Národní soustava kvalifikací

30. 6. 2008 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Projekt Národní soustava kvalifikací (NSK) umožňuje fyzickým osobám získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti pro obor, který formálně nevystudovali, ale jsou schopni doložit dílčí kvalifikaci získanou praxí. Veřejně přístupný on-line registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je veřejně přístupný on-line registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky.

On-line databáze Národní soustavy je dostupná na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz 

Cílem registru je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami. To znamená, že by měl napomoci k přehlednému uznávání znalostí a dovedností získaných praxí, respektive nezávisle na způsobu jejich získání. Vedle toho by měl registr zajistit srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU. Kromě toho je možné již nyní registr využít pro získání uceleného přehledu o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.

Registr NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Základní prvky NSK tvoří jednotky kvalifikací a rovněž kvalifikace samotné.

Jednotky kvalifikací

  • úplná kvalifikace (způsobilost vykonávat určité povolání – např. pekař; cukrář; řezník-uzenář; zedník)
  • dílčí kvalifikace (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností – například výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář).

Kromě již existujících způsobů bude možné úplnou kvalifikaci získat prostřednictvím dílčích kvalifikací, které jsou podmnožinou příslušné úplné kvalifikace, a poté složením zkoušky předepsané školským zákonem pro tuto úplnou kvalifikaci. Po předložení osvědčení o získaných dílčích kvalifikacích bude zájemci umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Standardy

  • Kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou kvalifikaci)
  • Hodnotící standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na kvalifikaci)

Projekt NSK je naplňován postupně, přičemž navazuje na projekt Národní soustava povolání (NSP).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek