Mikronésie: Vnitropolitická charakteristika

26. 6. 2019

Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Smlouva o volném přidružení vstoupila v platnost 3. 11. 1986. Byla aktualizována v roce 2004. Oficiální dokumenty o aktualizaci byly podepsány 25. 6. 2004.

Správa země se uskutečňuje dle vzoru USA třemi formami vlády na celonárodní úrovni tj. mocí výkonnou, legislativní a justiční. Základem je Deklarace o právech podobná Deklaraci práv v USA, určující základní standardy lidských práv v souladu s mezinárodními normami. Obsahuje také ustanovení o ochraně tradičních práv.

Právní systém vychází z upravených práv svěřeneckého území.

V čele republiky stojí prezident, který je hlavou státu a je také současně předsedou vlády.

FSM je velmi volnou federací sestávající ze 4 států: Yap, Chuuk, Pohnpei, Korsae. Yap spolu s Palau jsou bývalými součástmi západní Karolíny, Chuuk, Pohnpei a Kosrae pak východní Karolíny. V dnešní FSM je většina exekutivních pravomocí na úrovni států, v kompetenci federace je prakticky jen zahraniční politika. Národní bezpečnost i měnová politika (oficiální měna americký dolar) jsou zajišťovány Spojenými státy, se kterými má FSM tzv. Free Association Agreement. Každý stát má svou ústavu, guvernéra, vládu, parlament a nejvyšší soud. Naprostá většina soudních případů se řeší na státní úrovni, na úrovni federálního soudu se v podstatě řeší jen případy, kdy subjekty jsou obyvateli různých států. Státy mají též svou policii a rozpočet. Guvernér je ve svém rozhodování nezávislý na prezidentovi.

Zákonodárnou moc uskutečňuje jednokomorový Kongres (14 míst, z čehož 4 místa jsou obsazována volenými zástupci 4 států na 4leté období a 10 míst je obsazováno zástupci jednotlivých oblastí, vymezených počtem obyvatel, a to na 2leté období – vždy na základě všeobecných voleb).

Volby na místa v Kongresu na 4leté období se konaly naposledy v březnu 2011. Další termín je v březnu roku 2013.

Justiční moc je vykonávána prostřednictvím Nejvyššího soudu FSM, který představují v současné době 3 soudci. Místní soudy neexistují. Soudci jsou doživotně jmenováni prezidentem a jsou schvalováni Kongresem.

V zemi nejsou oficiální politické strany.

zpět na začátek

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Prezident: H.E. Mr. Emanuel Mori (od 11. 5. 2007, znovu zvolen 11. 5. 2011). Prezident je také předsedou vlády.

Viceprezident: Hon. Alik L. Alik (od 11. 5. 2007, znovu zvolen 11. 5. 2011). Prezident a viceprezident jsou voleni Kongresem výběrem ze 4 senátorů na 4leté funkční období.

zpět na začátek

2.3. Složení vlády

V čele vlády stojí prezident, který jmenuje ministry vlády.

 • Prezident: H.E. Mr. Emanuel Mori (zároveň je předsedou vlády)
 • Viceprezident: Hon. Mr. Alik L. Alik
 • Ministerstvo zahraničních věcí (Department of Foreign Affairs) Hon. Mr. Lorin S.  Robert
 • Ministerstvo dopravy, spojů a infrastruktury (Department of Transportation, Communication and Infrastructure) Hon. Francis Itimai
 • Ministerstvo financí a správy (Department of Finance and Administration) Hon. Mr. Finley S. Perman
 • Ministerstvo školství (Department of Education) Dr. Rufino Mauricio
 • Ministerstvo zdrojů a rozvoje (Department of Resource and Development) Marion Henry
 • Ministerstvo zdravotnictví, školství a sociálních služeb (Department of Health, Education and Social Services) Hon. Dr. Vita Skilling
 • Ministerstvo spravedlnosti (Department of Justice) Johnson Asher
 • Úřad veřejného ochránce (Office of Public Defender) Hon. Julius Joey Sapelalut
 • Nejvyšší soudce (Chief Justice) Hon. Mr. Martin G. Yinug

Vlády jednotlivých států Mikronésie:

Stát Chuuk:

Guvernor Hon. Wesley Simina
Lt. Governor Hon. Jonson Elimo
Weno, Chuuk FM 96942
Tel.: + 691 330 - 2234
Fax: + 691 330 - 2233

Stát Kosrae:

Governor: Hon. Robert J. Weilbacher
Lt. Governor: Hon. William O. Tosie
P.O.Box 187, Tofol, Kosrae, FM 96944
Tel.: + 691 370 - 3002/3303
Fax.: + 691 370 - 3162

Stát Pohnpei:

Governor: Hon. John Ehsa
Lt. Governor: Hon. Churchill Edwards
Kolonia, Pohnpei FM 969 41
Tel.: + 691 320 - 2235
Fax: + 691 320 – 2505

Stát Yap:

Governor: Hon. Sebastian Anafel
Lt. Governor: Hon. Anthony Tareg
Box. 39, Colonia, Yap FM 969 43
Tel.: + 691 350 - 2108/2109
Fax: + 691 350 - 4113

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek