Ministerstvo chystá změny v systému investičních pobídek

12. 10. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Ministerstvo chystá změny v systému investičních pobídek Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj, nedostatek pracovních sil a potřebu posunout investice v České republice na úroveň vytvářející vyšší přidanou hodnotu, připravilo základní teze k dalšímu možnému nastavení podpory investičních záměrů.

Podpora investic by měla být intenzivně směřována do technologických center a center strategických služeb, a to například posílením dotačních forem podpory. V oblasti výroby zpracovatelském průmyslu, která je zatím doménou investičních pobídek, dojde k zavedení dodatečných podmínek. Jejich prostřednictvím bude poskytování podpory zacíleno na investice s vyšší přidanou hodnotou, jelikož právě tyto investice vytvářejí potenciál pro dlouhodobý růst ekonomiky a mezd zaměstnanců. Připravované změny zvýší i dostupnost systému IP pro menší a středí podniky.

Hlavními navrhovanými změnami je zvýšení limitu pro poskytování hmotné podpory pořízení dlouhodobého majetku pro strategická technologická centra až na 20 % způsobilých nákladů a zavedení hmotné podpory pracovních míst například ve výši 200 tisíc korun a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců například ve výši 25% nákladů ve všech okresech kromě Prahy.

„V současné době je u strategických technologických center podmínkou vytvoření sto nových pracovních míst. Tato podmínka je však značně limitující, proto lze zvážit snížení minimálního počtu nových pracovních míst u tohoto typu investice na sedmdesát,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Předložený materiál počítá také se stanovením dodatečných podmínek pro projekty ve výrobě. Například minimální výše mezd zaměstnanců ve výrobě, minimální počet zaměstnanců s vysokoškolských vzděláním a podmíněním příspěvku na vytváření nových pracovních míst fixní mírou nezaměstnanosti v okrese. Návrh počítá také se zvýhodněním malých a středních podniků v systému investičních pobídek prostřednictvím úpravy podmínek pro získání pobídky.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek