Meziměstkou silniční síť v Chile čekají velké investice

28. 3. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: CL - Chile
  • Datum zveřejnění: 28.03.2019

Podle sdudie Chilské stavební komory (CChC) v letech 2018-2027 si investice do meziměstské silniční sítě vyžádají 20,3 miliardy USD. ředitel dopravní infrastruktury CChC Carlos Piaggio oznámil, že investice se budou ubírat dvěma směry. Jednak koncesemi soukromému sektoru, jednak investicemi státu do regionální silniční sítě. V Chile je 80 000 km silniční sítě, z nichž pouze 25 000 km je se zpevněným povrchem. Zájem o koncese se očekává především v regionech s velkou dopravní vytížeností, zatímco stát a regiony by měly podpořit budování silnic menšího rozsahu, ale pro rozvoj regionů neméně důležité. Nejkritičtější situace je ve střední oblasti Chile, kde je rovněž největší koncentrace obyvatelstva a kde se nacházejí dva nejvýznamnější přístavy, nicméně podporu dostanou i regiony s klíčovými odvětvími hospodářství, kterými jsou těžební průmysl, lesní hospodářství a zemědělství.

Pramen: El Mercurio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: