015

2016

2017

Dovoz

5 055

7 861

30 708

12 269

8 569

Vývoz

505 831

136 578

87 423

86 996

117 010

Bilance

500 776

128 716

56 715

74 727

108 440

Bilanci zahraničního obchodu s Maledivami, který zůstává zanedbatelný, si udržuje ČR ve svůj prospěch. Historicky nejúspěšnější pro ČR byl r. 2013, kdy došlo ke skokovému nárůstu především díky vývozu nábytku a svítidel. 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Jediným zaznamenáníhodným dovozním artiklem jsou ryby a výrobky z ryb, ve velmi omezené míře pak elektronické integrované obvody.  Dominující vývozní položkou byla svítidla, následují telefonní přístroje; buldozery a rypadla; mikrofony; hasicí a stříkací přístroje; kohouty a ventily;  klimatizační přístroje; pojidla pro licí formy; výlevky, umyvadla, bidety.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna mezi oběma státy v oblasti služeb není registrována.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy na Maledivách neinvestují, neexistují žádné společné podniky,  ZÚ Dillí neeviduje nové obchodní případy českých firem v teritoriu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Maledivami zatím uzavřenou žádnou dohodu. Maledivy v minulosti deklarovaly zájem uzavřít s ČR Dohodu o kulturní spolupráci.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulosti neposkytla Maledivám žádnou formu rozvojové spolupráce, nicméně svým členstvím v EU se podílela na poskytování rozvojové pomoci Maledivám prostřednictvím „Indicative Programme 2011-2013“, na který EU vyčlenila 6 mil. EUR. V současné době nejsou Maledivy s ohledem na dosažení úrovně ekonomického rozvoje zařazeny do žádného klíčového programu rozvojové pomoci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: