Marta Nováková: Nejvíc nás trápí regulace a byrokracie

4. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková získala titul Manažerka roku 2016. Těší ji kondice české ekonomiky a podporuje EET.

Co říkáte na některé kontroverzní zákony z poslední doby – třeba o významné tržní síle, omezení prodejní doby o svátcích či EET? Zjednodušuje vláda a parlament podmínky pro podnikání u nás, nebo je naopak ztěžuje? Jak tyto podmínky dopadají ve srovnání se zahraničím?
Podnikatelské podmínky, přestože se ekonomice daří, se stále dostatečně nezjednodušují a přibývají nové a nové, mnohdy ne zcela logické regulace. To se pochopitelně dotýká především obchodu, kdy snahou regulovat podmínky podnikání se určité zájmové skupiny zemědělsko-potravinářské lobby pokoušejí vyřešit nedostatečnou konkurenceschopnost některých především potravinářských zpracovatelů.

Můžete uvést nějaký příklad?
To je hlavně záležitost novely zákona o významné tržní síle, který se svou snahou o absolutní regulaci obchodníků stává zákonem, který zpracovatelům nevyhovuje, takže nevyhovuje ani obchodníkům/odběratelům, ani dodavatelům. Podle mě je například absurdní regulací zákon o omezení prodejní doby. Nikdo jej nepotřebuje a občanům komplikuje život.

Jaký je váš postoj k elektronické evidenci tržeb?
Zákon o EET podporujeme, přestože bychom si představovali některá ustanovení jinak, a myslím si, že když se do EET zapojili podnikatelé v restauracích a ubytovacích službách a následně v obchodě, tak by to měli zvládnout i další podnikatelé, kteří jsou „odložení“ na příští rok. Doufám, že po volbách nedojde ke změně tohoto zákona.

Jak jsou na tom s regulací okolní země?
Podle zkušeností především ze zemí bývalého komunistického bloku je situace v zemích takzvané visegrádské čtyřky obdobná. Národní vlády podporované lokálními zájmy místních producentů se pokoušejí obchod regulovat tak, že se mnohdy dostávají do hledáčku Evropského parlamentu, který kontroluje, zda podmínky pro podnikání v dané zemi nediskriminují podnikatele z jiných zemí EU. Jsem přesvědčená, že především Evropská komise, ale i europoslanci by měli ubrat na chuti nás regulovat a zamyslet se nad podmínkami podnikání v Evropě, aby se z Evropské unie nestal neživotaschopný byrokratický moloch. O centrálním řízení byznysu v postkomunistických zemích víme své.

Co dnes nejvíce trápí členy Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) a co je naopak potěšilo?
Trápí nás stále přibývající regulace a byrokracie, nedostatečná digitalizace státní správy a legislativa, kterou náš parlament přijímá mnohdy v rozporu nejen s jinou přijatou legislativou, ale také se zdravým selským rozumem. S tím potěšením mám trochu problém, ale asi to bude současná dobrá kondice naší ekonomiky; jen kdyby nám to politici nekomplikovali.

Evropská komise, ale i europoslanci by měli ubrat na chuti nás regulovat a zamyslet se nad podmínkami podnikání v Evropě, aby se z Evropské unie nestal neživotaschopný byrokratický moloch.

Co si myslíte o nedávno ukončených „měnových hrátkách“ ČNB?
Zásahy do kurzu prováděné ČNB považuji za nesystémové a myslím, že je načase, abychom začali pracovat na přijetí eura. Někdy si myslím, že právě možnost manipulovat takto s kurzem je jedním z důvodů, proč je vstup do eurozóny stále v nedohlednu. Podnikatelé by přijetí eura přivítali.

Hodně se mluví o čínských investicích u nás a o spolupráci s touto zemí – zabýváte se touto otázkou také v rámci SOCR?
Při návštěvě čínského prezidenta v ČR jsem podepsala za SOCR ČR s naším čínským partnerem memorandum o spolupráci. Tato spolupráce se týká převážně podnikání v cestovním ruchu, kdy jednak chceme umožnit našim podnikatelům investovat v Číně a čínským investorům investovat do rozvoje cestovního ruchu v ČR. Také pracujeme na tom, aby čínští turisté přilétající do Prahy zůstali v ČR co nejdéle.

Jaké hlavní úkoly stojí před SOCR v blízké budoucnosti?
Naše cíle jsme zformulovali do požadavků na politickou reprezentaci v předvolebním období. Chceme jednat se všemi relevantními politickými subjekty o možnosti zakomponování našich cílů do volebních programů alespoň v některých částech. Obecně chceme pracovat na snížení byrokratické zátěže s koncentrací na využití možností digitalizace, v oblasti obchodu na omezení regulací obchodu a v cestovním ruchu především na nastavení pravidel (zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu v ČR), umožňující například financování projektů v cestovním ruchu.

Chceme umožnit našim podnikatelům investovat v Číně a čínským investorům investovat do rozvoje cestovního ruchu v ČR. Také pracujeme na tom, aby čínští turisté přilétající do Prahy zůstali v ČR co nejdéle.

Jste nyní i viceprezidentkou Hospodářské komory ČR. Budete i nadále působit ve svazu, nebo se soustředíte jen na práci v nové funkci?
Jako živnostenské společenstvo sdružující podnikatele v obchodu a cestovním ruchu jsme dlouhodobě členy HK ČR a vždy jsme měli své tři zástupce v představenstvu HK ČR. Vzhledem k tomu, že jsme silné společenstvo, byla jsem vyzvaná členy Společenstva obchod, cestovní ruch a služby, abych kandidovala na pozici viceprezidentky HK ČR, což jsem po jistém zvažování nakonec přijala. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je především zaměstnavatelský svaz, jeho rolí je zajištění sociálního dialogu (vyjednávání kolektivních smluv s odbory) a pracovně-právní vztahy. HK ČR je ze zákona podnikatelský svaz, který je jediným legitimním legislativním připomínkovým místem za podnikatelskou sféru.

Jaká je vaše pozice v hospodářské komoře?
V prezidiu HK ČR budu mít na starosti podnikatelské zájmy v obchodě, cestovním ruchu a připojených službách – tady se mé činnosti kryjí víceméně s činnostmi v SOCR – ale navíc budu mít ještě agendu vzdělávání, kde budu jednak navazovat na to, čeho již HK ČR dosáhla, a jednak prosazovat zájmy podnikatelů především k zavedení duálního systému vzdělávání a zvyšování kvality absolventů škol, primárně technického vzdělávání v ČR.

Jakými problémy se SOCR ČR pod vaším vedením nejintenzivněji zaobíral?
Pokud se týká obchodu, tak to byla především dlouhodobá práce týkající se novely zákona o významné tržní síle, zákona o omezení prodejní doby v obchodě o některých státních svátcích či novely zákona o potravinách. Celkově je dlouhodobě role vnitřního obchodu, a především obchodu s potravinami, společností a politickou reprezentací vnímaná negativně. Proto musíme pracovat na poskytování relevantních informací o významu vnitřního obchodu (15% podíl na HDP) i na zaměstnanost u obtížně zaměstnavatelných skupin obyvatelstva či v regionech s vysokou nezaměstnaností.

Čím konkrétně se zabýváte v oblasti cestovního ruchu?
Pracovali jsme na novele zákona 159 o cestovním ruchu, na novele zákona o místních poplatcích a dlouhodobě se snažíme prosadit zákon o podpoře cestovního ruchu. Kromě legislativy řešíme problematiku takzvané sdílené ekonomiky, která ovlivňuje ubytovací služby. Pracujeme na evropské úrovni na získání možnosti financování podnikatelů v cestovním ruchu z evropských fondů a na financování cestovního ruchu z národních zdrojů, to je ze státního rozpočtu. Do toho se dlouhodobě snažíme sjednotit organizace sdružující podnikatele v cestovním ruchu pod hlavičku SOCR.

Ing. Marta Nováková

Vystudovala VŠB-TU Ostrava a absolvovala manažerský kurz MBA. Pracovala v různých manažerských pozicích v OD Prior až do roku 1991. Po založení společnosti Sluno Corporation se podílela na řízení společnosti a od roku 1997 je ve vedení společnosti U & Sluno. Od roku 2015 je prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Je členkou představenstva Hospodářské komory ČR, od května viceprezidentkou.


Převzato z časopisu Profit. Autor článku: Ivo Bartík

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek