Mezinárodní centrum klinického výzkumu se prezentovalo partnerům v USA

24. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Mezinárodní centrum klinického výzkumu se prezentovalo partnerům v USA Ve dnech 8. – 13. 11. 2017 se ve Washingtonu uskutečnila návštěva delegace Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), vedené předsedou centra, doktorem Gorazdem B. Stokinem. Reprezentace složená ze zástupců neurovědního a biostatistického výzkumného programu centra jednala s představiteli univerzit z oblasti Washingtonu, New Yorku a Atlanty, účastnila se výroční konference Společnosti pro neurovědy a uspořádala networkingové setkání pro řadu dalších partnerů.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA ICRC) je vědecko-výzkumné centrum nové generace a zároveň veřejné centrum špičkové lékařské péče, které se zaměřuje na hledání nových metod pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních, neurologických a onkologických onemocnění.

Koncept projektu vznikl již v letech 2002 až 2004 jako výsledek spolupráce českých odborníků a zástupců americké Mayo Clinic. V současnosti je centrum úspěšné nejen v řadě dílčích spoluprací ve Spojených státech, ale také v evropském rámcovém programu Horizon 2020 s vysoce nadprůměrnou úspěšností žádostí (29%) ve srovnání s českým výzkumným prostorem.

Během dvou dnů programu, který připravilo Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC, se vedoucí FNUSA-ICRC, Dr. Gorazd B. Stokin, a zástupci výzkumného týmu centra setkali s reprezentacemi Columbia University, útvaru epidemiologických a biostatistických služeb George Washington University, Institutu pokročilého biomedicínského výzkumu George Mason University, Národního institutu neurologických poruch a mrtvice, organizace Atlantis a Emory University.

Vzhledem k různému zaměření a prevencím jednotlivých institucí byla probírána řada témat medicínského výzkumu, od kmenových buněk, přes bioinženýrství, medicinální chemii a biochemii nebo molekulární medicínu, po roli imunitního systému při mozkových onemocněních či problematiku buněčných a molekulárních mechanismů, spojených s neuropsychiatrickými obtížemi ve stáří. Samostatnou skupinu témat tvořily otázky grantové spolupráce a mobility výzkumníků, které se zájmem diskutovali i američtí partneři.

Krom programu schůzek mezi výzkumníky se delegace FNUSA-ICRC zúčastnila výroční konference americké Společnosti pro neurovědy a v rámci doprovodných akcí zorganizovala networkingovou „Brain Awareness Reception“, na které krátce promluvil také velvyslanec ČR Hynek Kmoníček.

Výsledkem programu je zahájení několika iniciativ, které směřují k posílení mobility výzkumníků, rozvoji některých výzkumných schopností FNUSA-ICRC, nebo k hledání společných projektových příležitostí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Luděk Moravec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek