Mosambik se připojil k Dohodě o ekonomickém partnerství EU-SADC

9. 2. 2018 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 4. února 2018 zahájil Mosambik předběžné provádění EPA EU-SADC, která s ostatními dotčenými státy Jihoafrického rozvojového společenství (JAR, Botswanou, Namibií, Lesothem a Svazijskem) vstoupila v platnost již 10. října 2016. S přistoupením Mosambiku se EPA EU-SADC stala první implementovanou regionální Dohodou o ekonomickém partnerství (EPA) v Africe.

Z pohledu liberalizace obchodu získá Mosambik zcela otevřený přístup pro své produkty na trh EU. Vývozy z EU do Mosambiku budou také postupně těžit z výhodnějších podmínek, než tomu bylo doposud.

Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a šesti ze zemí SADC (JAR, Botswana, Namibie, Lesotho, Svazijsko a Mosambik) byla podepsána 10. června 2016 a následně začala být předběžně prováděna od 10. října 2016 (s výjimkou Mosambiku). V Mosambiku totiž ještě probíhal proces ratifikace. Mosambik její dokončení notifikoval až 25. ledna 2018 s tím, že provádění dohody zahájí 4. února 2018. EPA EU-SADC se tak stala první implementovanou regionální EPA v Africe. Do budoucna má možnost se připojit k této dohodě také Angola.

EPA je předběžně prováděna všemi stranami dohody, nicméně plně nabyde platnosti až v okamžiku ratifikace všemi zeměmi EU. V současné době je však implementována většina opatření dohody spadajících do pravomocí EU, příkladem je odstranění obchodních překážek v podobě celních sazeb a množstevních omezení.

Výše uvedené země SADC s výjimkou JAR získají zcela otevřený přístup na trh EU, tedy s nulovými celními sazbami a kvótami. Vzhledem k tomu, že JAR není typickou rozvojovou zemí, je v jejím případě míra liberalizace o trochu nižší. Naopak přístup zboží z EU na trh zemí SADC se bude zlepšovat postupně, až bude dosaženo 86,2% liberalizace. V případě Mosambiku to ovšem bude jen 74 %. Mosambik je totiž jednou z nejchudších zemí světa, a proto byla ponechána vyšší míra uzavřenosti před evropským dovozem.

Míra liberalizace obchodu v rámci EPA EU-SADC

  Odstranění cel a kvót Zachovaná cla a kvóty
Otevření trhu EU vůči zemím EPA SADC kromě JAR 100 % kromě zbraní a munice Zbraně a munice
Otevření trhu EU vůči JAR 98,7 % (zcela 96,2 % a částečně 2, 5 %) 1,3 %
Otevření trhu SADC EPA vůči EU kromě Mosambiku 86,2 % (zcela 74,1 % a částečně 12,1 %) 13,8 %
Otevření trhu Mosambiku vůči EU 74 % 26 %

Zdroj: Evropská komise: trade.ec.europa.eu

Dohoda kromě odstranění obchodních překážek zahrnuje také ustanovení k pravidlům původu, možnost rozsáhlého uplatňovaní tzv. ochranných opatření (dovozní cla v případě narušení domácí produkce) a ochrana zeměpisných označení (GIs). Vedle toho je její důležitou součástí podmínka dodržování lidských práv, demokracie a zásad právního státu, jinak hrozí pozastavení preferenčního přístupu na trh EU.

Veškeré nové právní předpisy a jejich úpravy týkající se pracovněprávních podmínek či ochrany životního prostředí, které hodlají strany dohody podniknout, musí být v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Tato EPA je také první dohodou, která neumožnuje EU využívat vývozní subvence na své zemědělské produkty.

Pro Mosambik je EU hlavním vývozních trhem a čtvrtým největším dovozním trhem za Čínou, JAR a Indií. Z pohledu ČR je Mosambik třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem ze zemí subsaharské Afriky. Je to způsobeno zejména díky obrovskému dovozu hliníku, který dosahuje až 97 % celkového dovozu. ČR má s Mosambikem obchodní deficit, kdy celkový dovoz v roce 2017 dosáhl částky okolo 44 mil. EUR a český vývoz do Mosambiku jen 1,26 mil. EUR. Hlavními dovozními komoditami vedle hliníku jsou také tabák, kešu oříšky a drahokamy. Naopak na straně vývozu figurují zařízení elektrotechnického průmyslu, rozbušky, stroje a nové pneumatiky pro nesilniční vozidla.

Liberalizace obchodu s Mosambikem nastavená v této dohodě by měla ulehčit vývoz českých produktů a podpořit tak jeho nárůst v příštích letech.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Kristýna Chvátalová, ekonomická diplomatka.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek