Mexiko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

9. 1. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

Mexiko je 7. největším výrobcem automobilů na světě a 4. největším exportérem. Většina produkce (75 %) míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny hlavní světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se dostávají se svými produkty do Mexika nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností. Automobilová asociace si je vědomá klíčové role tohoto oboru v mexické ekonomice a vyzývá k posílení dodavatelských řetězců a zapojení nových firem. Konkrétní položky jsou výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.); výrobky průmyslu plastů a gumárenského průmyslu (těsnění, technická pryž, klínové řemeny, pogumované textilie, pneumatiky atd.).

Civilní letecký průmysl

Mexiko patří k předním producentům na světě a míří mezi 10 největších výrobců letadel na světě. V roce 2016 bylo v sektoru registrováno více než 330 společností, obor se však potýká s chybějícími články v dodavatelských řetězcích. Ve státech Baja California, Sonora, Querétaro, Chihuahua a Nuevo León vznikly letecké klastry. Konkrétní položky jsou náhradní díly, výrobky chemického průmyslu (např. mazadla, rozpouštědla apod.), výrobky průmyslu plastů (těsnění, technická pryž, pogumované textilie atd.), mechanické stroje, měřicí zařízení atd.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Sektor se díky strukturálním reformám otevřel zahraničnímu kapitálu, na zisku z těžby by se měly podílet i municipality a komunity, na jejichž území se těží. V roce 2017 bylo dosaženo historického minima v těžbě ropy, očekává se však oživení a zahájení produkce na polích vydražených v tendrech. Nové investice míří do skladovacích zařízení a ropovodů, jejichž kapacita je nedostatečná. Konkrétní položky – těžební zařízení, mechanické stroje, čerpadla, generátory, zdvihací zařízení, výrobky z kovů, měřicí přístroje atd.

Energetický průmysl

Sektor se díky strukturálním reformám otevřel zahraničnímu kapitálu a soukromým investorům. Plánem je lépe využít geografické a geologické podmínky, tj. zvýšit podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétní položky jsou zařízení na výrobu elektřiny eolické, sluneční, vodní, z biomasy a díly k nim, jako měřicí přístroje, čerpadla, kotle, generátory, nádrže, atd. I přes nižší příjmy státního rozpočtu z těžby ropy, kdy byla řada projektů zpomalena (ne zrušena!) je stále zájem o hledání nových partnerů a dodavatelů, kteří nabízejí moderní výrobky a technologie. Kromě výstavby nových zařízení probíhá i modernizace těch stávajících (např. elektrárny používající mazut se mění na paroplynové).

Chemický průmysl

Rostoucí mexická ekonomika vyžaduje široké spektrum chemických produktů s uplatněním v řadě sektorů. Konkrétní položky jsou chemikálie pro ropný, potravinářský, automobilový, těžební průmysl, zemědělství, ekologické zpracování odpadu, čištění a odsolování vody atd.

Obranný průmysl

Zhoršující se bezpečnostní situace nutí mexickou vládu investovat více nejen do vyzbrojování bezpečnostních složek a armády, ale také do ochrany vládních představitelů, a to jak na federální, tak státní a místní úrovni. Kromě tradičních položek je možné nabídnout i další produkty jako ochranné vesty, bezpečnostní elektronické systémy, sledovací zařízení, maskovací systémy, výbušniny, pyrotechnické prostředky, mobilní buňky, tréninková a simulační zařízení, bezpečnostní bariéry atd.

Stavební průmysl

Mexiko si uvědomuje, že nedostatečná a špatná infrastruktura brání ekonomickému růstu. Proto plánuje a realizuje investice do této oblasti. Aktuálně je nutná obnova po přírodních katastrofách, které Mexiko zasáhly v roce 2017. Konkrétní položky - struska, okuje aj., odpad při zpracování železa a oceli, pásy dopravníkové, řemeny hnací, z kaučuku vulkan., dřevo profilované, i hoblované, broušené apod., slída zpracovaná, výrobky i na podložce, sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované, železo a ocel nelegovaná, v ingotech aj. tvarech, ocel legovaná ostatní, v ingotech aj. tvarech zákl., zařízení ostatní zdvihací, nakládací, manipulační, buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem, stroje ost. srovnávací ap., pluhy, frézy sněžné, stroje k třídění, prosévání ap. zemin, kamenů aj., tabulky, tabule břidlicové.

Strojírenský průmysl

Rozvoji mexického průmyslu nestačí domácí produkce strojů, jsou požadovány také stroje s větší specializací. Konkrétní položky – stroje na zpracování kovů (např. obrábění, tváření, lití atd.), stroje na výrobu a zpracování plastů, stroje pro potravinářský průmysl (konzervování, zpracování masa, balení atd.).

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Reforma se v této oblasti zaměřuje především na investice v projektech vyhledávání zdrojů pitné vody a jejího uchovávání, ochrany proti povodním, revize a obnovy ohrožených přehrad a 5 tis. km pobřeží, odsolování mořské vody, zlepšení infrastruktury pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu. Konkrétní položky – zařízení na uchovávání a čištění vody, odsolování vody, generátory, čerpadla, měřicí zařízení, mechanické stroje, chemické produkty (např. aktivní činidla, mazadla apod.), nádrže, nádoby a další výrobky z kovů, zařízení pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu atd.

Zemědělství a potravinářský průmysl

Obor patří mezi nejdůležitější a nejrychleji rostoucí sektory mexické ekonomiky a významně se podílí na mexických vývozech (v roce 2017 za 30 mld. USD). Kvůli zvyšující se poptávce po mexických produktech existuje snaha zlepšovat a modernizovat zemědělskou výrobu a zpracování. V této oblasti by se mohly najít příležitosti pro české technologie. Konkrétní položky – zemědělská technika, stoje (konzervování, zpracování masa, balení atd.), chladící zařízení. Stejně tak by mohly být zajímavé české zkušenosti se zalesňováním a zpracováním dřeva.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Expo Seguridad Mexico
24.–26. dubna 2018, centrum Citibanamex (Ciudad de México)
průmyslová bezpečnost

Expo Eléctrica Internacional
5.-7. června 2018, centrum Citibanamex (Ciudad de México)
elektrotechnický průmysl

Green Expo
4.–6. září 2018, World Trade Centre (Ciudad de México)
obnovitelné zdroje energie

EXPO CIHAC
16.–20. října 2018, centrum Banamex (Ciudad de México)
stavebnický průmysl

Expo Alimentaria
prosinec 2018, centrum Citibanamex (Ciudad de México)
zemědělství a potravinářský průmysl

Magna Expo Mueblera Industrial
16.–18. ledna 2019, centrum Citibanamex (Ciudad de México)
nábytek

ENERGY México
29.- 31. ledna 2019, centrum Citibanamex (Ciudad de México)
energetika

FAMEX
24.–27. dubna 2019, základna Santa Lucía (Estado de México)
letectví a obranný průmysl

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: