Měření znečišťujících a pachových látek a ověřování množství emisí (obsahová náplň živnosti)

30. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Obsahová náplň živnosti vázané „Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií“.

Autorizované měření a vyhodnocování emisí, tj. metrologický výkon, uskutečňovaný prostřednictvím měřidel odpovídajících požadavkům státní metrologické kontroly, o jehož výsledku se vydává odborný posudek, který je veřejnou listinou. Měření a vyhodnocování emisních koncentrací u zdrojů znečišťování, včetně kontroly tmavosti kouře. Měření a vyhodnocování dodržování emisních limitů jednotlivými zdroji znečišťování. Plošná měření zátěže životního prostředí emisemi škodlivin. Ověřování množství emisí skleníkových plynů ze zařízení, na které se vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů, a ověřování všech souvisejících údajů, které jsou podkladem pro vykazované množství emisí skleníkových plynů. Zpracování rozptylových studií.

Obsahem živnosti není měření emisí motorových vozidel.

Obsahové náplně dalších vázaných živností

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek