Namibie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Namibie získala nezávislost jako jedna z posledních afrických zemí od Jihoafrické republiky v roce 1990. Politicky Namibii od samého vzniku dominuje tzv. Lidová organizace jihozápadní Afriky, stzrana SWAPO, která je v podstatě bezkonkurenční politickou silou. V listopadu 2017 proběhl 6. volební kongres vládní levicové SWAPO. Z kongresu vyšel posílený současný prezident Hage Geingob, který byl zvolen zároveň předsedou strany. Svým vítězstvím ve stranických volbách si H. Geingob prakticky zajistil pokračování ve funkci prezidenta Namibie i po volbách v roce 2019. Stále více politizovaným tématem v Namibii je otázka pozemkové reformy. Ve fázi přípravy se nachází program NEEEF (New Equitable Economic Empowerment Framework, obdoba johoafrického B-BBEE), který předpokládá nucený odprodej vlastnického podílu ve firmě „znevýhodněným původním“ Namibijcům. Vláda chce zákon schválit do konce roku 2018. Počátkem roku 2017 zažalovala Namibie u soudu ve Spojených státech Německo o reparace za zločiny genocidy spáchané koloniální vládou v letech 1904-08 vůči namibijským Hererům a Namům. Německo, které je největším poskytovatelem rozvojové pomoci pro Namibii, byť se za zločiny proti lidskosti omluvilo, jakékoli odškodnění formou výplaty prostředků namibijské vládě odmítá. Případ rovněž zvyšuje napětí mezi německou menšinou a většinovým černošským obyvatelstvem. Namibie byla v roce 2017 OSN opětovně pokárána za nedodržování sankčního režimu vůči Severní Koreji. Po hubeném roce 2017, kdy HDP vykázal mírný pokles (-1 %), očekává The Economist v roce 2018 růst kolem 2,3 %. V průběhu roku 2017 došlo ke snížení kreditního ratingu Namibie ze strany agentur Moody (Ba1) i Fitch (BB+).

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Namibijská republika (angl. Republic of Namibia)

Hlava státu: prezident Dr Hage Geingob (od 21. března 2015). Prezident, který je volen v přímých volbách, je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a stojí v čele vlády.

Složení vlády: Seznam členů a aktuální složení vlády naleznete na vládním portálu Namibijské republiky.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 2,5 mil. (2016 IMF)
 • Rozloha: 824 269 km2
 • Hustota na km2: 3,0 obyvatel/km2
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,24 % (2016)

Národnostní složení:

 • Oshivambo (kolem 50 %), 6 kmenů;
 • Kawango - kmeny Kawango, Herero, Caprivi a Tswana (22 %),
 • Nama/Damara; Lozi, Kwangali (12 %),
 • běloši (6 %) (potomci německých kolonizátorů, Jihoafričané hovořící afrikánsky a anglicky)
 • barevní (míšenci) (5 %)
 • Rehobothští míšenci (2,5 %)
 • Bušmeni (2,5 %)

Náboženské složení:

 • 90 % - křesťané (51 % obyvatelstva je luteránského vyznání, 19 % římskokatolického, 6 % vyznavačů holandské reformované církve a 5 % anglikánského vyznání)
 • 10 % tvoří různá animistická náboženství

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

 2016

2017

HDP/obyv. (USD, v paritě kupní síly)

9 564 10 116 10 591 10 624 10 513

HDP (mld. USD)

12,72 12,76 11,46 10,94 12,63

HDP růst (%)

5,6 6,4 6,0 1,1 -1,0

Inflace (%, dle MMF)

4,9 4,7 3,6 7,3 5,2

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Po období silného růstu v letech 2010 - 2015, kdy ekonomika rostla okolo 5 % ročně, v roce 2017 pokračovalo již druhým rokem výrazné zpomalování namibijské ekonomiky. Důvodů je více: pokles poptávky po hlavních vývozních komoditách, jimiž jsou zejména diamanty a uran, ale i neefektivní řízení hospodářství, korupce a nedostatek prostředků na investice. Vláda byla nucena omezit investice zejména do stavebnictví a infrastruktury, což má negativní vliv na zaměstnanost a ekonomický růst. Deficit částečně vyrovnávají dílčí investice v těžařském průmyslu či do rozšiřování přístavu Walvis Bay, kde se angažují čínské firmy. Celkově objem přímých zahraničních investic klesá. Vedle nízkého růstu je důvodem odlivu investic mj. nejistota kolem pozemkové reformy a připravovaný program NEEEF (New Equitable Economic Empowerment Framework) obdobný jihoafrickému nástroji BBE (Black Economic Empowerment) k podpoře původních obyvatel. Zákon má být schválen parlamentem do konce roku 2018. Pro následující období se předpokládá pouze mírné oživení růstu ekonomiky do výše 2,5 %. Nezaměstnanost na úrovni 28 % zůstává jedním z hlavních problémů. Veřejný dluh dosáhl výše 43 % HDP a hrozí nárůstem do konce roku 2018 na úroveň 46 %. V žebříčku Global Competitiveness 2017/2018 Světového ekonomického fóra se Namibie nachází na 90. místě ze 138 hodnocených zemí, v rámci hodnocení Doing Business 2018 Světové banky patří Namibii dokonce až 108. pozice (přičemž ještě v roce 2012 byla 78). Agentura Moody snížila v srpnu 2017 kreditní rating Namibie na úroveň Ba1 s negativním výhledem, Fitch snížila rating v listopadu 2017 na úroveň BB+ se stabilním výhledem.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016 

2017

Příjmy státního rozpočtu (% HDP) 31,9 35,3 34,6 31,2 33,0
Výdaje státního rozpočtu (% HDP) 36,4 41,6 42,8 38,2 39,2
Saldo -4,5 -6,2 -8,2 -7,0 -6,1

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

2016 

2017

Platební bilance (mld. USD) -0,511 -1,376 -1,460 -1,548 -0,179
Veřejný dluh vůči HDP (%) 23,2 24,5 35,0 41,7 43,6
Zahraniční zadluženost (mld. namibijských dolarů, NAD) -4,06 -8,29 -12,13 -14,67 -10,37

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Namibii působí několik komerčních bank, státní Agricultural Bank of Namibia, Post Office Savings Bank, několik obchodních bank a řada nebankovních finančních institucí jako pojišťoven, penzijních fondů apod. Všechny komerční banky jsou v soukromém vlastnictví s podstatným podílem jihoafrického kapitálu:

Bankovní trh je regulován centrální bankou Bank of Namibia a finanční trh ministerstvem financí. V roce 2002 byla vládou založena nová organizace pro regulaci a dohled nad bankami a finančními institucemi Namibian Financial Institutions Supervisory Authority. Trh s akciemi je provozován společností Namibian Stock Exchange, která je napojena na johannesburgskou burzu (Johannesburg Stock Exchange). Namibijské pojišťovny jsou soukromé a převážně vlastněny jihoafrickými pojišťovacími společnostmi. Nabízejí celou řadu pojišťovacích služeb. Penzijní a pojišťovací fondy musí podle vládního nařízení směrovat 35 % svých investic v rámci Namibie.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Výše daně z přidané hodnoty (VAT) činí 15 %. Daň z příjmu právnických osob (tzv. korporátní daň) činí 35 %, daň těžebních společností se pohybuje mezi 35 až 60 % (daň z těžby diamantů je 50 % plus přirážka 10 %), daň podniků produkujících ropné výrobky činí 42 % plus dodatečná daň ze zisku. Daň z příjmu fyzických osob je progresívní, přičemž maximální úroveň progrese je 37 % pro roční příjmy na 750 000,- NAD (namibijských dolarů, odpovídá zhruba 1,2 mil. Kč). Daň pro výrobní společnosti je 18 %. Přehled a aktuální výše všech daní je k dispozici na stránkách ministerstva financí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: