Maledivy: Zahraniční obchod a investice

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V mil. USD

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

16,6

17,4

21,3

21,3

27,5

Dovoz

172,8

211

153

170,4

194

Obchodní bilance

-156,2

-19,6

-127

-149,1

-166,5

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největšími exportními partnery jsou  Thajsko, Srí Lanka, USA, Francie, Německo, Irsko, Itálie a V. Británie.

Největšími importéry jsou SAE, Singapur, Čína,  Indie, Srí Lanka, Malajsie a Thajsko, ze zemí EU pak Německo.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozními položkami Malediv jsou ryby a hotové výrobky z ryb (40  %). V malém měřítku pak oblečení, kovový šrot,  kosové ořechy a ručně tkané rohože, strojní výrobky.

Hlavní dovozní položky jsou pak ropné produkty jako nafta, benzín či letecký benzín, dále dřevo, oděvy a strojní zařízení.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Maledivy jako člen SAFTA se zavázaly splnit dohodu mezi těmito zeměmi týkající se zóny volného obchodu. Zavázaly se tak do roku 2018 ke snížení cel pro členské státy SAFTA na úroveň 0 – 5. Maledivy také pracují na vybudování tzv. Special Economic Zones (SEZ) a industriálních zón. V současné době existuje na Maledivách  jedna exkluzivní ekonomická zóna. Pro více informací viz www.investmaldives.org.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

(v mil. USD)

2013

2014

2015

2016

2017

360.8

333,4

298,7

384,7

600

V roce 2017 registrovaly Maledivy 59 investičních projektů. Maledivy momentálně potřebují minimálně 1,2 mld. USD zahraničních investic do různých odvětví. Vláda usiluje o přilákání většího množství zahraničních investic především do infrastruktury, energetiky, hotelnictví, dopravy, telekomunikačních služeb, produkce a distribuce vody a finančního sektoru.

Zahraniční investoři mohou žádat o realizaci projektu prostřednictvím Rady pro plánování či přímo přes Ministerstvo pro ekonomický rozvoj, viz  www.trade.gov.mv.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima na Maledivách je jedno z nejpřístupnějších v Asii pro jednoduchý daňový systém a otevřenost země zahraničním investicím, které se řídí zákonem č. 25/79 o zahraničních investicích. Hlavními obory vhodnými pro investice jsou momentálně management a účetnictví, letecká doprava, správa letovisek a výrobního sektoru. Země láká investory hlavně na následující výhody:

  1. 0 % daň z příjmu fyzických i právnických osob,
  2. právo na 100 % zahraniční vlastnictví,
  3. právně zajištěné investiční jistoty,
  4. rezervy pro mezinárodní arbitrážní spory,
  5. dlouhodobé smluvní záruky a možnosti dlouhodobých pronájmů pozemků,
  6. svoboda zaměstnávání zahraničního managementu, technických pracovníků i dělníků,
  7. žádné restrikce týkající se zahraniční měny,
  8. žádné restrikce v otázce repatriace zisků a výdělků

Pro kompletní přehledné informace o možnostech zahraničních investic v zemi slouží vládní web: http://www.investmaldives.com/home.htm/.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: