Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

25. 4. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Cílem strategického dokumentu Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti organizací v ČR a jeho pozitivních dopadů na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost ČR.

Vláda České republiky dne 2. dubna 2014 schválila usnesením č. 199 strategický dokument "Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice". Cílem strategického dokumentu, který byl připraven pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty, je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti organizací v České republice a jeho pozitivních dopadů na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. Smyslem rozhodně není zesílení regulační funkce. Záměrem jednotlivých aktivit, které jsou obsaženy ve strategickém dokumentu a které respektují princip dobrovolnosti, je především motivovat komerční podniky, neziskové organizace i orgány státní správy k uplatňování společenské odpovědnosti, která je definována jako ,,odpovědnost organizací za dopady jejich činností na společnost". Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice, který je přiložen, bude průběžně aktualizován.

Přílohy ke stažení:

Společenská odpovědnost organizací v ČR - akční plán
Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek