Na eGovernment a kybernetickou bezpečnost rozdělilo ministerstvo 8,76 miliard korun

25. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil výsledky výzev, které byly určeny ke zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy, a to prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Dojde tím mimo jiné k výraznému zkvalitnění veřejných zdravotnických služeb

„Jsem ráda, že byl o výzvy v této oblasti IROP tak velký zájem, a že se nám povedlo rozdělit všechny přidělené finance. Oblast eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti je velmi pestrá, a zároveň důležitá pro rozvoj české společnosti. Vyzdvihla bych zejména oblast elektronizace zdravotnictví, na kterou půjde téměř jedna třetina všech rozdělených peněz, čímž dojde ke značnému zkvalitnění veřejných zdravotnických služeb,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Na projekty zaměřené na modernizaci veřejné správy a služeb bylo vyhrazeno 8,76 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, přičemž do výzev bylo předloženo celkem 548 projektů za 12,85 miliard korun. Vzhledem připraveným financím bylo podpořeno 295 projektů a dalších 55 projektů za 1,11 miliard korun bylo zařazeno na seznam náhradních projektů. Hodnocení projektů probíhalo v režii Centra pro regionální rozvoj, které pro IROP zajišťuje příjem a hodnocení projektových žádostí a poté i následný dohled nad jejich realizací.

Z evropských fondů již byly v minulém období podpořeny úspěšné projekty, do kterých spadají například: CzechPOINT, Základní registry nebo Datové schránky. Díky IROP se nyní realizuje například projekt Národního ústavu duševního zdraví - eHealth systém integrované psychiatrické péče (IRIS) určený mimo jiné ke koordinaci léčby a prevenci relapsu nejzávažnějších psychiatrických poruch. Tento projekt byl podpořen z IROP částkou přes 80 milionů korun.

Realizace aktivit přinese očekávanou změnu v podobě dokončení úplného elektronického podání pro občany a podnikatele, využívání dat veřejnou správou, snížení byrokratické a administrativní zátěže elektronizací procesů nebo také zvýšení důvěry vůči elektronickým transakcím.

Přehled schválených projektů a projektů zařazených na seznam náhradních projektů podle jednotlivých výzev naleznete:

4. výzva IROP Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání
10. výzva IROP Kybernetická bezpečnost
17. výzvy IROP eLegislativa a eSbírka, Národní digitální archiv
23. výzva IROP Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
26. výzva IROP eGovernment I.
28. výzva IROP Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek