Nárůst důvěry v soukromé stavební a výrobní podniky v Mexiku

30. 10. 2019 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: MX - Mexiko
  • Datum zveřejnění: 30.10.2019

Centrum pro ekonomická studia soukromého sektoru (CEESP) považuje za důležité dát možnost firmám ze soukromého sektoru podílet se na aktivitách de facto náležícím doteď jen státu. Jedná se zejména o činnosti státu v ropném a energetickém odvětví. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru má přispět ke zvýšení dynamičnosti ekonomiky a zabezpečit prospěch pro obě strany.

Je důležité zmínit, že největší pokles ve veřejných výdajích je zaznamenán ve fyzických investicích, které byly od ledna do srpna letošního roku o 15,2 % nižší ve srovnání s rokem 2018. Nízké fyzické investice jsou bezpochyby jednou z příčin pomalejšího růstu mexické ekonomiky.  

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: America Economia

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: