Náměstek Bärtl přijal ministra průmyslu a obchodu Republiky Namibie a zahájil podnikatelské fórum

22. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 20. listopadu 2018 se v rámci incomingové mise namibijských a botswanských podnikatelů v České republice ve dnech od 19. do 24. listopadu 2018 uskutečnilo v prostorách Petschkova paláce Ministerstva průmyslu a obchodu podnikatelské fórum zaměřené na obchodní a investiční příležitosti.

Nejdůležitějšími body programu tohoto business fóra bylo navázání nových kontaktů s představiteli podnikatelského prostředí Republiky Namibie a Republiky Botswana a posílení ekonomických a obchodní vazeb soukromého sektoru České republiky s oběma zeměmi subsaharské Afriky.

Příjezd namibijských a botswanských podnikatelů je součástí projektu ekonomické diplomacie, kdy realizátorem této mise je Zahraniční úřad v Pretorii a Ministerstvu průmyslu a obchodu připadla role gestora. Namibie i Botswana jsou součástí Jihoafrické rozvojové komunity SADC (společně s JAR), která má od r. 2016 uzavřenu s EU dohodu o volném obchodu (EPA).

Namibie jakožto bývalá německá kolonie a oblíbená turistická destinace vzbuzuje zájem českých firem. Na českých vysokých školách také studuje či studovala řada vládních stipendistů z Namibie. S Namibií ČR pojí i historické vazby (podpora tehdejší opozice v boji za nezávislost). Podnikatelé přijíždějící z Namibie a Botswany zastupují sektory zpracovatelské, potravinářské, zemědělské, ale i sektor těžební a zdravotnický.

Samotnému konání fóra předcházelo bilaterální setkání náměstka ministryně Vladimíra Bärtla s ministrem průmyslu a obchodu Republiky Namibie, Tjekero Tweya a jeho delegací.

V rámci setkání s namibijským ministrem náměstek Vladimír Bärtl mimo jiné uvedl: „Je velice důležité porovnat naše současné trhy a obchodní strategie Republiky Namibie a České republiky. Namibie by se v rozmezí nadcházející dekády měla zařadit mezi pět nejdůležitějších obchodních partnerů České republiky v subsaharské Africe, kdy se očekává prohloubení ekonomických bilaterálních vazeb mezi oběma státy.“

Podnikatelské fórum bylo spoluorganizováno Svazem průmyslu a dopravy ČR a Česko-slovenskou namibijskou komorou. Jedním z hlavních řečníků a zároveň moderátorem byl ředitel Sekce mezinárodní vztahů SP ČR, Lukáš Martin, který představil činnost SP ČR. Úvodního slova se poté ujal náměstek Bärtl, kdy kromě jiného vyzdvihl význam česko-namibijsko-botswanských obchodních vztahů: „Namibie a Botswana mají potenciál stát se dalším nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky v subsaharské Africe. To podtrhuje i skutečnost, že Namibie a Botswana představují strategické místo pro budoucí obchod a investice v této oblasti.“

Na náměstka Bärtla navázal ministr průmyslu a obchodu Republiky Namibie, Tjekero Tweya, kdy vyzdvihl především důležitost obchodního partnerství České republiky s Republikou Namibie a v tomto ohledu zmínil: „Česká republika je pro Republiku Namibie velkým partnerem pro budoucí obchodní vztahy v rámci celého afrického kontinentu“.

Poté si vzala slovo koordinátorka projektů v rámci oddělení Afriky a států SNS Ministerstva zemědělství ČR, Tereza Černá, která přiblížila zahraničně obchodní spolupráci s Namibií z pohledu zemědělského sektoru. Následovalo vystoupení viceprezidenta Česko-Slovensko namibijské komory, Adama Vážanského, jenž představil komoru a její úlohu v partnerských vztazích s Republikou Namibie. Hlavním bodem začátku B2B fóra pak byla prezentace výkonného ředitele Botswanského investičního centra Moemedi Mokgosiho, který přiblížil činnost této organizace fungující na bázi českého CzechInvestu a s tím spojené obchodní příležitosti pro český soukromý sektor.

Následně proběhlo představení jednotlivých namibijských a botswanských podnikatelů a setkání B2B mezi zhruba čtyřiceti zástupci českých společností s předními namibijskými a botswanskými obchodními manažery. Program podnikatelské mise namibijských a botswanských podnikatelů nadále pokračuje do 24. listopadu, kdy budou za doprovodu MPO a ZÚ v Pretorii navštíveny vybrané české podniky jako např. Zetor v Brně a Farmtec v Hlinsku.

V návaznosti na tuto akci má Ministerstvo průmyslu a obchodu nadále zájem a chce podporovat podnikatelská fóra a setkání s předními zahraničními představiteli podnikatelské sféry, která povedou k propagaci exportu a upevnění obchodních vazeb České republiky v zahraničí.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek