Na pětiletá víza lákají SAE nové podnikatele

3. 5. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 02.05.2019

Federální autorita SAE začne s naplňováním svého plánu udělování pětiletých podnikatelských víz pro nově příchozí podnikatele, kteří budou v SAE realizovat své obchodní aktivity. Federální autorita bude zodpovědná za vydávání víz, zatímco administrativa v Abu Dhabi HUB71 a v Dubai Area 71, budou zkoumat obchodní záměr a doporučovat federální autoritě, zda daný subjekt je vhodný pro udělení pětiletých víz. SAE jsou přesvědčeny, že tento krok je činěn správným směrem a posílí jejich ekonomickou stabilitu a utvrdí pozici obchodního hubu v regionu GCC. Pětiletá víza budou poskytována jednak samotným vlastníkům společností, tak i jejich rodinným členům. Dále až třem výkonným manažerům s možností opětovného prodloužení o dalších pět let. Aby byl podnikatel způsobilý k udělení pětiletého víze, jeho předmět podnikání musí mít vyšší přidanou hodnotu, samotná hodnota podniku by měla dosahovat minimálně 500 tis AED (cca 3,2 mil. Kč) nebo mít potvrzení od akreditovaného lokálního business inkubátoru v SAE. Podnikatel bude mít také povinnost prokázat zajištění lokálního zdravotního pojištění pro sebe a rodinné příslušníky po celou dobu platnosti víza.
Podnikatel bude mít možnost získat vstupní půlroční vízum za účelem zřízení společnosti a vyřízení veškerých administrativních formalit, před udělením samotného pětiletého víza.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: