Náměstek Vladimír Bärtl podpořil rozvoj obchodní a průmyslové spolupráce mezi ČR a Angolou

5. 10. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dne 2. října 2018 se v rámci 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (MSV 2018) uskutečnilo česko-angolské podnikatelské fórum za účasti delegace angolských firem z oborů ocelářství, výroby kabelů, drátů, kovových desek, plastů a průmyslových technologií.

Delegaci vedl ředitel kabinetu zahraničních vztahů Ministerstva průmyslu Angoly za účasti zástupců vládních agentur – Institut pro průmyslový rozvoj Angoly a Agentura na podporu vývozu a investic (AIPEX). Kromě jednání s českými společnostmi zastoupenými na brněnském veletrhu bylo zorganizováno ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a Velvyslanectvím České republiky v Pretorii česko-angolské podnikatelské fórum pod záštitou náměstka ministryně průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla.

Angola představuje zajímavý mimoevropský exportní trh. Z ekonomického hlediska je Angola obecně vnímána za jednu z nejperspektivnějších zemí subsaharské Afriky, a to nejenom díky svému nerostnému bohatství, nalezištím diamantů, zásobám ropy, ale také díky příznivým přírodním podmínkám a vysoce kvalitní zemědělské půdě.

Země je 2. nejdůležitějším vývozcem ropy v Africe a 3. největší ekonomikou na jih od Sahary s HDP okolo 125 mld. USD. V Angole se rovněž nachází 2. největší zásoby vody v Africe a to vytváří ideální podmínky pro rozvoj energetiky a zemědělské produkce. Nová angolská vláda pod vedením prezidenta João Lourença má zájem o spolupráci se zahraničními partnery na diverzifikaci angolské ekonomiky s prioritním zaměřením na těžební průmysl, energetiku či zemědělství.

„Přestože hospodářská a finanční situace v Angole je stále do velké míry určována vývojem světových cen ropy, Angola nabízí obrovské obchodní příležitosti, které by měly být českými firmami využity,“ poznamenal náměstek Vladimír Bärtl během podnikatelského fóra. Vzhledem ke skutečnosti, že české výrobky mají v Angole dobré jméno, angolské firmy navázaly nové kontakty na české podniky, které se stanou základem budoucího posílení vzájemných ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Angolou.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek