Možnosti pro české firmy v oblasti vodního hospodářství v Irsku jsou stále aktuální

8. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Možnosti pro české firmy v oblasti vodního hospodářství v Irsku jsou stále aktuální Irská Agentura ochrany životního prostředí vydala zprávu týkající se situace v oblasti odpadních vod v Irsku. Zpráva vyzývá vládu Irska k urychlenému rozvoji infrastruktury země a výraznému navýšení prostředků do této oblasti.

Irská Agentura ochrany životního prostředí (EPA) vydala zprávu týkající se situace v oblasti odpadních vod v Irsku. Zpráva vyzývá vládu Irska k urychlenému rozvoji infrastruktury země v této oblasti a považuje dosavadní aktivity irské národní společnosti Irish Water za krajně nedostatečné.

V oblasti čištění městských odpadních vod zpráva konstatuje, že 50 ze 185 městských aglomerací v Irsku nesplňuje základní standardy a nařízení Evropské komise, které měly být naplněny již v roce 2005. Vzhledem k tomu, že Irsko nesplnilo tato nařízení, Evropská komise předala celou záležitost Evropskému soudnímu dvoru a stanovila konečný termín jejich splnění na rok 2020.

Zpráva za alarmující považuje zjištění, že ve 44 městských oblastí je kal vypouštěn bez jakéhokoliv zpracování. Do konce roku 2017 by mělo dojít k nápravě pouze ve 4 městských aglomeracích. Práce na zajištění čištění odpadních vod jsou ve většině oblastí zpožděny až o tři roky, což výrazně ohrožuje i splnění nového a konečného termínu daného Evropskou komisí.

Za současné priority ve sledované oblasti považuje EPA nezbytné zlepšení infrastruktury ve 148 městských aglomeracích, důsledné dodržování standardů a legislativy Evropské unie nejen v oblasti úpravy vod, ale i ohledně zamezení dalšího přímého vypouštění odpadních vod bez jakékoliv úpravy, výrazného snížení znečištění řek, jezer a pobřežních vod, ochrany rybářských oblastí s důrazem na farmy měkkýšů a mušlí.

EPA jako jediné možné řešení tohoto problému vidí v razantním zvýšení původně plánovaných investic společnosti Irish Water stanovených na 326 mil. EUR ročně, které jsou určeny na modernizaci zastaralého zařízení a kontrolních systémů na čištění odpadních vod. Tímto krokem by se zabránilo dalším finančním postihům, sankcím a žalobám ze strany Evropské komise.

EPA rovněž konstatuje, že práce v oblastech s vysokým rizikem znečištění a trvalým ohrožením veřejného zdraví jsou opožděny až o tři roky a většina z nich nebude dokončena do roku 2020. Nejkritičtějšími oblasti, kde nezpracované odpadní vody přispěly k výrazně špatné kvalitě pobřežních vod, jsou Loughshinny v Balbriggan-Skerries a Merrion Strand v okrese Dublin, pláž Ballyloughane na okraji města Galway a Clifden Beach v oblasti Connemara.

Nezpracované odpadní vody z měst jsou po zemědělství druhým nejčastějším znečišťovatelem vody a významně se podílejí na faktu, že 22 % povrchových vod v Irsku je považováno za kriticky ohrožené znečištěním. Okresy Cork a Donegal tvoří téměř polovinu oblastí, kde jsou vypouštěny odpadní vody bez jakéhokoliv zpracování, následují okresy Galway a Wexford. Ve velké většině případů se na znečištění vod podílí i neupravená odpadní voda z průmyslových podniků.

Situace v oblasti čistění odpadních vod a s ní spojená infrastruktura, jakož i v oblasti protipovodňových opatření a v dalších oblastech vodního hospodářství v Irsku je skutečně kritická. Nejedná se pouze o nedostatek financí a o dosavadní malou pozornost ze strany vlády, ale i o fakt, že irské inženýrské firmy nemají dostatek kapacit na pokrytí naléhavých potřeb řešení této situace. Tento vývoj vyvolává poptávku po zahraničních firmách, které by přímo nebo ve spolupráci s irskými firmami mohly napomoci urychlenému zlepšení situace.

Velvyslanectví věnuje sledované oblasti značnou pozornost. V této souvislosti např. zorganizovalo úspěšný seminář v oblasti čištění odpadních vod pro české a irské firmy v říjnu 2017 a na první pololetí roku 2018 připravuje konferenci v oblasti vodního hospodářství, která bude zaměřena na všechny aspekty související s vodním hospodářstvím, včetně ochrany před povodněmi, kontrolní systémy, kanalizaci a energetiku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko). Autor: Jiří Hušner, rada - vyslanec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek