Mýty a fakta o rekodifikaci stavebního práva

1. 4. 2019 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Tak zásadní legislativní úprava, jakou je rekodifikace stavebního práva, se neobejde bez široké diskuze a zcela logicky se ozývají hlasy odpůrců, kterým se současný stav z mnoha důvodů líbí, respektive jim vyhovuje, nebo kteří by v nové legislativě naopak rádi výrazněji prosadili své vlastní zájmy. Nejinak je tomu u rekodifikace stavebního práva probíhající v současné době.

Setkání pracovního týmu s novináři k rekodifikaci proběhlo v první polovině března. Foto: HK ČRBohužel jsme mnohdy svědky nikoli faktické argumentace, ale šíření mýtů. Mnohdy v důsledku neznalosti věcného návrhu a analýzy RIA, mnohdy ale úmyslně ve snaze tolik potřebnou změnu zablokovat.

Mezi nejčastěji napadené úpravy patří vytvoření jednotného stavebního úřadu, respektive systémového oddělení samosprávy a státní správy. Faktem je, že samostatný stavební úřad, který bude bez politického vlivu samospráv, je jedním ze základních pilířů této změny. Řeší se jím nejen jeden ze současných největších problémů v oblasti – systémová podjatost, ale také korupční prostředí. Snahou je vytvořit profesionální úřad na podobné bázi, jako po změně fungují například katastrální úřady.

Je nutné upozornit na to, že současný návrh nepřináší žádný zásah do kompetencí starostů, respektive samospráv, které by vyplývaly ze vzniku samostatného stavebního úřadu. Lze dokonce říci, že nahlas sdílená obava z této změny dokazuje dnešní hlavní problém neformálního uplatňování vlivu samospráv na nezávislé úřady státní správy. Změna umožní vytvořit profesionální stavební úřady s jednotnou metodikou.

Obce a města dnes stát osočují z toho, že za něj vykonávají mnoho činností, na které ani nedostávají finanční prostředky. Toto je jeden z konkrétních příkladů, kdy stát městům a obcím uleví od těchto povinností a nadále je bude spravovat sám. Je to samozřejmě poměrně komplikovaný proces, kterým již ale v České republice prošly některé jiné instituce.

Je nutné uvědomit si, že změna, ke které dojde, není jen administrativním přesunem pracovníků, ale že se jedná o komplexní změnu, která přináší také vyšší edukaci a profesionalizaci úředníků, lepší technické vybavení a také lepší odměňování úředníků.

Rozpory vypořádá úřad

Stejně tak není pravda, že dochází k omezení vyjádření jednotlivých dotčených orgánů státní správy, a tedy že nově v procesu stavebního povolování nebudou tyto zohledňovány. Stanoviska všech, kdo dosud stanoviska dával, budou i nadále zahrnuta v rozhodnutí úřadu. Rozdíl je v tom, že bude vydáváno jen jedno závazné stanovisko, které v sobě bude zahrnovat všechny dotčené subjekty. A bude na stavebním úřadu, aby vypořádal případné sporné body a rozhodl.

Stavební úřady i nadále budou muset vypořádávat všechna dotčená stanoviska a posuzovat je. Rozhodnutí bude vydáno vždy s odůvodněním. Závazná stanoviska budou včleněna do rozhodnutí. Zajistí se tak, aby orgány plnily zákonné lhůty a zároveň zohlednily všechny připomínky a musely se s nimi vypořádat.

Tedy - není pravda, že stavební úřad se nebude ohlížet např. na ochranu životního prostředí. Stejně jako dnes bude součástí rozhodnutí posouzení dané problematiky a vypořádání všech aspektů. Rozdíl je jen v tom, že dnes je vydáváno několik správních rozhodnutí, zatímco podle návrhu bude vydáno jedno, ve kterém se musí projevit všechna další stanoviska a ta protichůdná se musí s odůvodněním vypořádat.

Fikce doručení funguje

Zcela nepochopitelnou je fikce doručení, která je běžně uznávanou a o které hovořili mnozí politici před tím, než s návrhem přišlo Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive, než se promítlo do připravované rekodifikace.

Především, fikce doručení funguje již rok v případě zákona č. 416 a osvědčila se. Nepotvrdilo se, že by úředníci nezvládali svou práci, a proto se většina věcí rozhodovala fikcí doručení, tedy bez faktického rozhodnutí. Předpokládáme, že díky personálnímu a odbornému posílení úřadů a zvýšení jejich kompetencí se podobný efekt dostaví také v tomto případě.

Navíc dle nového zákona budou úředníci za svá rozhodnutí odpovědní. Tedy předpoklad, že úmyslně „založí“ spis a nebudou se mu věnovat, bude znamenat, že se z takového jednání budou zodpovídat. Díky digitalizaci bude navíc celý proces transparentní a úředníci tak budou pod kontrolou nejen státu, ale také žadatelů, respektive veřejnosti.

Je zřejmé, že nejdůležitější legislativní aktivita současné vlády bude veřejně diskutována i nadále. A k jejímu úspěšnému přijetí a naplnění je to dobře. Neměla by se ale stávat obětí politických hrátek a populistických výkřiků, které nejsou založené na argumentech a faktech, ale jen na pocitech a obavách. Zcela nový systém v oblasti stavebnictví si totiž obyvatelé České republiky zaslouží již více než 20 let.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Valerie Saara, foto: HK ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek