MPO k vyjádření vicepresidenta HK ČR B. Mináře k Aktualizaci exportní strategie 2010 až 2020

5. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Hospodářskou komorou ČR úzce spolupracuje a považuje ji za jednoho z klíčových partnerů, což neznamená, že obě instituce mají vždy 100% shodu v pohledu na všechny aspekty spolupráce.

Hospodářská komora ČR prostřednictvím svého vicepresidenta Bořivoje Mináře kritizuje v posledním období činnost Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade, která se zabývá podporou exportu. Hlavními oblastmi jeho kritiky jsou regionální exportní konzultanti a krajské exportní konference. Argumentem Hospodářské komory proti vzniku regionálních exportních konzultantů CzechTrade je skutečnost, že Hospodářská komora disponuje sítí okresních a krajských komor, které v minulosti zastávaly i roli regionálních exportních míst.

Tato spolupráce byla ovšem založena na financování těchto regionálních exportních míst při Hospodářských komorách Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO vyplatilo prostřednictvím CzechTrade HK ČR za projekt Regionálních exportních míst (REM) v období 2006 – 2012 celkem 56 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že HK ČR nemá povinné členství a MPO musí zachovávat rovné podmínky pro všechny podnikatelské reprezentace a podnikatelské subjekty, bylo rozhodnuto o ukončení této spolupráce.

Jelikož v regionech existuje síť zastoupení státních agentur CzechInvest a Agentury pro podnikání a investice, je logické využít této sítě a doplnit ji exportními konzultanty. Tím dochází k úspoře nákladů a k pozitivnímu efektu společné nabídky těchto agentur. CzechTrade tímto krokem reaguje na podněty firem, aby se nabídka exportních služeb státu rozšířila i do regionů a byla tak snadněji přístupná pro osobní jednání firem.

Další podle Hospodářské komory duplicitní oblastí jsou krajské exportní konference. Hospodářská komora začala organizovat konference v regionech od začátku roku 2016, ovšem CzechTrade od svého založení každoročně organizuje semináře, exportní konference, regionální konference atd. s cílem zprostředkovat zejména malým a středním podnikům relevantní informace důležité pro jejich orientaci v podmínkách exportu a napomoci jim k exportní expanzi.

MPO a CzechTrade předpokládaly, že budou s Hospodářskou komorou spolupracovat při organizaci regionálních exportních konferencí, ta však opakovaně spolupráci odmítla. CzechTrade ale při organizaci seminářů a konferencí v regionech úspěšně spolupracuje s řadou krajských Hospodářských komor.

Podstata činnosti CzechTrade není v absolutních číslech podpořeného vývozu, ale v tom, že pomáhá zejména malým a středním podnikům zorientovat se v podmínkách exportu. Podle B. Mináře pomohl CzechTrade k zakázkám pouze za 1,3 mld. Kč. Toto číslo však odráží jen tzv. úspěšné případy a jde o dobrovolné potvrzení jejich realizace firmami. Uvedený počet a objem úspěšných případů je tedy zpětná vazba, avšak není úplná. U každé poskytnuté služby není možné dosledovat konkrétní finanční dopad, zároveň mnoho firem si nepřeje své údaje o obchodních případech sdílet a CzechTrade to respektuje.

Uvedená hodnota nereprezentuje tedy celkový proexportní dopad realizovaných služeb, ale jen jeho část, která je konkrétní a ověřená. Hlavním přínosem je konkrétní pomoc v zahraničí, neboť CzechTrade disponuje 50 zahraničními kancelářemi.  I když celkové náklady agentury CzechTrade činily 437 mil. Kč, příspěvek na její činnost ze státního rozpočtu byl 246 mil. Kč, náklady zahrnují i strukturální fondy EU a činnost CzechTrade je pokrývána i vlastními zdroji za poskytované služby.

MPO věří, že tímto objasňuje svůj postoj ke kritizovaným oblastem a těší se na další společné projekty s HK ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek