Možnosti rozvoje česko-americké spolupráce v oblasti civilní jaderné energetiky

16. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Možnosti rozvoje česko-americké spolupráce v oblasti civilní jaderné energetiky Na přelomu října a listopadu 2017 navštívila Washington, DC široká delegace zástupců české vlády, vědecko-výzkumných organizací a soukromých firem z oblasti civilní jaderné energetiky. Jednalo se o projekt ekonomické diplomacie Velvyslanectví ČR ve Washingtonu.

Centrálním bodem návštěvy byly tři na sebe navazující akce, během kterých zástupci českého jaderného sektoru představili americkým partnerům (jak představitelům US vlády, tak i US firem) možnosti spolupráce v civilní jaderné energetice s důrazem na jaderný výzkum.

Delegace v různých fázích zahrnovala představitele Ministerstva průmyslu a obchodu (mj. např. náměstkyně Lenka Kovačovská a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Technologické agentury ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Akademie věd ČR, Státního úřadu radiační ochrany, Českého vysokého učení technického, Aliance české energetiky/ČEZ, ÚJV Řež, Centra výzkumu Řež  a CzechInvest.

Hlavním bodem programu bylo setkání na US Ministerstvu energetiky, kde se uskutečnilo zasedání poradního sboru Česko-amerického centra pro spolupráci v civilní jaderné energetice. Jednání bylo zahájeno na úrovni náměstků US Ministerstva energetiky (Ed McGinnis) a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Lenka Kovačovská). Diskuse, rovněž jako jednotlivé prezentace, byla zaměřeny zj. na možnosti spolupráce českých subjektů se zástupci amerického vládního/veřejného jaderného sektoru.

Na možnosti spolupráce s americkým soukromým sektorem pak bylo zaměřeno setkání v centrále US Nuclear Energy Institute, kde se česká delegace setkala se zástupci amerických firem působících v jaderné energetice. Součástí setkání bylo i pět prezentací o českém jaderném sektoru, včetně jaderného výzkumu.

Někteří zástupci českého jaderného sektoru se zúčastnili i zimního zasedání Americké nukleární společnosti, v rámci jejíhož programu vystoupil před americké posluchače i zástupce Centra výzkumu Řež, který prezentoval pokroky českého výzkumu v oblasti solných reaktorů (FHR a MSR).

Zasedání poradní rady Česko amerického centra pro spolupráci v civilní jaderné energetice

Zasedání poradní rady Česko amerického centra pro spolupráci v civilní jaderné energetice

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Petr Michálek.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek