Martin Tuček: Daňové přiznání je zatím nelogická změť řádků

26. 3. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Překážkou větší elektronizace daňového přiznání je nedůvěra kontrolních orgánů v digitální podobu některých dokumentů, říká prezident Komory daňových poradců ČR Martin Tuček.

Česká republika je spolu s Bulharskem beznadějně poslední v rámci zemí Evropské unie z hlediska časové náročnosti potřebné k podání daně z příjmů. Jaké změny by pomohly k výraznému zjednodušení?
TučekMusela by proběhnout pravděpodobně legislativní změna v konstrukci základu daně, a tím i v konstrukci daňového přiznání. Pokud bychom vzali v úvahu současné možnosti internetu, pak výzvou je interaktivní formulář, jehož logika by nebyla postavena na základu daně, jako je tomu dnes, ale na uvažování člověka, který rozumí tomu, kolik má příjmů a z jaké činnosti. Ve formuláři by dostal na výběr z několika jednoduchých možností, byl pak naveden na možnosti uplatnění výdajů, slev a dalších jednoduše uchopených údajů. To by urychlilo a usnadnilo přiznávání daní.

Jak na vás působí současná podoba daňového přiznání?
Dnes je daňové přiznání z pohledu poplatníka změť řádků a údajů, které si musí pročíst, následně přemýšlet, zda se jej týkají, či ne, a poté řešit, jak je má vypočítat či vyplnit. Interaktivní formulář by sám provázel poplatníka, ptal by se jej především na příjmy, uplatňování nejrůznějších relevantních výdajů, a to formou, které člověk rozumí. Pro poplatníka je jednodušší vložit jen údaje, které zná, než přemýšlet nad údaji, které nejsou v jeho případě relevantní či jim nerozumí.

Co říkáte dosavadnímu průběhu elektronizace daňových přiznání?
Jde o podstatný přínos pro daňového poplatníka, že může odevzdat přiznání elektronicky, včetně formy přes datovou schránku a možnosti elektronicky ověřit stav tohoto podání. Navíc není omezen pracovní dobou finančního úřadu. A samozřejmě jde o přínos i pro daňové poradce, kteří jsou zvyklí elektronickou formu využívat. Na druhé straně jde také o podstatný přínos pro daňovou správu, především pokud získá daňové přiznání ve formě, která umožňuje jeho další elektronické zpracování. Elektronizace se svým všeobecně pozitivním přínosem se však může jevit části poplatníků jako složitý nebo finančně náročný proces, nicméně to je správná chvíle pro to, povolat daňového profesionála, pro něhož to problém není.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Více o elektronizaci daní a účetnictví se dočtete v článku Daně a účetnictví jen elektronicky? Zatím vítězí šanony.

Kdy bude možné mít v elektronické podobě nejen vlastní daňová přiznání, ale také všechny dokumenty, faktury a podobně, tedy obejít se zcela bez šanonů? Řada podnikatelů zatím přijímá i vystavuje faktury elektronicky, ale kvůli účetnictví je pak stejně při zpracování pro daňové přiznání vytiskne a vloží do šanonu...
Plná elektronizace účetnictví daňových subjektů nebude možná, pokud se neodstraní dvě hlavní překážky. První je bezesporu obava daňové správy z možnosti falšování elektronických daňových dokladů. Musela by také proběhnout změna v zákoně, která by stanovila, že elektronický dokument je akceptován bez ohledu na to, v jaké formě vznikl. Dnes je doklad, který vznikl v papírové podobě, akceptován správcem daně pouze v ní. Na druhé straně je zde otázka průkaznosti a pravosti dokumentu, a tam budeme muset akceptovat fakt, že falšovat se dá stejně dobře i papírový doklad. To by pak mělo být vyváženo tím, že bude vyřešena efektivní konfirmace elektronického dokladu u jeho autora.

Pomohla by v tomto ohledu snaha finančních úřadů zřídit centrální úložiště, kde by mohly nahlížet do všech faktur?
Není průchozí, že by faktury daňových subjektů byly veřejně uchovávány v elektronické podobě, např. v nějakém zabezpečeném datovém tanku přístupném i finanční správě. Faktury obsahují často velmi citlivá data a při nedokonalém řešení by mohlo snadno docházet k únikům informací či jejich zneužití.

A jaká je druhá hlavní překážka pro účetnictví jen v elektronické podobě?
Je to nespolehlivost datových sítí, internetu a přenosu dat. To je zatím limitní pro ostatní subjekty, přestože si nastaví stejný proces pohybu dokumentů v elektronickém spisu, jako to měly doposud v papírové formě, například v šanonech. Obecně se však doba elektronizace rychle blíží, ba dokonce řada subjektů takto postupuje již dnes.

Převzato z magazínu Profit
Autor: Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek