Moldavsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

5.1. Perspektivní položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Privatizace moldavských státních podniků není příliš úspěšná, výnosy zůstávají daleko za očekáváním vlády. V roce 2015 proběhly dvě kola privatizace s výnosem 36,7 mil. MDL, v roce 2016 proběhly tři kola privatizace, ve kterých bylo k privatizaci nabídnuto 63 státem vlastněných podniků. Nakonec bylo privatizováno 9 podniků a výnosy privatizace v roce 2016 dosáhly výše 321,4 mil. MDL. Privatizace pokračovala i v roce 2017, kdy byly nabízeny podíly vybraných státních podniků či nemovitosti. Výnosy z prodeje státních podílů dosáhly cca 166 mil. MDL. Informace o privatizovaném státním majetku jsou zveřejňovány v médiích a na webových stránkách příslušných vládních institucí. Seznam podniků navržených k privatizaci je možné zhlédnout na stránkách  www.gov.mdwww.app.gov.md, informace o privatizačních projektech a příležitostech jsou též na stránkách moldavské agentury na podporu investic a exportu www.miepo.md.

Velký prostor pro investice skýtá probíhající obnova/rehabilitace silniční a železniční infrastruktury. Dle nové vládní strategie pro dopravu a logistiku na období 2013 – 2022 má být ročně opraveno na 390 km silnic. Probíhá projekt se Státní železniční společností Moldavska na rehabilitaci železnic a nákup lokomotiv v rámci programu „Moldovan Railways Restructuring“. Tender na nákup lokomotiv proběhl a následovat budou další tendery na investice do rekonstrukce infrastruktury. Finanční prostředky zajišťují především úvěry EBRD, EIB a finanční pomoc ze strany dalších donorů, zejména USA a EU. Vláda v této souvislosti také hodlá prosazovat projekty s účasti soukromého kapitálu, tj. PPP projekty. EBRD a EIB připravují investice do odpadového hospodářství, v rámci projektu „Waste Management Program“ mají být vybudovány regionální skládky v celém Moldavsku. V současné době probíhá příprava studií proveditelnosti v několika regionech.

Potenciál dále skýtají projekty v oblasti  energetiky, což souvisí se záměrem zvýšit energetickou efektivnost, případně přenos a distribuci el. energie, teplárenství, ev. plynovody a zásobníky plynu, malé energetické zdroje na biomasu + výroba biomasy a pelet, dodávky pro městskou hromadnou dopravu (Kišiněv, Balti), čištění pitné i odpadní vody, vodovody, kanalizace. V minulosti bylo vyhlášeno několik tenderů na modernizaci stávajícího systému tepláren a elektráren, aktuální zůstává vyhlášení tenderu v Kišiněvě, ten by měla financovat Světová banka. EBRD a EIB vyčlenily po 41 mil. EUR na výstavbu plynovodu Kišiněv – Ungheni, který má být prodloužením plynovodu Ungheni – Iasii, další finance má poskytnout EU. Celková hodnota projektu by měla dosáhnout cca 93 mil. EUR. Posuzován je projekt "Zelené město: budovy v Kišiněvě", projekt má být financován společně EIB (10 mil. EUR), EBRD (10 mil. EUR) a dalších 5 mil. EUR mají vyčlenit mezinárodní donoři. Cílem projektu je zvýšit energetickou efektivitu budov, které jsou majetkem města a demonstrovat komerční životaschopnost projektů v oblasti zvýšení energetické efektivnosti.

Prostor pro případné investice v Moldavsku lze dlouhodobě také hledat v oblastech souvisejících se zemědělstvím a potravinářským průmyslem - zemědělská technika a mechanizace, hnojiva, zavlažování, výstavba kravínů/vepřínů/drůbežáren/jatek, široce chápaný potravinářský průmysl. Ve světle podpisu AA/DCFTA a nutnosti zvýšit konkurenceschopnost sektoru, i očekávaných překážek v přístupu moldavské zemědělské produkce na ruský trh, moldavští představitelé hovoří o potřebě posílit skladovací a chladírenské kapacity.

Možnosti skýtá také sektor zdravotnictví, kde kromě možnosti nákupů pro státní zdravotnická zařízení, existuje také prostor pro soukromá zdravotnická zařízení se zájmem o moderní vybavení a technologie.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Významnější výstavy a veletrhy probíhají v prostorách kišiněvského výstaviště. Mezi největší a nejvýznamnější akce patří zemědělská výstava Moldagrotech & Farmer, které jsou organizovány dvakrát ročně na jaře a na podzim. Informace o jednotlivých výstavách lze získat na webových stránkách MOLDEXPO (www.moldexpo.md).

V rámci česko-moldavské spolupráce byly organizovány tzv. smíšeného výboru pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Počínaje rokem 2015 a v souladu s příslušnou dohodou o hospodářské a průmyslové spolupráci (podepsaná v květnu 2014) se tento formát spolupráce povýšil na mezivládní komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. První zasedání česko-moldavské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci proběhlo v Kišiněvě ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2015. Druhé zasedání Mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci mezi ČR a Moldavskem proběhlo ve dnech 17. - 19. 10. 2016 Praze, třetí ve dnech 20. - 21. 9. 2017 v Kišiněvě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: