Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková navštívila Ázerbájdžán a Gruzii

19. 9. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Na čtyřdenní pracovní cestě ve dnech od 11. do 14. září 2018, kterou organizovala Hospodářská komora ČR a Komora SNS, doprovázela ministryni Martu Novákovou početná podnikatelské delegace představitelů více než dvaceti českých společností, bank a institucí, jež mají zájem upevňovat stávající a navazovat nové kontakty s ázerbájdžánskými a gruzínskými obchodními partnery.

Svoji první zahraniční pracovní cestu v čele podnikatelské delegace zahájila ministryně Marta Nováková v Ázerbájdžánu. Během své návštěvy Baku se měla možnost setkat s prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem. Na jednání hovořili o prioritních oblastech spolupráce a konkrétních projektech českých firem na ázerbájdžánském trhu.

„S panem prezidentem jsme ocenili nadstandardní vztahy mezi našimi zeměmi a obrovský potenciál pro další rozvoj vzájemné obchodně-ekonomické spolupráce v oblasti infrastruktury, vodohospodářství, strojírenského a petrochemického průmyslu, energetiky a potravinářství,“ uvedla ministryně Marta Nováková.

Dále se česká delegace setkala s ministrem hospodářství Šahinem Mustafajevem a ministrem energetiky Parvizem Šahbazovem. Během obou jednání došlo ke shodě, že potenciál vzájemné spolupráce mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem je velmi významný a nabízí stále nevyčerpané možnosti pro vzájemnou spolupráci v řadě oborů, mezi nimiž je i Průmysl 4.0. Ministři zdůraznili význam konání společné Smíšené komise pro hospodářskou, vědecko-technickou a kulturní spolupráci, jejíž 5. zasedání se předpokládá v prvních měsících roku 2019.

„Věřím, že během nadcházejícího zasedání Komise již budeme moci zhodnotit realizaci některých konkrétních projektů, které jsme měli možnost dnes prodiskutovat. Je důležité, aby naše představy nezůstaly jenom na papíře, ale došlo k jejich uskutečnění. Naše ministerstvo v tomto ohledu hodlá udělat maximum,“ doplnil ministr Šahin Mustafajev.

V Ázerbájdžánu měla ministryně Marta Nováková též možnost vést jednání ohledně spolupráce v oblasti infrastruktury s ředitelem Ázerbajdžánských železnic Džavidem Gurbanovem a ministrem dopravy, spojů a vysokých technologií Raminem Guluzadem.

„Již několik let patří spolupráce mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem v oblasti dopravního strojírenství a infrastruktury k těm nejvíce rozvinutým. Perspektivu do budoucna spatřujeme i v oblasti inovativních technologií a služeb týkajících se infrastruktury, jako jsou inteligentní doprava a smart cities,“ řekla Marta Nováková. Ázerbájdžánská strana mimo jiné vyjádřila zájem o účast českých firem na dokončení modernizace železničního koridoru Sever-Jih a zakládání společných podniků pro výstavbu přepravních vagónů a železničních kontejnerů.

Ministryně Marta Nováková rovněž vystoupila na zahájení Česko-ázerbájdžánského podnikatelského fóra organizovaného Hospodářskou komorou ČR a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS, kterého se zúčastnilo více než 60 ázerbájdžánských společností. Cílem bylo zprostředkovat vzájemné kontakty na potenciální partnery a představit možnosti českého hospodářství a exportu.

„O firmy, které moje společnost zastupuje, je v Ázerbájdžánu velký zájem. Dnes jsem měl příležitost setkat se s představiteli státních organizací i soukromých společností a prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce. Zájem je především o dodávky řešení v oblasti inteligentní dopravy a chytrých měst, jež nabízí firma Cross Zlín a technologií v oblasti vodárenství, například zařízení pro inspekci kanalizací společnosti Zikmund Elektronics,“ doplnil ředitel firmy Market Connect Michal Neumann.

Delegace se následně přesunula do Gruzie. V rámci pracovní návštěvy Tbilisi ministryně Marta Nováková zahájila Česko-gruzínské podnikatelské fórum a 4. zasedání Smíšené komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Gruzií, jemuž předsedal náměstek ministryně Vladimír Bärtl spolu se svým protějškem Genadijem Arveladzem.

„Česko-gruzínská Smíšená komise pro hospodářskou spolupráci je významným nástrojem v identifikaci, monitoringu a posuzování vzájemných projektů mezi našimi zeměmi. I dnes jsme měli možnost projednat otázky konkrétních projektů, ale také najít styčné body pro rozvoj nových obchodních příležitostí mezi zainteresovanými podniky obou zemí,“ upřesnil náměstek Vladimír Bärtl.

Na programu české delegace byla i jednání s náměstkem ministryně regionálního rozvoje a infrastruktury Gruzie Grigolem Katsiem a ministrem práce, zdravotnictví a sociálních věcí Davidem Sergeemkem. Jednání se účastnili též představitelé českých firem, kteří měli unikátní možnost prezentovat své probíhající i plánované projekty.

Ministryně v čele podnikatelské delegace navštívila podnik na výrobu elektrických lokomotiv Elmavalmšenebeli a podpořila snahy české firmy ŠKODA ELECTRIC, a. s. o urychlení zahájení společné výroby lokomotiv v Tbilisi. Delegace absolvovala rovněž prohlídku elektrárny Zahesi, spadající pod českou skupinu Energo-Pro, největšího českého investora v Gruzii, který pokrývá elektřinou přibližně 80 % území.

„Naše pracovní cesta do Gruzie byla jednoznačně úspěšná. Absolvovali jsme řadu jednání včetně setkání s ministrem hospodářství a udržitelného rozvoje panem Giorgiem Kobuliou a jeho náměstkem panem Genadijem Arveladzem. Vyjádřili jsme podporu prohlubování našich vzájemných hospodářských vztahů. Ubezpečila jsem pana ministra i pana náměstka o naší podpoře Gruzie v jejích jednáních s Evropskou unií,“ uvedla Marta Nováková. Dále doplnila, že za důležité pro dlouhodobý rozvoj obchodně-ekonomické spolupráce považuje mimo jiné také aktivity komor, profesních uskupení a svazů. Aktivní spolupráci na české straně ve vztahu ke Gruzii realizuje jako tradiční partner dlouhodobě Hospodářská komora ČR.

Poslední den své návštěvy se česká podnikatelská delegace v čele s ministryní Martou Novákovou přesunula do hlavního města Adžárské autonomní republiky Batumi.

„Přímá spolupráce s jednotlivými regiony, ve kterých české firmy a instituce realizují nebo připravují konkrétní společné projekty federálního a regionálního významu, je důležitým prvkem rozvoje hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi,“ uvedla Marta Nováková. V Batumi ministryně jednala s předsedou vlády Adžárie Tornike Rijvadzem, s nímž poté společně zahájili Batumské business fórum. „Věřím, že v České republice najdeme spolehlivého partnera a budeme společně s českou stranou hledat možnosti a nové obchodní příležitosti,“ uvedl předseda vlády Tornike Rijvadze.

>Svou návštěvu zakončila česká delegace společným jednáním s představiteli adžárské vlády – předsedou adžárské vlády, ministry financí, školství, zemědělství, zdravotnictví a zahraničních věcí. Hovořili spolu o možnosti další ekonomické spolupráce mezi českými a adžárskými podniky v oblasti obchodu a turismu.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek