Mexiko: Vztahy země s EU

9. 1. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

V roce 2000 vstoupila v platnost Dohoda o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé. EU a Mexiko od tohoto okamžiku rozvíjejí politický dialog na témata společného zájmu, jako je sociální koheze, lidská práva, udržitelný ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání a kultura, věda a technologie.

Obě strany shledaly za nutné aktualizovat Dohodu tak, aby lépe odpovídala současné situaci. Jednání momentálně probíhají. Dohoda v principu byla uzavřena na konci dubna 2018, ale její finální podoba bude známá až v příštích měsících. Problematická témata představují především veřejné zakázky, pravidla původu a geografické označení původu zemědělských a potravinářských produktů.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en México
Paseo de la Reforma 1675
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 Ciudad de México, México
Tel.: +52 55 55403345
Fax: +52 55 55406564
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a Mexikem jsou založena na Dohodě o volném obchodu (v platnosti od r. 2000).

Postavení zemí EU v mexické teritoriální relaci (rok 2016, mil. USD, %)

Země

Obrat

Podíl na obratu

SRN

17829,0

28,90

Španělsko

7736,6

12,54

Itálie

6891,3

11,17

Holandsko

3586,7

5,81

Francie

5733,0

9,29

Velká Británie

5360,1

8,69

Belgie

2554,8

4,14

Irsko

1862,4

3,02

ČR

1333,7

2,16

Rakousko

1442,0

2,34

Maďarsko

1285,7

2,08

Švédsko

1022,2

1,66

Polsko

1041,2

1,69

Finsko

591,5

0,96

Dánsko

847,0

1,37

Portugalsko

587,8

0,95

Rumunsko

438,8

0,71

Lucembursko

217,0

0,35

Řecko

247,2

0,40

Slovensko

316,7

0,51

Estonsko

453,0

0,73

Slovinsko

126,0

0,20

Litva

23,6

0,04

Malta

69,5

0,11

Bulharsko

95,6

0,15

Lotyšsko

26,3

0,04

Kypr

7,7

0,01

Chorvatsko

44,8

0,07

Celkem

61681

100,00

Zdroj: Ministerstvo hospodářství

EU je třetím nejdůležitějším obchodním partnerem Mexika po NAFTA a Číně. V roce 2016 (zdroj www.economia.gob.mx) dosáhly dovozy z EU 42,3232 mld. USD a vývozy do EU 19,3578 mld. USD.

Podle statistik EU je Mexiko 12. nejdůležitějším obchodním partnerem, v roce 2017 dosáhly evropské vývozy 37,937 mld. EUR a evropské dovozy 23,835 mld. EUR, což oproti roku 2016 představuje růst o 12,0 % u vývozů a 19,6 % u dovozů.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Aktuální programy EU bilaterální a multilaterální spolupráce:

  1. Bilaterální spolupráce EU – Mexiko

Vzhledem k statusu Mexika jako rozvinuté země již nebylo zahrnuto do bilaterálních projektů Evropské unie v období 2014-2020. V současné době dobíhají projekty schválené v předchozím období, např. 2. fáze Laboratoře sociální koheze. Kromě toho jsou pro Mexiko stále dostupné jiné programy jako DCI (Development Cooperation Instrument), PI (the Partnership Instrument), EIDHR (the European Instrument for Democracy and Human Rights), všechny regionální programy a externí komponenty interních nástrojů jako Horizont 2020.

  1. Spolupráce EU – Latinská Amerika

EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020 s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.

Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR).

Podrobnější informace o programech pro Latinskou Ameriku jsou zde https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: