Na Ukrajině vstoupily v platnost nové státní stavební normy

26. 10. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: UA - Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 26.10.2018

Nové stavební normy omezují maximální výšku obytných budov v závislosti na klasifikaci obcí a počtu jejich obyvatel, a to:
- venkovská sídliště s počtem obyvatel do 1000 osob – výhradně pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech;
- venkovská sídliště s počtem obyvatel nad 1000 osob – pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech a bytových domech o výšce do 12 m (až 4 podlaží);
- sídliště městského typu – výška bytové zástavby až do 15 m (do 5 podlaží včetně);
- města s počtem obyvatel do 50 tis. – výška bytové zástavby až do 27 m (do 9 podlaží včetně);
- města s počtem obyvatel 50 až 100 tis. – výška bytových domů do 48 m (až 16 podlaží včetně);
- města s počtem obyvatel nad 100 tis. – výška bytových domů je řídí plánem územního plánování
Byly také zavedeny limitní ukazatele hustoty zalidnění městského sídliště – 150 až 450 osob/ha. Při plánování nového městského sídliště se ukazatele hustoty zalidnění ve velkých a největších městech smí překročit maximálně o 20 %, tj. až na 540 osob/ha za předpokladu, že jsou na území sídliště nezbytně umístěna podzemní parkoviště nebo vícepodlažní garáže, vestavěné nebo přistavěné mateřské školky a jsou uspořádány otevřené zelené terasy v obytných a veřejných budovách.
Dříve maximální hustota populace byla stanovena na úrovni 450 osob/ha, avšak mohla za určitých podmínek být překročena několikanásobně. Výsledkem je, že v některých městských lokalitách ukrajinských měst hustota zalidnění dosáhla 2000 osob/ha.
Nové stavební normy také nařizují povinné projektování cyklistických stezek a pruhů v rámci nové výstavby, rekonstrukce a opravy komunikací.

Zdroj: www.rbc.ua   
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: