Marocké fosfáty: rok 2017 v zelených číslech a největší výnosy za posledních 7 let

10. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Marocké fosfáty: rok 2017 v zelených číslech a největší výnosy za posledních 7 let Vývoz hnojiv vyrobených marockou OCP, jedním z předních hráčů globálního trhu s fosfáty, směřující do dalších afrických zemí vykázal souhrnně za rok 2017 celkem 50% nárůst, který se odrazil ve vývozu 2,5 mil. tun (v porovnání se 1,7 mil. tun v roce 2016) hnojiv.

Tento výsledek stvrzuje úspěšné uvedení cílené podnikové strategie do reálného života, zejm. s ohledem na posílení jednotlivých aktivit na nigerijském či ivorijském trhu (mimo Afriku se jedná hlavně o Brazílii či Argentinu, ve hře jsou nově také USA). OCP neopomíjí ani další investice: dostupné statistiky ji hodnotí jako 5. největšího investora v Africe, přičemž mezi lety 2015–2016 vynaložila pro svou další expanzi na kontinentu celkem 3,4 mld. EUR (v přepočtu 4,2 mld. USD).

Dle oficiálních údajů za rok 2017 (zveřejněných marockým MF koncem března 2018) zaznamenala těžba fosfátů spadající pod státní podnik OCP (fr. l´Office chérifien des phosphates) meziroční růst o 2,5 %; v porovnání s uplynulými sedmi lety (tj. počínaje rokem 2010) se však jedná souhrnný přírůstek dosahující 22 %. V případě podílu dalších derivátů na celkovém vývozu fosfátů došlo meziročně k mírnému poklesu jejich exportu na výsledných 20,5 % (2017) v porovnání s 22,5 % (2016).

Významně během sedmiletého období (2010–2017) narostl objem vyrobených hnojiv (+16,1 %) a kyseliny fosforečné (+23,8 %); hlavní důvodem růstu je vyšší poptávka po fosfátech a jejich derivátech na světovém trhu, konkrétně v Latinské Americe (Brazílii), Evropě a Africe.

V pozitivních číslech se trvale pohybuje také vytěžený surový fosfát vykazující 40% nárůst svého exportovaného objemu (mezi lety 2010–2017); meziročně (2016/17) došlo k navýšení vývozu hnojiv (+23,3 %), kyseliny fosforečné (+5,3 %) a hornin jiného typu (+40 %).

Celkové příjmy OCP za rok 2017 vzrostly o 14 % na 48,5 mil. MAD (v přepočtu 4,3 mld. EUR). Hnojiva v současnosti představují 54 % veškerého prodeje společnosti, horniny 21 % a kyselina fosforečná 15 %.

V roce 2000 představoval výhradně africký trh pouhých 0,5 % veškerého fosfátu pocházejícího od marocké OCP: rok 2017 již znamenal z pohledu dalších afrických zemí 28 % dovezených fosfátů včetně jejich derivátů od téhož exportéra. Posílil především africký zájem o kyselinu fosforečnou (používanou např. k výrobě perlivých nápojů typu Coca-Cola či limonád). V letech 2000–2010 došlo ke znatelnému poklesu o 8,2 %; tento trend se však následně obrátil a odrazil ve výnosech dosahujících v přepočtu 1,9 mld. EUR.

OCP v roce 2017 ohlásila tzv. druhou fázi své africké expanze, pro niž jsou vyhrazeny finanční prostředky v celkové výši 6,64 mld. EUR pro příštích deset let; cílem Maročanů je ovládnout 50 % světové poptávky po hnojivech. OCP odhaduje, že během příští dekády bude schopna vyvézt 25 až 27 mil. tun.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autorka: Mgr. Jana Kostrounová, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek