Mauricius: Zahraniční obchod a investice

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dovozy

5 104 5 136 5 354 4 524 4 555 4 944

Vývozy

2 649 2 866 3 095 2 662 2 456 2 363

Saldo

-2 455 -2 270 -2 259 - 1 862 -2 049 -2 581

Údaje v mil. USD
Zdroj: Economic Inteligent Unit, Country report z dubna 2018

Většina tuzemské výroby je vyvážena, přičemž oděvy a textil představují až 56 % devizových příjmů ze zbožového exportu, následované vývozem cukru s 18 % devizových příjmů. Nejvýznamnějšími dovozními položkami jsou stroje a dopravní technika, textilní výrobky a potraviny. V obchodně politickém režimu existují 2 silné trendy, jednak je to přetrvávající vysoká ochrana domácího trhu pro mauricijské výrobce, kteří na něj dodávají, a jednak dostávají vývozní podniky značné podpory pod různými programy, jako např. program Exportní výrobní zóny (EPZ).

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU je významným obchodním partnerem Mauricia, zejména z pohledu dodávek cukru. Dříve platil Protokol o cukru („Sugar Protocol“), na jehož základě mohl Mauricius dodávat cukr do EU za garantované ceny, které byly vyšší než světové. Do roku 2013 pak platily tzv. "Accompanying Measures for Sugar Protocol". Současně je EU trhem pro značnou část mauricijského vývozu oděvních a textilních výrobků. Do EU míří více jak polovina všech vývozů Mauricia (51,7 %). Dalšími významnými odběrateli jsou USA (12,5 %), JAR (9 %), Madagaskar (6,7 %), Keňa (2,6 %), Vietnam (2,2 %) a Seychelly (1,4 %)

Největšími dovozci na Mauricius jsou EU (24,9 %), Indie (17,9 %), Čína (15,7 %), JAR (9,7 %), Japonsko (3,0%) a Austrálie (2,7 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Největšími vývozními položkami jsou oděvy a oděvní součásti a doplňky (tašky, kabelky, šperky), cukr a ryby a přípravky z ryb (také na straně dovozu), dovozními položkami pak bavlna, minerální paliva a oleje a stroje a mechanická strojní zařízení, elektrické stroje a dopravní prostředky.

Podrobná časová řada je k dispozici na stránkách Statistického úřadu Mauricia.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Mauricius byl první zemí, která začala budovat speciální ekonomické zóny v Africe a následně se stala vzorem pro ostatní africké státy. Vytvářením speciálních ekonomických zón totiž napomohl k diverzifikaci své ekonomiky a zapojení země do globální ekonomiky. Tato politika začala již v 70. letech minulého století, kdy postupně vedla k založení Export Processing Zone (EPZ) a v roce 1992 ustanovení Freeport (Svobodného přístavu). Přístup v rámci EPZ poskytl zahraničnímu investorovi balíček fiskálních koncesí a dalších výhod, aby lokalizoval svou činnost na Mauriciu a zaměstnal vysoký podíl mauricijské pracovní síly. 

Freeport Svobodný přístav - je bezcelní logistický, distribuční a marketingový uzel pro region subsaharské Afriky. Logistické a skladovací prostory, která jsou snadno dostupná pro překládku, konsolidaci, skladování a drobné zpracování zboží.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V roce 2017 byly nejvýznamnějšími zahraničními investory na Mauriciu - Francie a Lucembursko (společně představovaly více jak polovinu všech investic), dále JAR, Čína a Velká Británie.

Z pohledu odvětví investice na Mauriciu nejvíce směřovaly do realitních služeb (255,6 mil. USD), finančních a pojišťovacích aktivit (96,6 mil. USD) a stavebnictví (30,5 mil. USD).

Podrobný přehled na stránkách centrální mauricijské banky, kde jsou uvedeny hodnoty pro období 2015-2017 podle odvětvové i teritoriální struktury.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 2000, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil.

Podporu přílivu investic má na starosti Ekonomická rozvojová rada (Economic Development Board), která na svých stránkách přehledně a srozumitelně formuluje hlavní výhody investování v prioritních sektorech, založení společnosti a současně také podmínky pro pobyt na Mauriciu. 

Prioritní oblasti investování a hlavní sektorové příležitosti na Mauriciu jsou:

 • agroprůmysl
 • akvakultura
 • vzdělávání
 • finanční služby
 • pohostinství a rozvoj nemovitostí
 • zdravotní služby
 • smart cities
 • ICT
 • humanitní vědy
 • logistika
 • zpracovatelský průmysl
 • média a kreativní průmysl
 • ekonomika oceánů
 • obnovitelné zdroje energie
 • mořské plody

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: