Nápad z diplomové práce vedl k založení firmy a dnes pomáhá po celém světě

25. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Koordinace záchranářů v terénu a jejich propojení s centrálou řízení zásahu se stále více odehrává s využitím moderních technologií. Brněnská společnost se díky svému řešení prosadila jako dodavatel i pro OSN nebo Evropskou kosmickou agenturu.

GINANičivé zemětřesení na Haiti vedlo v roce 2010 k založení jedné z úspěšných českých softwtwarových firem. Student brněnského Vysokého učení technického Zbyněk Poulíček, který pracoval na vývoji geografického systému využitelném v oblasti cestovního ruchu, se tehdy právě kvůli haitské katastrofě rozhodl rozvíjet myšlenku využití tohoto systému na poli krizového řízení.

A začal na tom pracovat spolu se svými kolegy Borisem Procházkou a Petrou Černou, dříve Bačíkovou. Beta verzi systému GINA, který tak vznikl, testovali na Haiti pracovníci humanitární organizace Hand for Help. Po jejich návratu a kladné odezvě na fungování novinky se autoři projektu rozhodli založit na tomto produktu společnost GINA Software.

„S podnikáním jsme mnoho zkušeností neměli, v této oblasti nám velmi pomohlo Jihomoravské inovační centrum, ve kterém naše společnost sídlí. Díky síti expertů, kteří v JICu působí a kteří nám pomohli s tvorbou business plánu, marketingové strategie a poskytli nám právní poradenství, jsme se mohli zaměřit na vývoj produktu samotného,“ vzpomíná obchodní ředitel firmy Václav Pižl.

Na začátku překonávali skepsi

Jak systém funguje? Jeho hlavním přínosem je zvýšení informovanosti terénních pracovníků. S pomocí prvku interaktivní mapy, která je sdílená mezi uživatele systému a prostřednictvím které mohou snadno komunikovat i v neznámém prostředí, mají pracovníci i jejich vedení okamžitý přehled o situaci. Využití tohoto systému je všestranné, nejvíce ho však zatím používají složky integrovaného záchranného systému, tedy policie, hasiči a zdravotničtí záchranáři, a mezinárodní agentury zabývající se bezpečností.

GINA Vaclav PizlVyužití moderních technologií během krizových situací je podle nás stále ještě v začátcích. Mnoho lidí je spíše přirozeně skeptických ke změnám, a proto musíme trh zároveň i edukovat a poukazovat na fakt, že technologie nejsou na obtíž, ale naopak mohou nabídnout široké využití a samotnou práci usnadnit a zefektivnit. Díky zmíněné absenci technologií tento trh představuje i velkou příležitost,“ konstatuje Václav Pižl.

Systém pomáhá člověku řídícímu zásah zachovat ve stresových situacích klidnou hlavu a na základě dostupných informací ze systému GINA rychle a přesně situaci vyhodnotit a zasáhnout.

Na začátku bylo pro mladou firmu nejtěžší získání prvního zákazníka, který to s neznámým produktem byl „ochotný zkusit“. Tím, že se jednalo o systém, který do určité míry mění pracovní postupy, byla akvizice prvního zákazníka ještě náročnější. „Naštěstí se nám to podařilo a nyní nás často oslovují noví zákazníci na základě reference,“ říká Václav Pižl.

Oblastí koordinace lidí v terénu se zabývá několik mezinárodních společností. „Troufám si říci, že jsme za dobu našeho působení zatím nenarazili na společnost, která by tuto oblast řešila komplexně, tak jako se snažíme my. Využít systém GINA tak mohou pracovníci pro jeho security prvky, ale zároveň může být využit i pro projektové řízení a to vše za jedny náklady,“ porovnává Václav Pižl.

Konkurenční společnosti mají oproti českému start-upu většinou výhodu v tom, že se jedná o zavedené hráče, kteří již na trhu působí dlouho. Klienti u nich často zůstávají ze setrvačnosti i přesto, že s jejich řešením nejsou velmi spokojeni.

Klíčové jsou reference

GINAV oboru, kde je dodávka technologií z velké části postavena na referencích, je ještě obtížnější prosadit se na mezinárodní úrovni. „Bez silné reference z mezinárodního prostředí je velmi komplikované zahraniční organizaci přesvědčit, aby o pořízení sebekvalitnější technologie vůbec přemýšlela. Jedná se tak téměř o začarovaný kruh. Měli jsme však velké štěstí na lidi, kteří v systému GINA viděli obrovský potenciál pro svou organizaci a nebáli se za něj postavit,“ oceňuje obchodní ředitel společnosti.

V současnosti dodává podnik svoje řešení například pro Organizaci spojených národů na koordinaci a taktické řízení jejích misí nebo pro Evropskou vesmírnou agenturu v rámci projektu zaměřeného na vzájemnou koordinaci pracovníků horských služeb.

Systém používají hlavně terénní pracovníci, kteří mají ve většině případů velmi omezené rozhodovací pravomoci. Je tedy nutné najít osobu, která má s prací v terénu zkušenosti a zároveň má přesahy do managementu a může systém doporučit i vyššímu vedení společnosti. „Obchodní cyklus může být díky těmto faktorům někdy velmi dlouhý,“ podotýká Václav Pižl.

Kromě brněnského zastoupení pro Evropu má firma ještě svoje filiálky pro USA a Karibik, Střední Východ a Japonsko. Zahraniční zastoupení řeší GINA Software prostřednictvím partnerských firem. Protože je produkt pro integrovaný záchranný systém do značné míry vázaný na státní složky, je klíčová výborná znalost místního prostředí, a to jak kulturního, tak politického. Vedení policie, hasičů a záchranářů je více otevřeno jednání se společností působící v téže zemi. „Stále zde platí jakási obava z poskytování dat, i když jsou sebevíce zabezpečena, externímu subjektu,“ upozorňuje Václav Pižl.

Východní blok přežívá jen v myšlení Evropanů

Zajímavé je i určité přetrvávání kulturních předsudků. „Zatímco na evropském trhu nás západoevropští odběratelé vnímají stále jako firmu z „východního bloku“, a jen těžko si při prvním kontaktu umí představit spolupráci, odběratelé z OSN či jiných mezinárodních organizací na nás pohlížejí jako na experty z Evropy,“ popisuje Václav Pižl. Jednou z prvních otázek pokládaných subjekty sídlícími v USA však bývá dotaz, zda brněnská společnost obchoduje s Ruskem.

Pro koordinace a řízení pracovníků s pomocí technologií se neustále zvětšuje prostor tak, jak záchranáři postupně přestávají mít k této oblasti předsudky. Představitelé GINA o tomto tématu přednášejí i na řadě konferencí. Díky tomu mají i povědomí o trendech, které v oblasti krizového managementu vznikají. „I vzhledem k rostoucí nestabilitě prostředí a zvýšení bezpečnostních rizik se dá předpokládat, že poptávka po obdobných systémech se bude v horizontu příštích let zvyšovat,“ uzavírá Václav Pižl.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek