Mezi rizikovými produkty jsou v EU nejčastěji hračky a auta

15. 3. 2018 | Zdroj: Euroskop.cz

Otázky spojené s ochranou spotřebitele před rizikovými produkty patří mezi dlouhodobé priority Komise. Ta nedávno publikovala zprávu o systému rychlého varování před nebezpečnými výrobky za rok 2017, z níž vyplývá, že nejrizikovějšími produkty jsou hračky či auta.

Dále v rámci lepšího prosazování právních předpisů Komise v dubnu představí svou „novou politiku pro spotřebitele“, jejímž cílem je modernizovat stávající pravidla a zlepšit ochranu spotřebitelů.

Z uveřejněné zprávy vyplývá, že v roce 2017 v rámci systému rychlého varování bylo vnitrostátním orgánům předáno více než 2000 varování týkající se nebezpečných výrobků.

Tyto dva tisíce varování vedly vnitrostátními orgány k přijetí téměř 4000 následných opatření k ochraně před rizikovými výrobky.

Fungování systému rychlého varování

Systém rychlého varování je důležitým nástrojem prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ze strany vnitrostátních orgánů. Funguje od roku 2003 a pomáhá zaručovat, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v Evropě staženy z trhu nebo oběhu, rychle dostanou ke členským státům a Evropské komisi.

Díky tomu jsou pak lze v celé EU přijmout nezbytná opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany spotřebitele. Může se jednat zastavení či úplný zákaz prodeje, stažení z trhu nebo z oběhu nebo odmítnutí dovozu celními orgány.

Do systému je v současné době zapojeno 31 zemí (všechny státy EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Smysl systému

Systém pomáhá příslušným orgánům prosazovat předpisy, dodržovat unijní pravidla a v neposlední řadě také předcházet nehodám spojeným s rizikovými výrovky.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k předpisům a ochraně spotřebitele dodává: „Evropské předpisy na ochranu spotřebitele zaručují, aby se v EU prodávaly pouze bezpečné výrobky. Pokud tomu tak není, systém rychlého varování pomáhá orgánům, aby mohly rychle zareagovat a stáhnout veškeré výrobky, které by mohly způsobit zranění.“

Dále také pomáhá spotřebitelům využívat svých obchodních práv.

Nejrizikovější výrobky a jejich původ

V roce 2017 se nejvíce oznámení týkalo hraček (29 %), dále motorových vozidel (20 %) a oděvů, textilií a módních výrobků (12 %).
Co se týče rizik, bylo v roce 2017 nejčastěji oznamovaným rizikem nebezpečí úrazu (28 %), následované rizikem chemické závadnosti (22 %).

Většina nebezpečných výrobků oznámených v systému pocházela ze zemí mimo EU. Nejčastější zemí původu je Čína, nicméně počet varování byl, stejně jako v přechozím roce, i v roce 2017 stabilní (53 %, 1 155 varování). Dalších 413 oznámení se týkalo nebezpečných výrobků evropského původu (26 %).

Riziko produktů prodávaných online

Spotřebitelé stále více nakupují výrobky na internetu přímo ze třetích zemí. Proto je nutné zajistit, aby i tyto výrobky splňovaly normy EU pro bezpečnost.

Za účelem řešení tohoto problému Komise podporuje spolupráci s partnery a on-line platformami na mezinárodní úrovni, aby bylo zajištěno, že se nebezpečné výrobky nedostanou ke spotřebitelům v EU.

Komise vydala dne 1. března 2018 doporučení obsahující soubor opatření, která by měly přijmout online platformy a členské státy pro další posílení činnosti zaměřené proti nezákonnému obsahu na internetu, včetně případů týkajících se nebezpečných výrobků. 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek