Namibie: Vztahy země s EU

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Vztahy mezi EU a Namibií jsou formálně standardní, v praktické rovině ovšem nijak intenzívní. Opírají se o partnerskou Dohodu z Cotonou a o Dohodu o ekonomickém partnerství (tzv. EPA) mezi Evropskou unií a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), která vstoupila v platnost v říjnu 2016. V rámci Národního indikativního program EU-Namibie bylo zemi vyčleněno pro období 2014 až 2020 celkem 68 mil. EUR, které mají směřovat hlavně do vzdělávání, zemědělství a na podporu rozvoje občanské společnosti.

Namibie byla v prosinci 2017 po jednání Rady ECOFIN společně s dalšími 16 státy zařazena na tzv. černý seznam jurisdikcí, které v daňových záležitostech nespolupracují s EU.

Počátkem roku 2017 zažalovala Namibie u soudu ve Spojených státech Německo o reparace za zločiny genocidy spáchané koloniální vládou v letech 1904-08 vůči namibijským kmenům Hererů a Namů. Německo, které je největším poskytovatelem rozvojové pomoci pro Namibii, se za zločiny proti lidskosti omluvilo, ale jakékoli odškodnění prostřednictvím výplaty prostředků namibijské vládě odmítá. Záležitost zhoršila vztahy mezi německou menšinou a většinovým černošským obyvatelstvem Namibie.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie v Namibii:
Delegation of the European Union
2 Newton Street, PO Box 24443 Windhoek, Namibia
Tel: +264 61 202 - 6000
Fax: + 264 61 202 - 6224
E-mail: delegation-namibia@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/namibia/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Namibie je signatářem tzv. Dohody z Cotonu, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou
spolupráci Evorpské unie a jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP)
na straně druhé. Jakožto členská země Jihoafrického rozvojového sdružení SADC se Namibie aktivně
podílela na jednání o tzv. Dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA SADC, která byla završena v červenci 2014, červnu 2016 byla podepsána a nyní je předběžně prováděna).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro období 2014 až 2020 bylo Namibii alokováno celkem 68 mil. EUR z fondů a programů EU. Kromě bilaterálního programu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF), o němž se lze podrobněji dočíst na stránkách Evropské komise, International Cooperation and Development, je Namibie zapojena do dalších programů EU a to zejména těch, které se soustřeďují na nestátní aktéry. V roce 2014 EU a Namibie podepsaly společnou strategii v oblasti rozvoje. Evropská investiční banka (EIB) je aktivní v podpoře projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a obnovitelných zdrojů energie (seznam projektů financovaných EIB v Namibii).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: