Národní soustava kvalifikací

17. 5. 2019 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Národní soustava kvalifikací (NSK) umožňuje fyzickým osobám získat celostátně platné osvědčení o osvojené kvalifikaci pro určité pracovní činnosti nebo povolání, a to i tehdy, pokud jedinci chybí formální vzdělání v dané oblasti, ale je schopen prokázat své znalosti a dovednosti získané například praxí či samostudiem.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je veřejně přístupný on-line registr všech profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. On-line databáze je dostupná na stránkách Národní soustavy kvalifikací

NSK je systémové prostředí, které podporuje srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami. Napomáhá k přehlednému uznávání znalostí a dovedností získaných praxí, respektive nezávisle na způsobu jejich získání. Zajišťuje srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU.

Registr NSK je tvořen v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V rámci NSK rozlišujeme:

  • úplné profesní kvalifikace (způsobilost vykonávat určité povolání – např. pekař; cukrář; řezník-uzenář; zedník)
  • profesní kvalifikace (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností – například výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář).

Po předložení osvědčení o získaných profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci je možné vykonat závěrečnou zkoušku (nebo maturitu) z příslušného oboru vzdělání, a tak dosáhnout získání stupně vzdělání bez nutnosti absolvovat prezenční školní docházku. Některé profesní kvalifikace opravňují k získání živnostenského oprávnění anebo speciální odborné způsobilosti dle jiného právního předpisu.

Standardy profesních kvalifikací

Každá profesní kvalifikace má:

  • kvalifikační standard (strukturovaný popis kompetencí příslušné profesní kvalifikace),
  • hodnotící standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na ověření všech příslušných kompetencí příslušné profesní kvalifikace).

Národní soustava kvalifikací je průběžně aktualizována, doplňována o nové jednotky a navazuje na popisy povolání dle Národní soustavy povolání (NSP).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek