Mikronésie: Investiční klima

26. 6. 2019

Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vzhledem k poloze FSM, omezenému počtu obyvatel (100 000) lze tuto oblast pouze stěží nazvat jako vhodným místem pro investice.

Přednost při vstupu zahraničního kapitálu mají projekty podporující rozvoj země. Investice na FSM mají splňovat následující podmínky:

  • zisk volné měny
  • vytvářet významný počet pracovních míst
  • efektivně využívat místní suroviny
  • vytvářet předpoklady pro budoucí rozvoj
  • stimulovat technologický rozvoj
  • rozvíjet nová a moderní odvětví průmyslu
  • využívat místní přírodní zdroje
  • chránit životní prostředí
  • nabízet zaškolení místním pracovníkům na všech úrovních firmy.

Podnikání ve FSM se řídí obdobnými předpisy jako v USA, protože se legislativa vytvářela podle amerického vzoru. Podnikat se tak může formou jediného vlastníka firmy (sole proprietorship), partnerství (partnership) nebo korporace (corporation). Bez ohledu na formu podnikání legislativa FSM nepředepisuje nutnost zaměstnání místních občanů a zahraniční investoři mohou vlastnit 100 % aktiv své firmy. Nicméně se doporučuje, aby zahraniční firmy vstupovaly do joint-venture s místními partnery. V denním podnikatelském životě je výhodné mít místního partnera.

Investoři, kteří se rozhodnou pro podnikání ve FSM, potřebují povolení pro zahraniční investice ze svých zemí po dobu trvání jejich investice ve FSM. Pokud zahraniční investor vlastní 20 % nebo menší podíl své investice, je třeba, aby si obstaral pracovní povolení.

Bližší informace ohledně investování nebo podnikání ve FSM podají následující národní nebo státní instituce:

Secretary Department of Resources and Development
FSM National Government

P.O.Box PS-12
Palikir, Pohnpei FSM 96941
Tel.: + 691 320 - 2648
Fax: + 691 320 - 5854

Chairman Pohnpei Foreign Investment Board
P.O.Box 539
Kolonia, Pohnpei FSM 96941
Tel.: + 691 320 - 5296
Fax: + 691 320 - 5296

Chairman Chuuk Foreign Investment Board
P.O.Box 280
Weno, Chuuk FSM 96942
Tel.: + 691 330 - 2552
Fax: + 691 330 - 2233

Director Department of Resources and Development Yap State Government
P.O.Box 336
Colonia, Yap FSM 96943
Tel.: + 691 350 - 2182
Fax: + 691 350 - 2571

Chairman Kosrae Foreign Investment Board
P.O.Box FIB
Tofol, Kosrae FSM 969 44
Tel.: + 691 370 - 3170
Fax: + 691 370 - 2004

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice jsou především z USA a z Japonska. Podrobnosti nejsou zveřejňovány.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

České investice v teritoriu nejsou.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Rybolov a turistika.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Obvyklá rizika jako v rozvojových zemích.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek