Malta: Vztahy země s EU

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Malta se stala členem EU v roce 2004 a od 1.1.2008 (vedle Kypru) zavedla  euro.

Na území Malty je přítomný evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO: www.easo.europa.eu

Stálé zastoupení Malty při EU: Velvyslanec Joseph A. Filletti

Předsednictví Malty v Radě EU

Se začátkem roku 2017 převzala na šest měsíců předsednictví Malta, přičemž programově její předsednictví vycházelo ze základních bodů, na nichž se lídři ČS dohodli při zářijovém summitu v Bratislavě v roce 2016. Maltské předsednictví, které bylo ukončeno k 30. 6. 2017 se věnovalo šesti hlavním agendám, které do svého programu zařadilo, jimiž byla migrace, jednotný trh, bezpečnost, sociální začleňování, evropské sousedství a námořní odvětví. Výběr priorit maltského předsednictví byl přirozeně ovlivněn jak geografickou pozicí tohoto ostrovního nejmenšího členského státu, jeho politickým významem a kapacitou, tak aktuálním vývojem v EU. MT přebrala předsednický post ve velmi složité pozici pro EU, ať už se jedná o migraci, otázky v sociální oblasti, či brexit.

Předseda Evropské rady Donald Tusk označil MT PRES za efektivní. Mezi dosaženými výsledky v době MT PRES figuruje zejména ukončení roamingových poplatků a činnost v oblastech migrace a mezinárodní bezpečnosti.

Ve dnech 14. -15. 9. 2017 hostilo maltské hlavní město Valletta třinácté setkání skupiny Arraiolos, neformální summit hlav států Evropské unie bez podílu na výkonné moci, jehož hlavním tématem byly migrační trendy. Maltským záměrem byla „revitalizace evropských sociálních hodnot“ v souvislosti s migrací. Maltská ministryně pro evropské záležitosti a rovnost H. Dalli dne 15. 12. 2017 oficiálně oznámila spuštění plánu pro integraci přistěhovalců. Malta by podle ministryně měla ocenit úlohu migrantů v ekonomice a podpořit jejich roli v sektoru zaměstnanosti.

Brexit

Malta se ztotožňuje s dohodnutým sledem vyjednávání o brexitu a uvítala vnitřní přípravy EK na budoucí a přechodná opatření. V UK pobývá cca 30 tis. maltských občanů, což je pro půlmilionovou Maltu významný počet. UK rovněž patří nejen k významný ekonomickým partnerům Malty, ale i k nejvýznamnějším studijním destinacím maltských studentů a současně k zemím, kam se Malťané jezdí léčit. Premiér Muscat hodlá zachovat dobré vztahy s UK, dohoda s EU by neměla znevýhodnit žádný ze členských států.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

viz kapitola 2.2

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Souhrnné informace o poskytování rozvojových fondů lze na Maltě sledovat na stránkách: eufunds.gov.mt.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: