Multisektorová obchodní mise vlámských firem v ČR

22. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 21. listopadu 2018 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnil seminář při příležitosti příjezdu multisektorové obchodní mise z Vlámska. Obchodní mise se zúčastnilo 14 vlámských firem, jež měly dvoudenní sérii B2B jednání s více než 70 českými firmami.

Vlámsko je průmyslovou oblastí jedenáctimilionové Belgie, a právě do tohoto regionu směřuje 87 % českých vývozů z celkového exportu ČR do Belgie. Obchodní výměna České republiky s Belgií dosáhla v roce 2017 historické hodnoty, téměř 6 miliard euro. Z toho převis českých vývozů nad belgickými dovozy přinesl v eurovém vyjádření 1,4miliardový přebytek vzájemné obchodní bilance.

Seminář na Ministerstvu průmyslu a obchodu zahájil velvyslanec Belgie J.E. pan Grégoire Vardakis společně s náměstkem ministryně průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem Bärtlem. Delegaci doprovázel z vlámské agentury Flanders Investment and Trade její regionální zástupce pan Bart Van den Bossche a Markéta Borůvková, která seminář moderovala.

Vzájemné hospodářské a obchodní vztahy firmám představil ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I Mgr. Martin Pospíšil. Následovala videoprezentace vybraných průmyslových sektorů České republiky. Ing. Vladimír Štípek, Ph.D. ze Svazu průmyslu a dopravy ČR pak pohovořil o aktuálním vývoji a charakteristických rysech české ekonomiky.

Následně proběhla diskuze, zejména k otázkám ohledně disponibility pracovní síly na českém trhu práce. Toto téma silně zajímá všechny potenciální zahraniční investory a vlámští podnikatelé nebyli výjimkou. Seminář byl zakončen prohlídkou památníku Petschkova paláce s výkladem ze strany pana náměstka Bärtla, jíž J.E. Vardakis ocenil zápisem do pamětní knihy.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek