Monako: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchod mezi ČR a Monakem v milionech euro
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2012

4,98

2,89

7,86

2,09

2013

6,40

6,10

12,51

0,30

2014

6,2

7,9

14,1

-1,70

2015

7,2

7,5

14,7

-0,3

2016

9,0

4,6

13,6

4,4

2017

12,8

4,0

16,8

8,8

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejsou k dispozici relevantní údaje.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejsou k dispozici relevantní údaje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době neexistuje statistická evidence toku investic z České republiky do Monaka ani nejsou známy případy českých investic nebo joint-ventures s monackými podniky.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní základna obchodní a ekonomické spolupráce mezi Monackým knížectvím a Českou republikou neexistuje. K uzavření Dohody o zamezení dvojího zdanění zatím nedošlo.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Monako se účastní na rozvojové pomoci definované OSN. V roce 2003 vytvořila monacká vláda Kancelář mezinárodní spolupráce (Bureau de la Coopération Internationale). V roce 2005 potvrdilo svůj závazek vyplývající z Miléniové deklarace Spojených národů. Monako se zavázalo navýšit částku určenou na rozvojovou spolupráci do roku 2015 na 0,7 % hrubého národního příjmu.

Již přes 30 let působí v různých částech světa sdružení MAP (Monaco Aide et Présence). Účastní se na humanitárních akcích například v Beninu, Kamerunu, Středoafrické republice, Maroku, Nigeru, Pobřeží slonoviny, Mali, Egyptě, Madagaskaru, Indii, Brazílii, Mexiku či na Srí Lance. Toto sdružení získává prostředky od státu, dále pak z darů, z charitativních večerů, dobročinných gala, výstav a tombol či z prodeje předmětů v dražbě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: