Matchmaking business meetings (MBM) FOR ARCH 2018

26. 9. 2018 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

Již pošesté zaštítil největší stavební veletrh v České republice FOR ARCH mezinárodní obchodní jednání Matchmaking business meetings (MBM). Akce se konala v Kongresovém sále výstaviště PVA Expo Praha v Letňanech v pátek 21.9.2018.

Obchodní jednání MBM uspořádali členové sítě Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Handwerkskammer Dresden za spolupráce dalších partnerů ze sítě EEN, institucí a organizací. Maximální podporu, zázemí pro jednání, propagaci mezi vystavovateli i bezplatné vstupenky pro účastníky akce poskytl v rámci veletrhu FOR ARCH jeho hlavní organizátor, výstavní společnost ABF a.s.

Matchmaking business meeting (MBM) – mezinárodní dvoustranná obchodní jednání – jsou mezi podnikateli velmi oblíbená. Firmy si vybírají partnery pro jednání samy dle kooperačních profilů zveřejněných předem v databázi účastníků akcí. Hlásí se na ně jak vystavovatelé, tak návštěvníci veletrhu. Pro obě skupiny přináší účast na jednáních příležitost k navázání nových obchodních kontaktů, které vedou často k uzavření kontraktů.

Do letošního ročníku MBM FOR ARCH se zaregistrovalo 84 účastníků, partnery pro jednání našlo 76 firem (o 15 firem více než v roce 2017), z toho 46 českých. Ze zahraničních bylo nejvíce německých – 15 zástupců, a dále to byly firmy italské, španělské, slovenské, rakouské, lotyšské, dánské, ruské a další. Během jednoho dne se uskutečnilo 256 oficiálních schůzek. Pro podnikatelské schůzky mezi českými a zahraničními partnery bylo zajištěno tlumočení.

Čeští účastníci využili též možnosti konzultací na téma vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb ve stavebnictví, poskytnutých expertkou EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Na akci se sešly firmy ze stavebních a přidružených oborů. Šlo o široký okruh stavebních činností – elektromontáže, zpracování dřeva, automatizace, Building 4.0 a smart bydlení, nanotechnologie používané ve stavebnictví, moderní způsoby vytápění, úsporná vnitřní vybavení budov, dodavatelé osvětlení, poskytovatelé prací ve výškách, architektonické či poradenské firmy poskytující své služby ve stavebním průmyslu. Zastoupeny byly především malé a střední podniky z celé Evropy, ale i cechy či profesní sdružení z Německa a České republiky.

Všichni účastníci ocenili perfektní organizaci a zázemí veletrhu FOR ARCH, stejně jako služby poskytované pracovnicemi EEN před akcí i během jednání, i zajištění tlumočení česko-německých i dalších schůzek se zahraničními partnery. Z dotazníkového šetření provedeného ihned po skončení akce vyplývá, že více než 90% schůzek bylo hodnoceno jako: vzájemná spolupráce již dohodnuta nebo vzájemná budoucí spolupráce je možná, a to zejména mezinárodní. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku pracovníků v českém stavebnictví využily některé české firmy MBM FOR ARCH i pro jednání o spolupráci s dalšími českými účastníky.

O úspěšnosti a užitečnosti akce svědčí, že převážná většina účastníků již nyní projevila zájem o MBM FOR ARCH 2019. Přinášíme několik citací z dotazníků a děkovných dopisů po akci:

  • „Velice děkuji za úsilí, které jste vložili do přípravy obchodních jednání při FOR ARCHu. Českým organizátorům se podařilo představit svou zemi a její know-how na mezinárodní úrovni. Byl to pro mě velký zážitek. Také bych chtěl poděkovat paní tlumočnici za profesionální přístup – velice mi pomohla navázat cenné obchodní kontakty.“ 
  • „Moc děkujeme, je to velmi přínosné.“ 
  • „Vše super připravené jako vždy. Těším se na příští edici.“ 
  • „Konečně dobře vynaložené evropské peníze! A skvělý přínos pro náš business.“


Více informací o MBM FOR ARCH 2018 a profily přihlášených firem naleznete na webové stránce FOR ARCH.

Již nyní připravujeme podnikatelské setkání s německými řemeslnými firmami na rok 2019. Úzká spolupráce s EEN při HWK Dresden i dalšími zahraničními partnery EEN bude pokračovat i příští rok.

Mezinárodní obchodní jednání nejen pro firmy ze stavebních oborů, které pořádá síť EEN, naleznete na webové stránce www.crr.cz/een.

Převzato z webu Enterprise Europe Network. Autorka: Eva Hrubešová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek