Mikronésie: Základní informace o teritoriu

26. 6. 2019

Zastupitelský úřad Manila (Filipíny)

1.1. Oficiální název státu

 • Federativní státy Mikronésie
 • Federated States of Micronesia
 • Zkratka: FSM

zpět na začátek

1.2. Rozloha

Mikronésie je souostrovím 607 ostrovů v severní části Tichého oceánu nad rovníkem a zahrnuje souostroví: Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk), Yap a Kosrae (Kosaie). Pouze 100 ostrovů je obydlených.

Rozloha: 702 km2. Celková rozloha všech čtyř států, tvořících FSM včetně moře je cca 2 500 km2.

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 111 000 (odhad na rok  20010)
 • Hustota osídlení: 159 na km2 (2010)
 • Zaměstnání většiny obyvatel: 2/3 všeho obyvatelstva je ve státních službách
 • Nezaměstnanost: 22 % (údaj z roku 2000)

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek:

 • -0,343 % (odhad na rok 2011)

Věkové složení populace:

 • 0–14 let: 34 %
 • 15–64 let: 63 %
 • 65 let a více: 3 %

Očekávaná délka života (r. 2010, odhad): 

 • muži 70 let
 • ženy 74 let

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • Převážně – Mikronésané
 • Menšinové skupiny – dvě menší polynéské entity

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • 53 % katolíci
 • 42 % protestanti
 • 5 % ostatní

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina (používá se oficiálně i v běžném styku)
 • další domorodé jazyky: Chukese, Pohnpeian, Yapese, Kosrean, Ulithian, Woleaian, Nukuoro, Kapingamarangi

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 4 státy: Chuuk, Kosrae, Pohnpei, Yap
 • hlavní město: Palikir

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • USD – americký dolar
 • Používání cizích měn: používá se výhradně americký dolar (USD)

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 3. 11. je v Mikronésii státním svátkem a dnem volna, jedná se o „Den nezávislosti“, kterou FSM získalo v roce 1986.

Úřední hodiny a otvírací doba v obchodech jsou od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin v pracovní dny od pondělí do pátku. Během víkendů jsou otevřené zejména potravinové supermarkety, zpravidla od 8:30 do 13 hod. Banky a vládní úřady jsou o víkendech zavřeny.

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Klimatické a pobytové podmínky:

Klima v Mikronésii je tropické, stálé horko s malou proměnlivostí (mezi 26–28°C v noci a 31–34°C přes den) a vysokou vlhkostí (kolem 90 % – podle ostrova). Celoročně se vyskytují silné deště zejména na východních ostrovech.

Pro cestování se doporučuje lehké oblečení. Oblečení pro oficiální jednání je také neformální. Pro pobyt na slunci je vhodné mít pokrývku hlavy a sluneční brýle.

Více infomací je možné nalézt na stránkách Mikronéského návštěvnického centra (Micronesia Visitor Center). http://www.visit-fsm.org/visitors/visitors.html

Hotely a rezorty:

viz též webová stránka www.fm/hotels.htm

Chuuk:

KURASSA HOTEL
tel. + 691 330 - 4415
fax + 691 330 4355

R.S. PLAZA
e-mail: rsplaza_xinn@hotmail.com
web: www.rsplaza.250x.com

TRUK BLUE LAGOON RESORT
e-mail: biresort@mail.fm
web: www.bluelagoondiveresort.com

Kosrae:

KOSRAE NAUTILUS RESORT:
e-mail: nautilus@mail.fm
web: www.kosraenautilus.com

KOSRAE PHOENIX HOTEL&RESORT:
e-mail: phxkosrae@mail.fm

Pohnpei:

The VILLAGE HOTEL
web: www.thevillagehotel.com

HARBOUR VIEW HOTEL
tel. + 691 320 5244
fax + 691 320 5246

JOY HOTEL
e-mail Joy_Ponape@mail.fm

Yap:

E.S.A. BAYVIEW HOTEL
e-mail: esayap@mail.fm
web: www.yapesabayview.com

MANTA RAY BAY HOTEL
e-mail: yapdivers@mantaray.com
web: www.mataray.com

Národní bezpečnost:

Bezpečnost a obrana země je plně zajištěna USA v souladu s dohodou o volném přidružení FSM k USA. FSM nemá své ministerstvo národní obrany ani pravidelnou armádu.

Bezpečnost zajišťuje pouze polovojenská Námořní jednotka (paramilitary Maritime Wing), podléhající oddělení námořní kontroly v rámci Úřadu generálního prokurátora (stav z r. 2003).

Cenová hladina:

Roční inflace 3,5 % (stav z roku 2010).

Peněžní prostředky:

Doporučuje do FSM přivézt výhradně USD, které jsou oficiální měnou Mikronésie. Platební a kreditní karty jsou běžným platebním prostředkem, používají se typy EuroCard, American Express, Visa a další.

Telekomunikační služby a užití elektrospotřebičů:

V Mikronésii existují moderní spolehlivé telekomunikační služby, zajišťující spojení s celým světem. Televizní služby, fax a internet jsou zajišťovány v celé Mikronésii společností FSM Telecommunication Corporation (FSMTC, www.fm )

Časový rozdíl:

 • GMT + 10 hod pro Yap a Chuuk,
 • GMT + 11 pro Pohnpei a Kosrae.

Napětí elektrického proudu – standardní 110–220 V, 60 cyklů a americké přípojky.

Mentalita:

Obyvatelé Mikronésie jsou všeobecně klidné povahy, jsou přátelští (i k cizincům), pohostinní a komunikativní. Evropana může někdy překvapit pomalost jednání nebo reakce (např. v obchodě), která však spíše odráží pomalejší životní rytmus.

Tisk:

Nevychází zde pravidelný deník, novinové tituly jsou většinou týdeníky. Na oficiálních vládních stránkách lze nalézt nejnovější zprávy: www.fsmgov.org. Kaselehlie Press jsou jediné nezávislé noviny vydávané v angličtině: www.kpress.info. K dostání je Pacific Daily News vydávaný v Guamu.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na každém ze čtyř hlavních ostrovů Mikronésie je k dispozici nemocniční zařízení. Dále je v zemi několik soukromých klinik. Kvalita zdravotní péče se velmi různí. Vzhledem k situaci, kdy lékaři i nemocnice předpokládají platbu za ošetření v hotovosti, je nezbytně nutné zařídit si před cestou kvalitní mezinárodní zdravotní pojištění platné pro oblast Oceánie, které umožní pozdější refundaci vzniklých výdajů. Na Yap, Chuuk a Pohnpei se nacházejí i dekompresní komory pro potápěče. Úroveň zařízení i péče se stejně jako v případě zdravotnických zařízení velmi různí. Pohotovostní číslo je 911.

Podrobnější informace lze nalézt u:

Department of Health and Social Affairs
P.O. Box PS 70 Palikir, Pohnpei 96941
Tel.: 691 320-2619
Fax: 691 3205263
Web: www.fsmhealth.fm

Pohnpei State Department of Health Services
PO Box 189
Kolonia, Pohnpei FM 96941
Tel.: 691 3203805
Web: www.fsmhealth.fm/pni/index.htm

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Cestovní pas musí být platný minimálně 120 dní nad předpokládanou dobu pobytu. K cestě nepřesahující 30 dnů není potřeba vízum. Každý návštěvník musí doložit dostatek finančních prostředků a zajištěnou zpáteční dopravu. Při cestě letadlem je na palubě rozdávána imigrační karta, kterou je nutné při příletu vyplněnou předložit imigračním úředníkům.

Pobyt si lze na místě prodloužit až na 60 dní. O prodloužení pobytu je možno požádat na Chief, Division of Immigration & Labor, Department of Justice, FSM National Government, PO Box PS-105, Palikir, Pohnpei FM 969 41, tel.: (+691) 320 5844/2605, fax: (+691) 320 7250/6240, email: imhq@mail.fm. Na Kosrae, Chuuk a Yap existují pobočky tohoto imigračního úřadu (Immigration & Labor Office). Všichni návštěvníci musí počítat s tím, že na každém ostrově budou znovu vyplňovat vstupní formuláře pro celní a imigrační účely.

Při odletu se platí odletová daň ve výši 10 USD (Pohnpei a Kosrae) a 20 USD (Chuuk). Při odjezdu z Yap se nevybírá žádný odjezdový poplatek.

Potvrzení o očkování se vyžaduje pouze v případě, že cestovatel přijíždí z rizikových oblastí. Rostliny a zvířata se mohou dovážet na základě povolení, která se vydávají předem. Zvířata musí absolvovat karanténu. Dovoz drog, nebezpečných látek a zbraní je přísně zakázán.

Letecká doprava na ostrovy a mezi ostrovy je zajišťována společností Continental Air Micronesia. Přímé spoje jsou z Honolulu a Guamu.

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V roce 2011 ani v letech předchozích nebyla žádná omezení pro vstup cizinců s ohledem na politickou nebo jinou situaci v zemi.

Nicméně ZÚ ČR doporučuje cestovatelům z ČR, aby před zahájením cesty do Mikronésie konzultovali svůj aktuální cestovní program po zemi přímo se ZÚ ČR Manila – nejlépe e-mailem na adresu manila@embassy.mzv.cz.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Embassy of the Czech Republic
30F, Rufino Pacific Tower
Ayala Avenue 6784
Makati, Metro Manila
The Philippines
Telefon: (0063-2) 811 11 55 - 56 a 58
Fax: (0063-2) 811 10 20
e-mail: manila@embassy.mzv.cz, Commerce_Manila@mzv.cz
Mobilní telefon - diplomatická služba/pohotovost: 0063 918 990 5778
Web: www.mzv.cz/manila, www.mfa.cz/manila

Organizační struktura ZÚ (k 1. 6. 2012)

 • RNDr. Josef RYCHTAR – velvyslanec
 • Aktuální informace o složení ZÚ MANILA jsou k dispozici na www.mzv.cz/manila

Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 8:30–17:30 hod, pátek 8:30–14:30 hod.
Konzulární hodiny: úterý, středa, čtvrtek 9:00–13:00 hod.

Časový rozdíl: SEČ + 8 hodin v době zimního času v ČR (GMT + 8), SELČ + 7 hodin v době letního času v ČR.

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Mikronésii nejsou tyto instituce zastoupeny.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

FSM Visitors’ Board, FSM National Government
Tel. + 691 320 5133
Fax: + 691 320 3251
E-mail: fsminfo@visit-fsm.org

Počasí www.cnn.com

Policie:

011 Palikir Sta., Pohnpei FM 96941
Tel.: 691 3202628
Fax: 691 3203243
Web: http://fsmpio.fm/Depts/Justice/justice.htm, http://fsmnp.org

Nouzové telefonní spojení: Na Chuuku, Kosrae, a Yap telefonní číslo 911. V Pohnpei telefonní číslo 320-2221 (policie a hasiči).

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

Vládní instituce v Mikronésii: www.fsmgov.org, http://fsmpio.fm/

Informace o firmách:

Tisk:

Turistické informace:

Informace o zemi – CIA – The World Fact Book: www.cia.gov/cia/publications/factbook

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

FSM Banking and Insurance Board
1887 Kolonia Station
Pohnpei FM 96941
Tel. (691) 320 - 2015 / 2064
Fax: (691) 320 - 5433

Public Auditor
Mr. Haser Hainrick
PS05, Palikir, Pohnpei State, FM, 96941
Tel.: (691) 320-2863
Fax: (691) 320-5482

Office of Environment & Emergency Management
Mr. Andrew Yatilman
Palikir Station, Pohnpei State, FM 96941
Tel.: 691 3208815

Office of Statistics Budget & Economic Management, Overseas Development Assistance & Compact Management (SBOC)
Ms. Evelyn Adolph
Palikir Station, Pohnpei State, FM 96941
Tel.: 691 3202823

Postmaster General
Ms. Ginger Porter Mida
Box 1376, Kolonia, Pohnpei State, FM 96941
Tel.: (691) 320-2614
Fax: (691) 320-2612

FSM Development Bank
President/CEO: Ms. Anna Mendiola
Box M, Kolonia, Pohnpei State, FM 96941
Tel: (691) 320-2840
Fax: (691) 320-2842

National Fisheries Corporation
President/CEO: Mr. Nick Solomon
Box R, Kolonia, Pohnpei State, FM 96941
Tel.: (691) 320-2529
Fax: (691) 320-2239

Coconut Development Authority
General Manager: Mr. Namio Nanpei
Box 297, Kolonia, Pohnpei State, FM 96941
Tel. (691) 320-2892
Fax: (691) 320-5383

National Oceanic Resource Management Authority (NORMA)
Executive Director: Mr. Bernard Thoulag
PS122, Palikir, Pohnpei State, FM 96941
Tel.: (691) 320-2700
Fax: (691) 320-2383
Email: fsmfish@mail.fm

FSM Social Security Administration
Administrator: Mr. Alexander R. Narruhn
Box L, Kolonia, Pohnpei State, FM 96941
Tel.: (691) 320-2706
Fax: (691) 320-2607

FSM Telecommunications Cooperation
General Manager: Mr. Takuro Akinaga
1210 Kolonia Station, Pohnpei State, FM 96941
Tel.: 691 3202706
Fax: 691 3202745

College of Micronesia-FSM
President: Mr. Spensin James
158 Kolonia Station, Palikir, Pohnpei State, FM 96941
Tel.: (691) 320-2480/2481
Fax: (691) 320-2479

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek