Náměstek ministra Vladimír Bärtl zahájil seminář zaměřený na exportní potenciál Etiopie

9. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 5. dubna 2018 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR exportní seminář pod názvem „Etiopie: ekonomický pilíř východní Afriky“, který byl zaměřen především na potencionální české zájemce z řad podnikatelů o Etiopii a připravující se podnikatelskou misi do této africké země ve dnech 14.–18. 5. 2018.

Hlavními body programu byly informace týkající se teritoria Etiopie, vzájemného exportu mezi Českou republikou a Etiopií a podpory českých podnikatelů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí formou ekonomické diplomacie. Své aktivity v rámci zahraniční rozvojové spolupráce a podpory podnikatelského prostředí v Etiopii měla možnost představit i Hospodářská komora ČR.

Seminář oficiálně zahájil náměstek ministra Vladimír Bärtl, který vyzdvihl význam a značný potenciál etiopského trhu pro české investory. Mimo jiné zmínil: „Etiopský vládní plán růstu a transformace si klade za cíl do roku 2025 posunout Etiopii ze skupiny nejméně rozvinutých zemí mezi země se středním příjmem. I když se tento cíl zdá být ambiciózní, je na místě připomenout, že více než deset let před rokem 2016 se růst etiopské ekonomiky každoročně zvýšil o 8 až 11 %. V tomto měřítku je tak Etiopie zmiňována jako jeden z nejrychleji se rozvíjejících členských států v rámci Mezinárodního měnového fondu.“

Náměstek ministra následně předal slovo dalším řečníkům. Jako první se ujal slova zástupce náměstka Sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, pan Ivan Jančárek, který přiblížil celkové teritorium Etiopie a rovněž představil somálskou provincii Somaliland, která je oázou klidu v severním Somálsku, jako alternativu rozšíření podnikatelské mise do Etiopie.

Na něj navázal ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR, pan Jiří Hansl, který kromě projektu Aid for Trade, kam Etiopie spadá, představil připravované body podnikatelské mise. V rámci spoluorganizace mise do Etiopie pan Hansl rovněž přiblížil dosavadní spolupráci Hospodářské komory ČR s Addisabebskou hospodářskou komorou a zmínil možnosti setkání na úrovni B2B.

Následně vystoupila obchodní ředitelka společnosti B. G. M. export, paní Dagmar Červinková, která shrnula osobní letité zkušenosti z podnikatelského prostředí Etiopie. Zajímavé byly nepochybně její podněty ke strategii vstupu na etiopský trh spojené jak s překážkami, tak velkými obchodními příležitostmi pro české podnikatele. Jako poslední řečník se ujal slova profesor Západočeské univerzity Jan Záhořík čerpající z vlastních bohatých zkušeností z návštěv etiopského teritoria a přiblížil kulturní a společenské zvyklosti v Etiopii. Po těchto vystoupeních proběhla diskuze a individuální konzultace mezi jednotlivými přednášejícími a zájemci z řad českých firem o účast na připravovanou podnikatelskou misi.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má zájem a chce nadále podporovat akce tohoto typu zaměřené na zajímavá teritoria s tematikou exportu a podpory podnikatelského prostředí prostřednictvím podnikatelských misí.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek