Mikronésie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

7.1. Smluvní základna

Smluvní základna pro obchodní a ekonomickou spolupráci mezi Mikronésií a Českou republikou neexistuje.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Český obchod s Mikronésií (v tis. USD)

 

2007

2008

2009

2010

2011

vývoz

0

0

0

0

dovoz

0

1

0

3

obrat

0

1

0

3

saldo

0

-1

0

-3

Zdroj: Dle údajů ČSÚ, zpracovaných MPO-odbor mimoevropských zemí

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Dovoz 2011

Kód 

Název 

tis. CZK 

Podíl v %

tis. USD 

4012

Pneumatiky

48

100,00

3

 

Celkem

48

100,00

3

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Trh je pro české vývozce zanedbatelný. Panuje zde výhradní orientace na USA.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Joint-ventures mezi firmami z ČR a z Mikronésie neexistují.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Poptávky po zboží z ČR nebyly ve sledovaném období zaznamenány.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2008 poskytla Česká republika v rámci malých lokálních projektů vybavení zubní kliniky ve státě YAP.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádí.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Autoři neuvádí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek