Medellín, město, které sází na inovace

20. 9. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: CO - Kolumbie
  • Datum zveřejnění: 03.09.2018

Dle průzkumu Centra pro inovace a podnikání Ruta N, je Medellín město, které nejvíce investuje do inovací a nových technologií v rámci Kolumbie. Podle výsledků studie bylo v loňském roce investováno do vědecko-technických aktivit celkem 2,14 % HDP města.
“Investice do inovací přináší důvěru v růst zaměstnanosti v Kolumbii. Dle odhadů každé nové pracovní místo vytvořené na základě inovací generuje dalších 5 dodatečných pracovních míst vespod pomyslné pyramidy,” uvedl Alejandro Franco, Výkonný ředitel společnosti Ruta N.
Společnost také předpokládá, že do roku 2021 bude 3 % HDP Medellínu určeno pro vědecké a technologické aktivity prostřednictvím aliancí mezi všemi odvětvími ekonomiky. Také se odhaduje, že 70 % investic do vědy a technologického pokroku bude pocházet ze soukromého sektoru a zbývajících 30 % z veřejného sektoru.
Údaje dále naznačují, že rostoucí investice do vědy, techniky a inovací by mohly mít za následek přibližně 2,3násobek nominálního HDP země do roku 2030. 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
Zdroj: portafolio.co

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: