Ministryně financí: Zpráva Evropské komise o Lotyšsku obsahuje množství nekorektních informací

31. 3. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: LV - Lotyšsko
  • Datum zveřejnění: 14.03.2018

Zpráva Evropské komise o Lotyšsku obsahuje spoustu nesprávných informací, o nichž se připravuji diskutovat s jejími zástupci v naději, že budou změněny, řekla ministryně financí Dan Reizniece-Ozola.

Dne 7. března zveřejnila Evropská komise výroční zprávu o Lotyšsku, která kromě pozitivního vývoje, například urychlení reforem, uvedla negativní výsledky. Například Evropská komise uvádí, že zvýšení zdravotního financování pravděpodobně splní některé z nejdůležitějších potřeb společnosti, ale některá z nedávných rozhodnutí mohou zhoršit dostupnost služeb. Kromě toho se Evropská komise domnívá, že v Lotyšsku existuje vysoká míra nerovnosti a chudoby, což svědčí o slabém modelu sociálního zabezpečení a o slabém systému daní a výhod.

Jak oznámila Reizniece-Ozola, po obdržení návrhu zprávy Evropské komise jí ministerstvo financí poskytlo "fakta, nikoliv názory" na všechny otázky uvedené v dokumentu, ale tyto nebyly vzaty v úvahu. "Při přípravě takového závažného dokumentu mohou existovat různé názory, ale musíme vzít v úvahu fakta," zdůraznila ministryně.

Podle šéfky ministerstva financí Evropská komise zdůrazňuje, že daně z kapitálu nejsou v Lotyšsku dostatečně zvýšeny, i když se na některých pozicích dokonce zdvojnásobily. Evropská komise rovněž zdůrazňuje, že Lotyšsko nezohlednilo doporučení Světové banky, ale to není pravda, protože doporučení byla vzata v úvahu.

Evropská komise rovněž poukazuje na nedostatečné financování zdravotní péče, přestože rozpočet na letošní rok předpokládá největší nárůst finančních prostředků a obecně dosahuje jedné miliardy eur.

V komentáři k prohlášení Evropské komise, týkající se přístupu ke zdravotnickým službám, Reizniece-Ozola poznamenala, že urgentní a záchranné lékařské služby jsou poskytovány všem obyvatelům země, rozsáhlejší koš zdravotnických služeb je poskytován těm, kteří platí daně.

„Je to logické, protože základem každé společnosti je princip solidarity, který stanoví, že ti, kteří mohou se postarají o ty, kteří nemohou. Ale teď je situace taková, že ti, kdo mohou, se starají nejen o ty, kteří nemohou, ale také o ty, kteří nechtějí. Pro daňové poplatníky je to příliš velká zátěž. Placení daní by měl sloužit jako motivace pro získání široké škály veřejných služeb státu - zdůraznila ministryně financí.

Ministryně uvedla, že mnohé z problémů ve zprávě Evropské komise nejsou uvedeny korektně, takže 19. března plánuje setkání se zástupci Komise v Bruselu a na den 22. března je naplánováno setkání v prostorách zastoupení Evropské komise v Lotyšsku. „Během setkání, chci poskytnout informace, které může Evropská komise vzít v úvahu v budoucnu, ale byla bych ráda, kdyby vzala v úvahu již připravenou a předloženou zprávu o Lotyšsku,“ - řekla ministryně.

Zdroj: LETA 14.3.2018
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Riga

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: