National Science Foundation (USA) a možnost podpory zapojení výzkumníků do mezinárodní spolupráce

20. 11. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - National Science Foundation (USA) a  možnost podpory zapojení výzkumníků do mezinárodní spolupráce Dne 27. října 2017 byla prostřednictvím webových stránek National Science Foundation (NSF) zveřejněna výzva k podávání projektových přihlášek v programu International Research Experiences for Students (IRES). Tento program je určen k zapojení juniorních výzkumníků do práce zahraničních výzkumných týmů.

Zároveň má podpořit institucionální kontakty amerických a zahraničních partnerů. Na spolupráci s ČR byly v IRES uděleny v minulosti již 2 granty. Program IRES podporuje mezinárodní výzkum a výzkumně zaměřené aktivity amerických studentů v přírodovědných a technických oborech. Tím přispívá k rozvoji všestranné, internacionalizované a konkurenceschopné pracovní síly. IRES je nástrojem NSF k posílení aktivního zapojování všech skupin studentů do kvalitního výzkumu v zahraničí a k rozvoji jejich profesních dovedností. 

Program přináší možnost stabilizovat a posilovat mezinárodní spolupráci zapojených institucí, jak vysílajících amerických, tak přijímajících zahraničních. Prestižní zkušenost, jakou studenti skrze tento program získávají, může mít formativní vliv na jejich kariéru a tím také na jejich budoucí zapojování do mezinárodní spolupráce v jejím průběhu. Pro přijímající instituce je hostování prestižní záležitostí, protože jde o de facto ocenění jejich úrovně ze strany NSF a jejích hodnotitelů Návrhy projektů totiž musí, i přes zaměření na studenty a juniorní výzkumníky, splňovat kvalitativní standardy NSF.

V minulosti byly na spolupráci s ČR uděleny z programu IRES 2 granty, každý v rozsahu cca 250 000 USD. Oba běží od roku 2015 s předpokládaným ukončením v roce 2018. V prvním případě jde o spolupráci North Carolina State University s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, ve druhém pak o spolupráci University of Nebraska-Lincoln s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Současná výzva je opět určena americkým institucím/vědcům, kteří své návrhy formulují ve spolupráci se zahraničními partnery v jednom ze tří mechanismů. V mechanismu I budou podpořeny projekty zaměřené na získávání světově konkurenceschopných výzkumných dovedností v mezinárodních týmech. Mechanismus II je určen k podpoře cílených a intenzivních vzdělávacích a výukových příležitostí, které využívají poznatky na hranicích současného výzkumu. Mechanismus III umožní financování konsorcií amerických institucí s cílem připravit a vyhodnotit inovativní modely rozsáhlých mezinárodních aktivit v oblasti výzkumu a profesního rozvoje mladých výzkumníků ať již v rovině individuální nebo skupinové.

Tato výzva je zajímavou příležitostí pro české výzkumné instituce, které již navázaly partnerství s některými z amerických univerzit a zároveň si mají zájem společné aktivity expandovat v oblastech, které NSF prioritizuje. Detaily k výzvě lze dohledat na webových stránkách NSF.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Luděk Moravec.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek