Na státní podporu dosáhne více živnostníků v obcích. Jde o průlom, míní AMSP

23. 8. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Za krok správným směrem a účinnou pomoc podnikání na českém venkově považuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) finanční podporu živnostníků v nerozvinutých obcích, jíž ve vládě prosadilo ministerstvo zemědělství, a na níž se podílí Českomoravská rozvojová a záruční banka (ČMRZB).

Jeden z důležitých cílů Roku venkova 2017, který Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR koordinuje, je splněn, pochvaluje si AMSP ČR.

Vláda totiž schválila plán na využití finančních nástrojů pro podporu živnostníků ve více jak 2500 nerozvinutých tuzemských obcích. Státní podporu mohli doposud čerpat pouze podnikatelé v zemědělství a lesnictví. Nyní si budou moci přilepšit i další.

„Dlouhodobě poukazujeme na to, že podnikání ne venkově je nutno brát v širším pohledu a nekoncentrovat podporu jen na zemědělské subjekty. Obslužnost a přirozený ruch obcí zabezpečují stejně tak malé koloniály, hospody nebo řemesla,“ komentuje novninku předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

„Podpora přes finanční nástroje ČMZRB je férový nástroj, který neničí prostředí na bázi přímých finančních injekcí, ale naopak motivuje firmy k aktivitě, k rozvoji podnikání a odpovědnosti. Problém venkova se tím sám o sobě nevyřeší, dalších opatření, zejména ve smyslu snížení byrokracie a regulací, je třeba učinit daleko více, ale je to krok správným směrem,“ doplňuje Havlíček.

Na pomoc dosáhnou koloniály, hospody i penziony

Zmíněný plán zahrnuje finanční podporu koloniálů, řemesel, malé výroby, hospod, penzionů a dalších drobných služeb v méně rozvinutých obcích. Těch je na seznamu rezortu zemědělství celkem 2546.

Jedná se o konkrétní finanční nástroje ČMZRB, jež už brzy začne poskytovat zvýhodněné sedmileté úvěry do výše tří milionů korun s možným ročním odkladem splátek. Klientům umožní také vyčerpat finanční příspěvek na jistinu úvěru do výše 390 tisíc Kč.

K tomu banka pomůže podnikatelům s placením úroků z úvěrů, které čerpají u běžných komerčních bank a zaplatí za ně až čtyři procenta z jistiny jejich úvěru. V případě nemovitého majetku nicméně nesmí úvěr přesáhnout 10 milionů korun, u ostatního majetku pak pět milionů korun.

Podle AMSP ČR jde o důležitý průlom, kterým se prostřednictvím ČMZRB kompenzuje podpora i nezemědělským subjektům. Podnikatelé v zemědělství, lesnictví nebo rybolovu mohou totiž dlouhodobě využívat podobnou podporu od Podpůrného garančního a lesnického fondu (PGRLF). Od nynějška se ke státním penězům dostanou všichni ostatní menší a střední podnikatelé na venkově.

Cílem Roku venkova 2017 ostatně bylo motivovat zakládat a udržovat firmy v malých obcích, zabezpečit v nich základní obslužnost a eliminovat odliv mladých lidí do měst. Podle AMSP ČR jde vládní návrh přesně tímto směrem.

Zapojí se i kraje

Prostředky, které stát na finanční podporu malých a středních firem na venkově vydá, poskytnou resorty průmyslu, zemědělství a místního rozvoje. Počítá se také s finanční podporou z jednotlivých krajů.

Na peníze budou mít nárok podnikatelé z obcí, které se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností, lidé v nich mají nižší mzdy či v nich významně klesá počet obyvatel.

Obec s nízkým stupněm rozvinutí

Posuzuje se podle sociálně-ekonomického potenciálu (koncentrace osídlení, míra nezaměstnanosti, počet podnikatelů, daňové příjmy na jednoho obyvatele) a dále podle polohy obce (vzdálenost od měst a dopravní cesty). Třetím kritériem je dynamika vývoje (vývoj počtu obyvatel, vývoj nezaměstnanosti, vývoj počtu podnikatelů a vývoj počtu dokončených bytů v obci).

 
„Schválení tohoto materiálu vnímá naše banka jako důležitý krok v soustředěné podpoře podnikatelského segmentu. Jsme připraveni spustit program co nejdříve, a to jakmile budou dohodnuty všechny parametry chystaného produktu,“ prozrazuje předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

„Rolí ČMZRB v pozici národní rozvojové banky je podporovat rozvoj nejen malého a středního podnikání, ale právě i drobných živnostníků na venkově, kteří hrají jednu z hlavních rolí udržení života v těchto oblastech,“ dodává Jirásek.

Redakčně zpracovaná tisková zpráva AMSP ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek