Namibie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jako perspektivní je možno vidět ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vody (vzhledem ke značnému nedostatku vody a nutnosti s ní šetřit), dále některé strojírenské položky především pro těžební průmysl. Namibijská strana nabízí spolupráci v oblasti výroby obuvi, skla a automobilové techniky formou investic do těchto oblastí či zakládání společných podniků. Perspektivní položky českého exportu v Namibii na Mapě oborových příležitostí.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V Namibii existuje dominantní centrální řízení. Příležitosti pro český export mohou spočívat zejména v dodávkách pro státní sektor (pozn.: klíčové zástupce je ovšem obtížné identifikovat, natož k nim proniknout, v posledních měsících byly navíc veřejné zakázky pozastaveny z důvodu nesolventnosti vlády). Perspektivní se jeví dodávky zařízení pro energetiku včetně energie z obnovitelných zdrojů, výrobky všeobecného strojírenství, zemědělská technika, obráběcí, tvářecí, tiskařské stroje, armatury; čističky a úpravny vody a informační a telekomunikační technologie.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Portál BusinessInfo.cz obsahuje základní přehled a kalendář akcí v Namibii. Pro aktuální informace o akcích koordinovaných Velvyslanectvím ČR v Pretorii popř. CzechTrade Johannesburg prosím sledujte jejich webové stránky.
V kapitole 6.4 je uveden přehled nejvýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v Namibii.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: