Mosambik: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Mosambická republika
 • República de Moçambique
 • Prezident: Filipe Jacinto Nyusi

Složení vlády:

 • Vláda jmenovaná 17. 1. 2015:

Premiér: Carlos Agostinho do Rosário

Rezort

Ministr/ministryně

hospodářství a finance

Adriano Afonso Maleiane

zahraniční věci a spolupráce

José Condugua António Pacheco

vnitro

Jaime Basílio Monteiro

obrana

Atanásio Salvador Mtumuke

zemědělství a potravinová bezpečnost

Higino Francisco Marrule

státní správy a veřejné služby

Carmelita Rita Namashalua

práce, zaměstnanost a sociální zabezpečení

Vitória Dias Diogo

moře, vnitrozemské toky a rybolov

Agostinho Salvador Mondlane

přírodní zdroje a energetika

Ernesto Max Tonela

spravedlnost a ústavní a náboženské záležitosti

Joaquim Veríssimo

zdravotnictví

Nazira Karimo Vali Abdula

mládež a sport

Nyeleti Brooke Mondlane

gender, děti a sociální péče

Cidália Manuel Chaúque Oliveira

školství a rozvoj lidských zdrojů

Conceita Ernesto Xavier Sortane

průmysl a obchod

Regendra Berta de Sousa

doprava a komunikace

Carlos Alberto Fortes Mesquita

půda, životní prostředí a rozvoj venkova

Celso Ismael Correia

kultura a turismus

Silva Armando Dunduro

záležitosti válečných veteránů

Eusébio Lambo Gondiwa

věda, technologie a vyšší a odborné školství

Jorge Penicela Nhambiu

veřejné práce, bydlení a vodní zdroje

Joao Osvaldo Machatine

Charakteristika státu

Mosambická republika je přímořským státem jihovýchodní Afriky. Na západě sousedí se Zimbabwe (1402 km společných hranic) a Zambií (439 km), na severu s Malawi (1498 km společných hranic) a Tanzánií (840 km), na jihu s Jihoafrickou republikou (496 km) a Swazijskem (108 km společných hranic). Na východě je země omývána vodami Mosambického průlivu Indického oceánu, pobřeží má délku 2470 km. Nejvyšším bodem země je Monte Binga, dosahující výšky 2436 m.n.m. Podnebí je typicky tropické - horké a převážně vlhké, zejména v období dešťů (říjen až duben), kdy spadne v průměru až 1100 mm dešťových srážek. Ve vyšších polohách na západě země je chladněji, během období sucha (zimy) mohou teploty klesat až k 10°C.

Státní zřízení

Mosambik je v současné době unitární republikou, praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. U moci je od získání nezávislosti v roce 1975 strana Frente de Liberatacao de Mosambique (FRELIMO). Prezident je volen v přímých volbách na pět let, nejvíce však na dvě volební období. Zákonodárnou moc má jednokomorové Národní shromáždění složené z 250 poslanců volených na pětileté funkční období. Příští prezidentské a parlamentní volby se budou konat na podzim 2019. Na dodržování ústavnosti dohlíží Ústavní rada, která má 7 členů.

Členství v mezinárodních a regionálních uskupeních

Mosambik je členskou zemí jihoafrického integračního uskupení SADC (www.sadc.int). Dále je členskou zemí následujících úmluv a organizací: ACP, AfDB, AU, Commonwealth, CPLP, EITI, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OIC, OIF, OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNISFA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO a WTO.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 31,16 mil. (odhad 2019)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,83 %

Věková struktura:

 • 0-14 let: 45,13%
 • 15-24 let: 21,43%
 • 25-54 let: 27,09%
 • 55-64 let: 3,44%
 • 65 let a výše: 2,91%

Mosambické obyvatelstvo je tvořeno z 99,66 % původními etnickými skupinami. Na severu žije etnikum Makua (asi 4 mil.), v údolí Zambezi žijí Senové a Šonové a v jižním Mosambiku převládají Šangánové (Tsongové). Vedle těchto hlavních skupin žije v zemi několik menších etnik.

V zemi též žije několik desítek tisíc osob evropského původu (0,06 % populace), evropsko-afrických míšenců (0,2 %) a obyvatel asijského původu, zejména Indů (0,08 %). Počet obyvatel evropského původu dramaticky klesl v 70. letech 20. stol. v souvislosti s osvobozeneckou a následnou občanskou válkou, díky ekonomickému rozkvětu země po roce 2000 však začal opět růst. V průběhu ekonomické krize v Evropě v Mosambiku strmě narostl počet portugalských a jiných evropských státních příslušníků ucházejících se o odborně zaměřené pracovní pozice.

Podle posledních odhadů se 56 % populace hlásí ke křesťanství (z toho 28 % katolíků), 18 % je muslimů, 6,7 % se hlásí k tradičním náboženstvím a 18,7 % se nehlásí k žádnému náboženství.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

HDP/obyv (nominální, USD)

629

528,93

392,06

429,3 475,56 493,37

růst HDP (%)

7,4

6,6

3,8

2,9 3,5 4,7

celkový objem HDP (nominální, mld. USD)

17,1

14,8

11,27

12,68 14,43 15,37

inflace

1,1

11,1

21,1

7,2 6,5 5,5

MT/USD (roční průměr)

33,6

45,9

71,40

59 64,89 63,35

MT/EUR (roční průměr)

40,79

49,97

75,26

70,76 73,09 70,63

Zdroj: MMF, World Economic Outlook k dubnu 2019, http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO, *odhad

Mosambická ekonomika se i nadále potýká s dluhovou krizí a s tím související platební neschopností, do které se dostala v únoru 2017. MMF i během roku 2018 neobnovil přímou rozpočtovou podporu a stejný příklad následují i další mezinárodní donoři. Ekonomický růst v roce 2018 mírně zpomalil své tempo oproti roku 2017 a dosáhl 3,5 %. V roce 2019 se předpokládá opětovné zrychlení ekonomiky a ekonomický růst by se měl pohybovat mezi 4 a 4,7 %. Základem pro tento růst bude splnění několika nezbytných podmínek, mezi které patří pokračující úsilí o udržení míru, příliv investic do země, pokrok v projektu těžby zemního plynu, zlepšování monetární politiky a fiskální konsolidace. Negativním jevem může být zásah přírodních cyklón ve střední a severní části země v březnu a v dubnu 2019, který způsobil rozsáhlé záplavy, poničil infrastrukturu a obydlí.

Velké naděje na zlepšení mosambické ekonomiky, ale i budoucnosti Mosambiku se vkládají do projektu těžby a výroby zkapalněného zemního plynu. Konečné rozhodutí investorů by mělo padnout ve druhé polovině roku 2019 a Mosambik by se měl stát jedním z největších výrobců a vývozců zkapalněného plynu na světě. Také by se mělo jednat o světově první "offshore ultra-deepwater" plovoucí LNG stanici. Projekt s názvem Rovuma LNG je ze 70 % vlastněn konsorciem Mozambique Rovuma Venture SpA, který tvoří ExxonMobil, italská ENI a China National Petroleum Corporation a ze 30 % stejným dílem portugalským GALP, jihokorejským KOGAS a mosambickou státní společností Empresa Nacional de Hydrocarbonetos EP.

Z pohledu dalších ekonomických ukazatelů se v roce 2019 očekává mírné zpomalení inflace na 5,5 % z 6,5 % v roce 2018. Očekává se i nadále nižší tlak na dovoz základních potravin a dále zhodnocení místní měny metikalu v průběhu roku. Nezaměstnanost je dlouhodobým problémem Mosambiku, kdy v roce 2018 dosáhla 25,5 % a u mladé generace dokonce až 50 %.

V souvislosti s dluhovou krizí jsou omezeny vládní investice na rozvoj veřejné infrastruktury, sníženy mzdové náklady a celkově sociální výdaje. Mezinárodní instituce včetně EU pomáhají některé mezery vyplnit, a to zejména rozvojvou pomocí směřující na výstavbu dopravní infrastrutury a na energetiku.

Mosambik i nadále vychází z priorit stanovených Národní strategií rozvoje 2015-2035 a prezident Nyusi klade velký důraz na přilákání zahraničních investorů; na rozvoj zemědělství, potravinářství, těžby zemního plynu a dalších nerostných surovin, cestovní ruch, průmyslu a na zavedení mechanizace do všech odvětví ekonomiky.

Z pohledu hodnocení Doing Business 2019 se Mosambik zlepšil o tři místa a dostal se na 135. pozici ze 190 hodnocených zemí světa. Mezi hůře hodnocené oblasti patří zahájení podnikání, přístup k úvěrům, registrace vlastnictví a vymáhání práv v rámci obchodních sporů (kvalita soudní moci).

Aktuální ratingové hodnocení Mosambiku je Caa3 u Moody´s, podle Standards and Poor je SD (selective default) u zahraniční měny a B- u domácí měny v dlouhém období a nejkritičtější hodnocení má od agentury Fitch, která ponechala RD (restrictive default) kvůli neschopnosti vlády dodržovat dluhovou službu a hradit úroky z úvěrů, které přijaly tři státní podniky se státní podporou.

Průmyslová výroba
Průmyslová výroba v roce 2018 vzrostla o 8,5%, na tvorbě HDP se podílí 22 %. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou těžební průmysl, výroba hliníku a stavebních hmot (cementárny). Dalšími významnými odvětvími mosambického průmyslu jsou potravinářství, rozvíjí se též průmysl chemický (výroba hnojiv a barev), textilní a dřevozpracující.

Doposud největší investicí v zemi je hliníkárna MOZAL, která se nachází v Beloluane poblíž Maputa a byla otevřena již v roce 2001. 

Mosambik má velké zásoby mnoha druhů nerostných surovin, těží se uhlí, bauxit, zlato, titan, granit a mramor. Mosambik má druhé největší zásoby uhlí v Africe po JAR, které přitahují významné mezinárodních těžařské společnosti. Brazilská společnost Vale je v Mosambiku přítomna od roku 2004, těžební koncesi v Moatize rozvíjí od roku 2008. Uhlí exportuje od roku 2011. Jiné těžební společnosti (např. Rio Tinto) v Mosambiku neuspěly a s nemalou ztrátou prodaly svá aktiva. Z důvodů vysoké poptávky rychle roste i produkce stavebnin (zejména cementu), do výroby cementu v posledních letech investovaly jihoafrické, portugalské, čínské, turecké a rakouské firmy.

Zemědělství
V roce 2018 rostlo zemědělství díky dlouhotrvajícímu suchu na jihu země a naopak záplavám na severu pouze o 2,1%. Na tvorbě HDP se zemědělství podílí 28%, sektor zaměstnává 80% práceschopného obyvatelstva. Zemědělství je charakteristické rodinými farmami, které nemají dostatek technologií a know-how. Celkově má tento sektor velký růstový potenciál, v současnosti je využíváno jen 14 % ze 36 mil. ha dostupné orné půdy. V cestě rychlejšímu růstu výkonnosti zemědělského sektoru stojí nerozvinutá dopravní infrastruktura země (nemalá část území je v době dešťů dopravně málo dostupná, zvláště pak úrodný sever), samozásobovací systém a omezený přístup malorolníků ke kapitálu zpomalující proces mechanizace a nárůstu přidané hodnoty v tomto sektoru. Záporný vliv je možno dále spatřovat i v tom, že veškerá půda je stále v majetku státu, který na její užívání uděluje koncese s platností 50 let. Tuto možnost nicméně využívá rostoucí počet komerčních zemědělců původem ze Zimbabwe či Jihoafrické republiky i větších společností s kapitálovým zázemím mimo Afriku.

Hlavními pěstovanými plodinami jsou bavlna, oříšky kešu, cukrová třtina, maniok, kukuřice, čaj, tabák, kokosové ořechy, sisal, tropické ovoce, brambory a slunečnice. Roste živočišná produkce (hlavně hovězí maso, drůbež). Hlavními exportními plodinami jsou oříšky kešu (jejich prodej tvoří cca 3 % exportu země), tabák a bavlna (kolem 7 %). Nemalý je i význam rybářství, hlavním exportním artiklem jsou krevety. 50% plochy Mosambiku pokrývají tropické lesy. Dřevo je osmým nejdůležitějším vývozním artiklem.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

rozpočtové příjmy (% HDP)

31,6

29,5

23,6

26,8

24,8 30,1

rozpočtové výdaje (% HDP)

42,5

35,6

33,3

32,4

31,8 35,9

bilance rozpočtu

-10,9

-6,1

-7,6

-5,6

-7

-5,8

Zdroj: EIU, * odhad

Státní rozpočet na rok 2019 byl schválen v prosinci 2018 a byl nastaven na příjmy ve výši 3,58 mld. EUR (o necelých 5 % vyšší oproti roku 2018) a na výdaje ve výši 4,885 mld. EUR (o 6 % vyšší než v roce 2018). Mosambická vláda očekává, že 57,8 % výdajů bude využito na provozní náklady, 30 % na veřejné investice a 12,2 na finanční operace. Deficit státního rozpočtu by měl dosáhnout 8,9 % HDP země, což představuje nárůst oproti předchozímu roku z důvodu konání všeobecných voleb na podzim 2019 a investic do projektu zemního plynu.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

(mil. USD)

2014

2015

2016

2017

2018

Bilance běžného účtu

-5797

-4796

-5832

-2439,9

- 4347,5

Bilance kapitálového účtu

374,9

287,8

206,3

203,2

164,2

Bilance finančního účtu

-5444,9

-5654,1

-3668,3

- 2328,2

- 4116,6

Devizové rezervy

3220

2582

2081

3361

3040,70

Veřejný dluh (% podíl na HDP)

62,4

88,1

118,8

103,2 100,4

Zdroj: Centrální banka Mosambiku, http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222; IMF, World Economic Outlook k dubnu 2019, * předpoklad

Mosambik se nachází v dluhové krizi, která vyeskalovala v roce 2016 a 2017 a státní dluh zaznamenal výrazný nárůst. V roce 2018 lze zaznamenat již mírný pokles, který dosáhl 100,4 % HDP země.

Pohled na zahraniční zadlužení země zcela změnila aféra utajených půjček, které si bez vědomí mezinárodních donorů i mosambické veřejnosti vzala předchozí vláda prezidenta Guebuzzyho (jde o půjčky ve výši cca 2,2 mld. USD). Tyto půjčky byly odhaleny na jaře 2016 a způsobily nejen obrovské zadlužení země, ale také propad ekonomiky, zhoršení všech ekonomických ukazatelů, propad ratingu a také přerušení přímé rozpočtové podpory MMF a dalších donorů. Očekává se, že v roce 2019 se situace bude postupně zlepšovat, což i dokládá vývoj ekonomiky v prvním měsících roku.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor byl v průběhu 90. letech privatizován, značnou roli zde sehrál zahraniční, hlavně portugalský kapitál. 

Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Banco de Moçambique. Její hlavní současnou snahou je omezit inflační tlaky vyvolané zhoršenou ekonomickou situací, znehodnocováním místní měny metical a vysokým obchodním deficitem. Centrální banka na začátku roku 2018 dvakrát snížila základní úrokovou míru a i výši povinných minimálních rezerv a na konci roku mohla zkonstatovat zpomalení inflace a mírný ekonomický růst. V listopadu 2018 však došlo ke kontroverznímu případu spojenému s dočasným vypnutím bankovního platebního systému. Poskytovatel platebního systému Bizfirst zastavil systém kvůli nezaplacení nedoplatků ze strany Mosambické mezibankovní instituce (SIMO), která má majoritní podíl v centrální bance Mosambiku. Reakce na tuto skutečnost byla pomalá a neprofesionální a byla poškozena i reputace centrální banky a důvěra ve finanční systém. Na začátku roku 2019 se základní úroková míra pohybovala na 19,5 %, což je více než v průběhu roku 2018.

V Mosambiku působí 18 komerčních bank. Bankovní systém se rychle rozvíjí. Komerční banky poskytují všechny běžné služby (akreditivy, krátkodobé půjčky, finanční transfery, spoření a výměnu peněz, internetové bankovnictví, kreditní a platební karty atd.). Průměrný úrok komerčních bank je 18 %. V domácím platebním styku se užívá mosambický metical (k 21. 5. 2019 je kurz 62,69 MT/USD a 69,9 MT/EUR), nejpoužívanější měnou v zahraničním platebním styku je USD a EUR. Nejvýznamnější bankou v Mosambiku je Millennium bim, která byla v roce 2018 již po deváté hodnocena jako nejlepší bankou Mosambiku třemi na sobě nezávislými hodnotiteli. 

Hlavní banky:

 • Millennium bim, Av. 25 de Setembro, no 1800 - Cidade de Maputo www.millenniumbim.co.mz
 • Barclays Bank Moçambique, SA.Av. 25 de Setembro,  no 1184 - Cidade de Maputo, www.barclays.co.mz
 • Banco Nacional de Investimento, SA.Av. Samora Machel, no 323, 3o andar - Maputo, www.bni.co.mz
 • Banco Comercial e de Investimentos, SA.Prédio John Orr´s, Av. 25 de Setembro, no 1465 - Cidade de Maputo, www.bci.co.mz
 • Moza Banco, SA.Av. Nkwame Nkrumah, no 97 - Cidade de Maputo, www.mozabanco.co.mz
 • The Mauritius Commercial Bank Moçambique, SA.Av. Friedrich Engels, no 400 - Cidade de Maputo, www.mcbmozambique.com
 • Standard Bank, SA.Praça 25 de Junho, no 1 - Cidade de Maputo, www.standardbank.co.mz
 • FNB Moçambique, SA.Av. 25 de Setembro no 420, 1o Andar, Sala 8 - Cidade de Maputo, www.fnb.co.mz
 • Capital Bank Mozambique, SA, www.icbank-mz.com
 • African Banking Corporation (Moçambique), SA.BancABC, Av. Julius Nyerere, no 999 - Cidade de Maputo
 • Banco Oportunidade de Moçambique, SA.Av. 24 de Julho, no 4136 - Cidade de Maputo, www.bancabc.co.mz
 • Banco Terra, SA., Av. Samora Machel, no 47 - Cidade de Maputo, www.bancoterra.co.mz
 • Socremo Banco de Microfinanças, SA.Av. 24 de Julho, no 426, www.socremo.com
 • Banco Mais, SARL.Rua de Bagamoio, no 333, 2o andar Cidade de Maputo
 • United Bank for Africa SA.Edifício INSS , Pr. 16 de Julho, no 312 - Cidade de Maputo
 • Banco Único, SA.Av. Julius Nyerere, no 590 - Maputo
 • Ecobank Mocambique, S.A., www.bancoprocredit.co.mz

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Mosambiku jsou aktuální v platnosti následující typy daní:

Daň ze zisku:

 • průmyslová příspěvková daň  (Contribuiçao Industrial)
 • daň z příjmu (Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho)
 • dodatková daň (Imposto Complementar)

Ostatní přímé daně:

 • daň na národní rekonstrukci (Imposto de Reconstruçao Nacional)
 • daň z převodu majetku (Imposto sobre a Transmissao de Imóveis)
 • daň z nemovitostí (Contribuiçao Predial)
 • darovací a dědická daň (2 - 10%)

Nepřímé daně:

 • daň z přidané hodnoty (IVA, 17%)
 • daň z obratu (Imposto de Circulaçao)
 • spotřební daň (vztahuje se na cukr, ošacení 30% a zboží považované jako luxusní - alkoholické nápoje 40%, tabák 75%)
 • turistická daň (Imposto de Turismo)
 • daň ze služeb, kolky (Imposto de Selo e Emolumentos)

Sazba daně ze zisku firem je v současné době 32 %. V zemědělství je však aplikována preferenční sazba 10 %. Těžební firmy platí 1,5 - 8% daň z hodnoty vytěženého nerostu (v závislosti na druhu těženého nerostu), plus daň ze zisku. Těžba ropy je zdaňována 10%, těžba plynu 6% hodnoty vytěžené suroviny (plus daň ze zisku). Platí se též daň z dividend ve výši 20 % (10 % u společností kotovaných na burze v Maputu), stejná daň se platí z honorářů, licenčních poplatků atd.  Firma odvádí 4% sociální pojištění zaměstnanců. Daň z nemovitosti je 0,4 - 0,7% hodnoty nemovitosti.

Progresivní zdanění příjmů fyzických osob je odstupňováno od 0 do 32 % podle výše ročního příjmu (příjem nad 7 000 USD/měsíčně je daněn 25 %, maximální sazba se vztahuje na částky okolo 27 000 USD/měsíc).

Výše DPH je 17 %, osvobozeny jsou bankovní, vzdělávací, zdravotnické a sociální služby, služby spojené s vrtným průzkumem, výstavbou infrastruktury a vývozem zboží.

Firmy registrované ve „Zvláštní ekonomické zóně“ (prozatím reálně existuje jen jediná, jedná se o část provincie Tete a Zambezia) mají daňové prázdniny po dobu 5 let, dalších pět let platí pouze poloviční podnikovou daň, další roky 25%. Firmy působící ve „Volné průmyslové zóně“ (Maputo, Beira) jsou osvobozeny od placení daně ze zisku po dobu 10 let, následujících 5 let platí 50% daň, poté 25%. Pro investory v prioritních odvětvích jako je budování základní infrastruktury, zemědělství, těžební a ropný průmyslu, turistika a služby existuje řada dalších pobídek ať už ve formě zvýhodněných odpisů, odpuštění dovozních cel nebo VAT atd... Výše úlev záleží na místě investice, její velikosti a počtu místních zaměstnanců.

Více podrobností k daním na stránkách Mosambické daňové správy (Autoridade Tributária de Mocambique - stránky v portugalšitně).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: