Mikronésie: Ekonomická charakteristika země

26. 6. 2019

Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Autoři neuvádí.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 • Celkový HDP v roce 2010  představoval 243,1 mil. USD.
 • Roční přírůstek HDP dle odhadu v roce 2010 představoval asi 3 %.
 • V roce 2010 činil HDP per capita asi 2 368 USD.
 • Struktura HDP (dle odhadu v r. 2010):
  • 14,1 % zemědělství
  • 12,6 % obchod
  • 10,6 % průmysl
  • 10,6 % státní služby
  • 11,6 % školství
  • 4,6 % zdravotnictví
 • Podíl obyvatel žijících pod hranicí chudoby – asi 26,7 % (údaj z roku 2000)
 • Inflace (r. 2010): 3 %.

Další podrobné údaje nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Turistický průmysl, stavebnictví, zpracování ryb, specializovaná akvakultura, řemeslná výroba upomínkových předmětů ze dřeva a perel.

Údaje o růstu průmyslu nebylo možné získat.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Podrobné údaje nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Zemědělství se zaměřuje na pěstování černého pepře, tropické ovoce a zeleninu, kokosové ořechy, kasavu, betelové ořechy, sladké brambory, chov vepřů, kuřat v omezené míře pro domácí spotřebu.

zpět na začátek

4.6. Služby

Služby tvoří až 77 % HDP. Tržby ze služeb v oblasti turistiky jsou však stále velmi nízké, turistika není ve FSM rozvinutá.

Poštovní služby na FSM pracují na dobré úrovni. Jsou zajišťovány společností United States Postal Service, která má letecké spojení do všech 4 států. FSM jsou součástí US ZIP Code System (kódy jsou Kosrae 96944, Pohnpei 96941, Chuuk 96942 a Yap 96943). Poštovní poplatky ve FSM a do zahraničí jsou stejné jako v USA.

Další podrobné údaje o službách nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava:

Ve FSM existuje pouze 240 km silnic, z nichž je 42 km se zpevněným povrchem a 198 km je nezpevněných (údaje z roku 1999).

Hlavní přístav je Tomil Harbor. Jinak však všechny státy mají své přístavy o hloubce 12–48 m vhodné i pro větší lodi (Colonia – Yap, Kolonia – Pohnpei, Lele, Moen). Loďstvo představují 2 lodě (1 000 GRT nebo více) tj. 2 323 GRT/1 551 DWT. Jedna z nich je nákladní a 1 pro osobní přepravu. Obě dvě jsou vlastněny USA.

V zemi je celkem 6 letišť. Celkem 4 letiště mají zpevněnou dráhu (1 524 do 2 437 m). Dvě další letiště nemají zpevněné dráhy (914 do 1 523 m).

Telekomunikace:

V roce 2009 bylo v zemi celkem 8 500 telefonních linek. Mobilních telefonů bylo v roce 2009 celkem 27 500. Telefonní systém funguje přijatelným způsobem. Ostrovy jsou propojeny krátkovlnnými vysílačkami, užívané hlavně vládními orgány, satelitními (Intelsat) pozemními stanicemi a několika koaxiálními a optickými kabely. Síť mobilních telefonů funguje na Kosrae, Pohnpei a Yap. Všechny telekomunikační služby jsou zajišťovány veřejnoprávní společností FSM Telecommunications Corp.

V zemi jsou 3 televizní stanice. Existuje také kabelová televize. V zemi bylo v roce 2009 17 000 uživatelů internetu.

Energetika:

Výroba elektřiny hlavně z dieselagregátů, částečně též z malých hydroelektráren v roce 2002 dosahovala celkem 192 mil. kWh. Spotřeba elektřiny v roce 2002 přestavovala 178,6 mil. kWh. Studují se možnosti výroby energie z alternativních zdrojů. Energie se nevyváží ani nedováží.

Přes vysoké srážky není v zemi voda trvale k dispozici. Obyvatelé proto sami zřizují nádrže a zařízení pro zachycování dešťové vody. Situace se však stále zlepšuje.

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

V souladu s dohodou o volné asociaci s USA FSM v letech 1986–2001 obdržely ve formě pomoci celkem částku 1,3 mld. USD. Výše poskytované pomoci se postupně snižuje – v průměru se však pohybuje kolem 100 mil. USD ročně. V roce 2010 obdržely FSM v roce 2010 oficiální rozvojovou pomoc ve výši 125 mil. USD.

V roce 2008 poskytla Česká republika v rámci malých lokálních projektů vybavení zubní kliniky ve státě YAP.

FSM neposkytují žádnou ODA do zahraničí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek