Moldavsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

5.1. Perspektivní položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Privatizace moldavských státních podniků není příliš úspěšná, výnosy zůstávají daleko za očekáváním vlády. V roce 2015 proběhly dvě kola privatizace s výnosem 36,7 mil. MDL, v roce 2016 proběhly tři kola privatizace, ve kterých bylo k privatizaci nabídnuto 63 státem vlastněných podniků. Nakonec bylo privatizováno 9 podniků a výnosy privatizace v roce 2016 dosáhly výše 321,4 mil. MDL. Privatizace státního majektu v roce 2017 přinesla do státního rozpočtu jen 166 mil. MDL, v roce 2018 potom cca 190 mil. MDL. Tato částka však nezohledňuje prodej podílu v největší moldavské bance Moldova Agroindbank. Z významnějších podniků byly v roce 2018 privatizovány společnosti Air Moldova a výrobce cigaret a tabáku Tutun-CTC.

 

Informace o privatizovaném státním majetku jsou zveřejňovány v médiích a na webových stránkách příslušných vládních institucí. Seznam podniků navržených k privatizaci je možné zhlédnout na stránkách Agentury pro státní vlastnictví www.app.gov.md.

 

Prostor pro investice skýtá probíhající obnova/rehabilitace silniční a železniční infrastruktury. Vláda v rámci programu „Dobré cesty“ hodlá ročně opravit přes tisíc km silnic a komunikací. Probíhá projekt se Státní železniční společností Moldavska na rehabilitaci železnic a nákup lokomotiv v rámci programu „Moldovan Railways Restructuring“. Finanční prostředky zajišťují především úvěry EBRD, EIB a ostatní donoři (především EU). Vláda v této souvislosti také hodlá prosazovat projekty s účasti soukromého kapitálu, tj. PPP projekty.  Vláda takto hodlá například modernizovat autobusová nádraží.

 

Stále neřešeným problémem je situace s nakládáním s pevnými odpady. Potenciál dále skýtají projekty v oblasti  energetiky, což souvisí se záměrem zvýšit energetickou efektivnost, případně přenos a distribuci el. energie, teplárenství, ev. plynovody a zásobníky plynu, malé energetické zdroje na biomasu + výroba biomasy a pelet, dodávky pro městskou hromadnou dopravu (radnice Kišiněva vyhlásila koncem roku 2018 a počákem 2019 tendry na nákup celkem 80 autobusů pro městskou dopravu), čištění pitné i odpadní vody, vodovody, kanalizace.

 

Byl schválen nový projekt "Zelené město: budovy v Kišiněvě", projekt má být financován společně EIB (10 mil. EUR), EBRD (10 mil. EUR) a dalších 5 mil. EUR mají vyčlenit mezinárodní donoři. Cílem projektu je zvýšit energetickou efektivitu budov, které jsou majetkem města a demonstrovat komerční životaschopnost projektů v oblasti zvýšení energetické efektivnosti.

 

Prostor pro případné investice v Moldavsku lze dlouhodobě také hledat v oblastech souvisejících se zemědělstvím a potravinářským průmyslem - zemědělská technika a mechanizace, hnojiva, zavlažování, výstavba kravínů/vepřínů/drůbežáren/jatek, široce chápaný potravinářský průmysl.

 

Příležitost skýtá také sektor zdravotnictví, kde kromě možnosti nákupů pro státní zdravotnická zařízení, existuje prostor pro soukromá zdravotnická zařízení se zájmem o moderní vybavení a technologie.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Významnější výstavy a veletrhy probíhají v prostorách kišiněvského výstaviště MOLDEXPO. Mezi největší a nejvýznamnější akce patří zemědělská výstava Moldagrotech a Farmer, které jsou organizovány společně dvakrát ročně na jaře a na podzim. Informace o jednotlivých výstavách lze získat na webových stránkách www.moldexpo.md.

 

V rámci česko-moldavské spolupráce byly organizovány tzv. smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Počínaje rokem 2015 a v souladu s příslušnou dohodou o hospodářské a průmyslové spolupráci (podepsaná v květnu 2014) se tento formát spolupráce povýšil na mezivládní komisi pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. První zasedání česko-moldavské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci proběhlo v Kišiněvě ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2015. Poslední, 4. zasedání mezivládní komise proběhlo v Praze ve dnech 26. – 27.9.2018.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: