Národní akční plán čisté mobility pomůže rozvoji elektromobilů a vozů na alternativní paliva

22. 11. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Národní akční plán čisté mobility pomůže rozvoji elektromobilů a vozů na alternativní paliva V příštích letech by mělo po českých silnicích jezdit stále více elektromobilů a automobilů na alternativní paliva. K dosažení tohoto cíle, který bude mít pozitivní dopady na kvalitu života ve městech a též pomůže snížit závislost ČR na ropných produktech, pomůže Národní akční plán čisté mobility (NAP CM).

Materiál, který koncem listopadu 2015 schválila vláda, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty, tuzemskými výrobci vozidel, infrastruktury a plynárenskými a energetickými společnostmi.

NAP CM vychází z evropské směrnice, která v případě elektromobility a zemního plynu (a částečně rovněž vodíku) stanoví členským státům povinnost rozvíjet příslušnou infrastrukturu dobíjecích a plnících stanic. NAP CM stanoví požadavky na výstavbu plnících a dobíjecích stanic s časovým horizontem mezi léty 2020 - 2030. 

Podpora nízkoemisních vozidel přispěje ke snížení produkce emisí ze sektoru silniční dopravy, a to především ve městech a aglomeracích, kde je doprava hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší. Kromě pozitivních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel přinese rozvoj čisté mobility též menší závislost na ropě a představuje obrovský potenciál pro český automobilových průmysl.

"Za situace, kdy vlády vyspělých zemí přistupují ke stále systematičtější podpoře tohoto segmentu trhu, je zcela nezbytné, aby se tímto směrem začala ubírat i ČR. V opačném případě může být ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ohrožena naše konkurenceschopnost.

Naše ekonomika má totiž silně proexportním charakter s výrazným podílem automobilového průmyslu na HDP. Jsme významným výrobcem motorových vozidel a jejich komponent.

Proto Národní akční plán obsahuje i opatřenípodporující výzkum a vývoj v této oblasti," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s tím, že je třeba vytvořit takové podmínky, aby český automobilový průmysl mohl využít svého potenciálu a zařadit se v budoucnu mezi lídry v oblasti elektromobilů a dalších nízkoemisních vozidel.

"Pozitivní dopady čisté mobility směrem ke kvalitě ovzduší i problému omezených zdrojů ropy je evidentní. Chceme proto také motivovat samotné občany a firmy, aby nákup elektromobilů a vozidel na alternativní paliva zvážily," dodal ministr. 

Kromě posouzení současného stavu a budoucího rozvoje trhu obsahuje proto materiál i řadu opatření, která by bylo vhodné postupně v dalších letech realizovat, aby se podařilo zvýšit počet elektromobilů a vozidel na alternativní pohon na českých silnicích a vybudovat pro ně potřebnou infrastrukturu.

Materiál v souladu s uvedenou směrnicí cílí na ta alternativní paliva, která jsou „na prahu plného komerčního využití“. To se tedy netýká například LPG a biopaliv. Evropská směrnicekonstatuje, že „infrastruktura LPG je poměrně dobře rozvinutá a zahrnuje značné množství již funkčních plnicích stanic v Unii“.

Na druhou stranu NAP CM nenavrhuje ani žádné omezení současného stavu, kdy je LPG podporováno na bázi nižší spotřební daně. Rovněž biopaliva jsou zde zmíněna pouze okrajově s odkazem, že jejich problematikou se bude detailně zabývat Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.

Redakčně upravená tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek